Hvem er vi

Dansk Standard udvikler og udgiver standarder, udbyder kurser og tilbyder rådgivning.

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, der tilbyder kunder at få indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder gennem et udvalg hos os. Vi rådgiver og underviser også med udgangspunkt i standarder og best practices.

Et bidrag til en bæredygtig fremtid

Dansk Standard er en erhvervsdrivende fond. Kort sagt betyder det, at vi kanaliserer et eventuelt overskud direkte ind i samfundsnyttige aktiviteter, som vi alle får glæde af.

Hvert år indgår Dansk Standard en årlig mål- og resultatplan med Erhvervsministeriet, der udstikker rammer og mål for fondens bidrag, der bl.a. er med til at sikre et bæredygtigt og robust erhvervsliv og et trygt og bæredygtigt samfund.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - fredag kl. 8.30 - kl. 16.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140

Dansk Standard er også:

Miljømærkning Danmark

Miljømærkning Danmark er en selvstændig del af Dansk Standard. Miljømærkning Danmark har ansvaret for miljømærkerne Blomsten og Svanen i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne.

ETA-Danmark

ETA-Danmark er Dansk Standards datterselskab og er et uvildigt organ, som udarbejder tekniske vurderinger og godkendelser inden for byggevarer og -konstruktioner, vand- og afløbsinstallationer samt verifikation af miljøteknologier. ETA-Danmark er notificeret af Bolig- og Planstyrelsen og akkrediteret af DANAK.