Sådan søger du

Umiddelbart efter bestyrelsens beslutning om uddelingsrammen, offentliggøres dette på Fonden Dansk Standards hjemmeside, hvor der ligeledes efterspørges aktiviteter og projekter, som ønsker finansiering.

Fondens bestyrelse er ansvarlig for at træffe beslutninger om tildeling af midler. Bestyrelsen modtager ansøgninger fra interesserede parter og træffer beslutning på baggrund af de fastsatte kriterier. Beslutningerne tages på et grundlag af en bred viden og erfaring fra bestyrelsens medlemmer og fra relevante samarbejdspartnere.

Processen for bedømmelse og udvælgelse af egnede projekter er tilrettelagt, så der sikres en grundig bedømmelse af alle ansøgninger. Processen varer typisk mellem 4-8 måneder, afhængig af projektets kompleksitet.

Interessetilkendegivelse

Interesserede, der ønsker at få afklaret om et projekt ligger inden for rammerne af fondens uddelingsområde, kan henvende sig til Fonden med en kort beskrivelse af projektidéen med formål, projektplan og budget og få en foreløbig tilbagemelding inden en endelig ansøgning udarbejdes.

Proces for ansøgning

Sådan søger du

Projekter, der modtager bevilling til støtte, vil efter ovenstående proces modtage et bevillingsbrev med en række krav og retningslinjer vedr. f.eks. udbetalingsplan, budget og regnskab og projektevaluering. Eventuelle afslag vil blive underrettet per mail, snarest efter ansøgningsprocessen er afsluttet.

Ansøgning

Send venligst din ansøgning til 

Maria Skou
Direktør - International Policy and Public Affairs
msk@ds.dk 

Kontakt

Maria Skou
Maria Skou Direktør | Director
International Policy and Public Affairs
E: msk@ds.dk
T: 39 96 61 90