Kriterier for uddeling

Fonden tildeler midler til projekter, der falder inden for dens formål og målsætninger. Projekterne skal have en klar retning, sigte mod en dokumenteret effekt, og være bæredygtige på lang sigt.

Fonden prioriterer projekter, der:

  • fokuserer på at løse konkrete samfundsmæssige udfordringer og skaber varige positive forandringer
  • har potentiale til at skabe innovative løsninger og bidrage til viden og erfaringer på området
  • involverer samarbejde og partnerskaber på tværs af sektorer og interessenter
  • har en klar og gennemsigtig økonomisk struktur og budget
  • der kan kun ske uddeling til formål af almennyttig karakter, som beskrevet i vedtægterne.
  • der kan ikke ske uddeling til stiftere, ledelsesmedlemmer, revisor og andre, der indtager en ledende stilling i fonden. Heller ikke de pågældendes ægtefælle, samlever eller mindreårige børn kan modtage uddelinger.
Kontakt

Maria Skou
Maria Skou Direktør | Director
International Policy and Public Affairs
E: msk@ds.dk
T: 39 96 61 90