Ecodesign-forordningen (ESPR)

Over de næste par år vil nye bæredygtighedskrav gradvist blive indført for stort set alle produkter på EU’s indre marked. Det betyder, at stortset alle produkter skal have et digitalt produktpas. Og her bliver standarder et vigtigt redskab, da de giver producenter et fælles sprog for bæredygtighed og rapportering.

Hvad er ecodesign?

Den nye ecodesign-forordning 2024/1781 (ESPR) stiller krav til miljøvenligt design af produkter for at mindske de negative konsekvenser for miljøet gennem hele produktets livscyklus. Formålet med ecodesign, som navnet antyder, handler om, at vores produkter skal designes og produceres med henblik på et mindre aftryk på miljøet. Holdbarhed og genanvendelse skal op, mens ressourceforbruget skal ned. Det betyder bl.a., at produkter skal designes, så de kan skilles ad og repareres, at man bruger så få ressourcer som muligt, og at man bliver bedre til at genbruge og genanvende. Før produkter kan markedsføres i EU, skal producenten sikre sig, at disse regler overholdes.

ESPR er en rammelovgivning, herunder flerårige arbejdsprogrammer, som bestemmer, hvilke produkter, der skal være omfattet af det digitale produkpas. Dernæst påbegyndes det produktspecifikke arbejde.

Følg med i standardiseringen i relation til ecodesign

Hvis du vil være med til at sikre danske interesser og konkurrenceevne, kan du være med i vores udvalg for det digitale produktpas.

Dansk Standard følger processen om ecodesign tæt i relation til mange af vores udvalg og standardiseringsområder. Så kontakt os, hvis du vil vide mere. 

Solvej Dam Karlslund Europapolitisk konsulent | European Policy Consultant
International & EU Politik
E: sk@ds.dk
T: 39 96 61 73
Ecodesign-forordningen (ESPR)
Ny Ecodesign-forordning

Ny ecodesign-forordning

Danske virksomheder skal være parat til nye bæredygtighedskrav.

Tidshorisonten for ecodesign-forordningen

Tidshorisonten for ecodesign-forordningen

Implementeringen af den nye ecodesign-forordning.

Digitale informationskrav

Digitale informationskrav

Digitalisering af produktdata igennem det digitale produktpas.