Internationale bestyrelsesposter

Dansk Standard har et tæt samarbejde med internationale og europæiske standardiseringsorganisationer samt flere bestyrelsesposter i de styrende organer.

Dansk Standard  er aktiv i udviklingen af ETSI for at imødekomme krav fra EU-Kommissionen til organisationens status som europæisk standardiseringsorganisation, der har ret til at udvikle harmoniserede standarder. 
 
Dansk Standard har desuden to vigtige bestyrelsesposter i de to største internationale standardiseringsorganisationer, ISO og IEC. Dansk Standard har været medlem af ISO Council, som er den øverste bestyrelse i ISO, de seneste tre år. I 2023 blev Dansk Standard stemt ind i ISO’s tekniske bestyrelse (TMB), som har ansvaret for den overordnede styring af den tekniske komitéstruktur i hele ISO, herunder godkendelse af nye tekniske komitéer. Perioden løber fra og med 2024 til og med 2026. 

I 2023 blev Dansk Standard også medlem af IEC’s Business Advisory Committee, som er et centralt rådgivningsorgan og har ansvaret for koordineringen af finansiel planlægning, kommercielle politikker og samt organisatorisk (it-)infrastruktur. Denne periode løber ligeledes fra og med 2024 til og med 2026. 

Dansk standard er desuden medlem af de tekniske bestyrelser i CEN og CENELEC.

Kontakt

Pouline Terpager
Pouline Terpager Afdelingschef | Head of Department
International & EU Politik
E: ptr@ds.dk
T: 39 96 61 18