Få hjælp og rådgivning

Hvad enten du bliver mødt af krav fra kunder om implementering af kvalitetsledelse/ISO 9001 eller dit strategiske fokus er rettet mod bæredygtighed, og du vil undersøge værdien af miljøledelse/ISO 14001, så kan vi hjælpe dig videre i processen.

Sæt skub i implementeringen

At komme godt i gang med at implementere en ledelsessystemstandard kan være afgørende for projektets succes. Vores konsulenter kan sikre, at I er på rette spor og får tilrettelagt et ledelsessystem, der passer til jeres virksomhed og industri. Vores konsulenter rådgiver indenfor alle brancher og industrier, og med flere forskellige former for rådgivning er der helt sikkert også en, der understøtter netop dine behov.

Kontakt

SALG
SALG Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 16.00. Fredag 8.30 15.00
Salg og Kundeservice
E: dssalg@ds.dk
T: 39 96 61 31

Rådgivningsydelser

Workshops

Har I brug for at få inspiration eller konkret viden om arbejdet med ledelsesstandarder, tilbyder vi lukkede workshops skræddersyet til jeres virksomhed. De kan omhandle en specifik standard eller ske ud fra et ’High Level Structure’-perspektiv (HLS), der fokuserer på samspillet og arbejdet med flere ledelsessystemer. 

 

Workshops kan bl.a. indeholde introduktion til opbygningen af et ledelsessystem eller det fremtidige arbejde med jeres ledelsessystemer. Vi holder workshops for topledelser, kvalitetsafdelinger og lignende. 

 

Herudover holder vi en række kurser om ledelsessystemer, hvor der er deltagere fra forskellige virksomheder.

 

Se kursusoversigt

Audit

Intern audit er en metode til at afdække om ledelsessystemet er effektivt implementeret og virker efter hensigten. Det er et krav i ISO-ledelsesstandarderne (fx i ISO 27001, ISO 14001 og ISO 9001) at udføre intern audit med passende intervaller. . Vi tilbyder forskellige auditkurser, der er målrettet forskellige behov og erfaringsniveau, så deltagerne efterfølgende kan bidrage til at løfte niveauet af jeres audits.

 

Generel introduktion til audit: Bliv intern auditor

På dette kursus får du indsigt i hvordan man udfører intern audit af ledelsessystemer. Kurset baserer sig på ISO 19011-standarden - Auditering af ledelsessystemer - og introducerer dig for vigtige værktøjer til planlægning, udførelse og afrapportering af interne audits. Læs mere her:

https://www.ds.dk/da/ydelser/kurser/bliv-intern-auditor

 

Audit af et miljø- og kvalitetsledelsessystem – ISO 14001 og ISO 9001

På dette kursus lærer du at etablere et risikobaseret auditprogram, der sikrer det rette fokus for audits af jeres miljø- og/eller kvalitetsledelsessystem. På kurset får du konkrete metoder til at planlægge og gennemføre de enkelte audits. Læs mere her:

https://www.ds.dk/da/ydelser/kurser/vaerdiskabende-audit-af-et-miljoe-og-kvalitetsledelsessystem 

 

Intern auditor for informationssikkerhed – ISO 27001

På dette kursus lærer du at auditere et ledelsessystem for informationssikkerhed. Du får metoder til at etablere det interne auditprogram samt til at planlægge og udføre de enkelte audits. Læs mere her: https://www.ds.dk/da/ydelser/kurser/intern-auditor-for-informationssikkerhed 

 

Skræddersyet kursus: Som alternativ til ovenstående kurser, kan I få et auditkursus, der er tilpasset til jeres virksomhed. Et skræddersyet kursus giver jer mulighed for at lære om intern audit med udgangspunkt i jeres specifikke forhold og behov. I kan vælge at bruge kurset til at træne auditmetoder samtidig med at I drøfter og tilrettelægger jeres audittilgang, faciliteret af en erfaren underviser. Om kurset skal vare 1,2 eller 3 dage, være målrettet begyndere, erfarne, brush up eller en blanding er helt op til jer. Hvis I er fire deltagere eller mere er dette også en økonomisk attraktiv model. Kontakt smg@ds.dk og få en snak.   

 

Vi kan også varetage jeres interne audit, hvis det foretrækkes som erstatning for auditerende medarbejdere.

GAP-analyse

En GAP-analyse identificerer de huller, der skal lukkes, for at I efterlever de ledelsesstandarder, som I anvender eller ønsker at anvende. Analysen finder de områder, I skal fokusere på for at forankre jeres strategiske og taktiske mål og operationelle aktiviteter – uanset om I vil gå hele vejen til certificering eller ønsker et effektivt værktøj til bedre resultater.

 

Herudover fokuserer vi på værdien, som ledelsessystemerne tilfører jeres organisation, og giver inspiration til fremtidige udviklings- og forbedringsmuligheder, der kan øge effekten og værdien af systemerne.

 

Læs mere om GAP-analyse

360° måling af ledelsessystem

Med en 360°-måling opnår din virksomhed konkret viden om, hvor jeres ledelsessystem kan udvikles og forbedres.

Vi har udviklet et elektronisk spørgeskema, der måler effektiviteten og værdien af dit ledelsessystem inden for fx miljø, arbejdsmiljø, kvalitet, energi, sundhed. Spørgeskemaet indeholder ca. 30 spørgsmål indenfor de 10 områder, som er de vigtigste for et ledelsessystems effektivitet og forretningsværdi. I vælger selv hvilke interne og eksterne målgrupper, vi sender spørgeskemaet til. 

Læs mere om en 360° måling af ledelsessystem

Strategisk sparring

Professionel sparring kan være et af midlerne mod bedre og mere udbytterigt brug af ledelsessystemer. Vores konsulenter er eksperter i kravspecifikationer, implementering og udviklingsarbejde inden for alle de store ledelsessystemer, så I kan komme hele vejen rundt om processen – med forretningen i centrum.

 

Sparringen foregår som en løbende proces, der gør det muligt at se, høre og fornemme det daglige arbejde med ledelsessystemer, så vi kan give coaching ud fra jeres konkrete situation. Den løbende sparring kan fx ske med topledelsen eller med den ansvarlige for ledelsessystemerne.

Vil du kontaktes om rådgivning?

Besked

Kontaktoplysninger*

 


Privatlivspolitik

Læs hvordan vi indsamler og behandler data i vores privatlivspolitik.