Europæisk og internationalt samarbejde

Dansk Standard repræsenterer Danmark i de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer: CEN, CENELEC, ISO, IEC og ETSI. Her arbejder vi for at sikre danske interesser og konkurrenceevne.

Dansk Standard er udpeget som nationalt standardiseringsorgan. Det betyder, at vi repræsenterer Danmark i de europæiske standardiseringsorganisationer CEN, CENELEC og ETSI, samt i de internationale organisationer ISO og IEC. Dansk Standard er således Danmarks indgang til europæisk og international standardisering. En indgang til viden om udviklingen af europæiske og internationale standarder, som spiller en afgørende rolle i international samhandel, forbrugerbeskyttelse, teknologisk udvikling og den grønne omstilling. Derudover er det igennem Dansk Standard, at virksomheder, organisationer og NGO’er kan være med til at sikre danske interesser på tværs af markeder.

I Dansk Standard faciliteter vi mere end 235 udvalg, hvor 2400 medlemmer på tværs af brancher og industrier er med at udvikle europæiske og internationale standarder, som skal sikre, at virksomheder bl.a. kan dokumentere deres produkters egenskaber, sikkerhed og bæredygtighed.

Det vidner om, at der er et stærkt dansk engagement i europæisk og international standardisering, hvilket er positivt for de danske styrkepositioner og udbygge virksomhedernes kompetencer og markedspositioner.

Kontakt

Pouline Terpager
Pouline Terpager Afdelingschef | Head of Department
International & EU Politik
E: ptr@ds.dk
T: 39 96 61 18
Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde

Dansk Standard samarbejder med standardiseringsorganisationer i hele verden for at udvikle de bedst mulige standarder til et globalt marked.

Internationale sekretariater

Internationale sekretariater

I 2023 stod Dansk Standard i spidsen for 11 sekretariater for europæiske og internationale standarder og 27 arbejdsgrupper sammen med forskellige danske eksperter, hvilket særligt bidrager til, at vi kan påvirke de krav, der bliver stemt om i de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer.

Internationale bestyrelsesposter

Internationale bestyrelsesposter

Dansk Standard har et tæt samarbejde med internationale og europæiske standardiseringsorganisationer samt flere bestyrelsesposter i de styrende organer.