Om standarder

Sådan bliver en standard til

Arbejdet med at udarbejde en standard foregår i regi af standardiseringsorganisationerne i de enkelte lande. Nedenfor er processen kort skitseret.

1. Nedsættelse af standardiseringsudvalg

Hvis der er dansk interesse for et givet standardiseringsarbejde blandt virksomheder, myndigheder, interesseorganisationer og/eller forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og hvis der er finansiel mulighed for det, nedsætter Dansk Standard et standardiseringsudvalg.

2. Udarbejdelse af forslag

Oftest er der tale om en europæisk eller international standard, hvor det er udvalgets opgave at sikre maksimal dansk indflydelse på indholdet i standarden og dermed få tilgodeset danske interesser. Kun i ganske få tilfælde er der tale om at udarbejde en ren national standard.

3. Høring

Alle forslag til nye europæiske standarder bliver offentliggjort og sendt i høring, fordi Danmark har forpligtet sig til at give alle godkendte europæiske standarder status som danske standarder. Forslag til nationale standarder bliver naturligvis også sendt i høring, ligesom visse forslag til internationale standarder offentliggøres til høring.

4. Behandling af kommentarer

Det er det respektive standardiseringsudvalg, der tager stilling til de danske kommentarer til det europæiske eller internationale forslag, der kommer ind på baggrund af den nationale høring. Der sendes derefter samlede danske kommentarer til forslaget.

5. Godkendelse

Når der er tale om et forslag til en europæisk standard, foregår den endelige godkendelse ved en vægtet afstemning blandt landene i de europæiske medlemslande. De større lande har 29 stemmer, mens Danmark har 7 stemmer. Der skal være 71 % af de vægtede stemmer for forslaget. Når der er tale om et forslag til en international standard, har hvert land en stemme, og mindst to tredjedele af de aktive medlemmer skal stemme for.

6. Publicering

Når en standard er godkendt, kan den købes hos Dansk Standard. Dansk Standard har eneret til at udgive standarder i Danmark og har ophavsret på indholdet.

7. Vurdering og revision

Senest hvert femte år tages standarden op til vurdering. Hvis det er nødvendigt – fx på baggrund af den teknologiske udvikling eller ny viden – revideres standarden.

8. Ophævelse

Standarder, der ikke længere er relevante, bliver ophævet af Dansk Standard.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140