Internationalt samarbejde

Dansk Standard samarbejder med standardiseringsorganisationer i hele verden for at udvikle de bedst mulige standarder til et globalt marked.

Dansk Standard er den officielle nationale standardiseringsorganisation i Danmark og er medlem af følgende europæiske og internationale standardiseringsorganisationer: ISO, IEC, CEN, CENELEC og ETSI.

ISO

ISO

ISO er den internationale standardiseringsorganisation. ISO blev grundlagt i 1947 og omfatter nationale standardiseringsorganisationer fra flere end 150 lande. 

IEC

IEC

IEC er den internationale elektrotekniske standardiseringsorganisation. IEC blev grundlagt i 1906. Omkring 80 lande deltager i organisationens arbejde, der varetager den elektrotekniske standardisering på internationalt niveau.

CEN

CEN

CEN er den europæiske standardiseringsorganisation. CEN blev grundlagt i 1961. Medlemmerne af CEN er de nationale standardiseringsorganisationer. Al europæisk standardisering med undtagelse af det elektrotekniske fagområde og telekommunikation hører under CEN.

CENELEC

CENELEC

CENELEC er den europæiske elektrotekniske standardiseringsorganisation. CENELEC blev grundlagt i 1973. Medlemmerne af CENELEC er de nationale standardiseringsorganisationer. CENELEC tager sig af den europæiske standardisering inden for det elektrotekniske fagområde.

ETSI

ETSI

ETSI blev skabt af CEPT (European Conference of Postal and Telecommunicaton Administrations) i 1988 på baggrund af et oplæg fra EU-Kommissionen, som anbefalede etableringen af en organisation med ansvar for fastlæggelse af telekommunikationsstandarder for hele Europa.