Om Dansk Standard

Dansk Standard udvikler og udgiver standarder, udbyder kurser og tilbyder rådgivning.

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, der tilbyder kunder at få indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder gennem et udvalg hos os. Vi rådgiver og underviser også med udgangspunkt i standarder og best practices. Vi er en erhvervsdrivende fond. Det betyder, at vores overskud investeres i udvikling af nye aktiviteter.

Dansk Standard indgår en årlig resultatkontrakt med Erhvervsministeriet, der udstikker rammer og mål for Dansk Standards bidrag til at skabe vækst for det danske erhvervsliv og kvalitet for samfundet.

Miljømærkning Danmark

Miljømærkning Danmark er en selvstændig del af Dansk Standard. Miljømærkning Danmark har ansvaret for miljømærkerne Blomsten og Svanen i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne.

ETA-Danmark

ETA-Danmark er Dansk Standards datterselskab og er et uvildigt organ, som udarbejder tekniske vurderinger og godkendelser inden for byggevarer og -konstruktioner, vand- og afløbsinstallationer samt verifikation af miljøteknologier. ETA-Danmark er notificeret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og akkrediteret af DANAK.

Mission

Vi leverer standarder, miljømærker og konsulentydelser, der styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne og gavner vores samfund. Vi fremmer viden om standarder og miljømærker – og deres værdi.

Vi sikrer dansk indflydelse på internationale standarder og kriterier for miljømærker.

    Vision 2020

    Vi vil være kendt som drivkraften, der gennem standardisering og miljømærkning højner kvaliteten i det danske samfund og styrker væksten i dansk erhvervsliv.

    Vores vision handler om synligt og målbart at sikre, at vores kerneydelser bidrager med vækst og kvalitet for Danmark.