Om Dansk Standard

Dansk Standard udvikler og udgiver standarder, udbyder kurser og tilbyder rådgivning.

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, der tilbyder kunder at få indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder gennem et udvalg hos os. Vi rådgiver og underviser også med udgangspunkt i standarder og best practices. Vi er en erhvervsdrivende fond. Det betyder, at vores overskud investeres i udvikling af nye aktiviteter.

Dansk Standard indgår en årlig resultatkontrakt med Erhvervsministeriet, der udstikker rammer og mål for Dansk Standards bidrag til at skabe vækst for det danske erhvervsliv og kvalitet for samfundet.

Miljømærkning Danmark er en selvstændig del af Dansk Standard. Miljømærkning Danmark har ansvaret for miljømærkerne Blomsten og Svanen i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne.

Find vej til Dansk Standard

Det er let at finde vej til Dansk Standard. Vi har adresse på Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn. Vi har kontorer i den karakteristiske bygning Portland Towers (dobbeltsiloen).

Bemærk at Nordhavn er under udvikling til byområde, så ift. parkeringsforhold henviser vi til nordhavnen.dk eller følgende oversigtskort over parkeringsmuligheder.

​I forbindelse med metrobyggeriet i Nordhavn vil viadukten i Århusgade være lukket for gennemgang fra medio juli 2018 til sommer 2019. Du kan læse mere om byggeriet og se kort med adgangsveje på m.dk.

Mission

Vi leverer standarder, miljømærker og konsulentydelser, der styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne og gavner vores samfund. Vi fremmer viden om standarder og miljømærker – og deres værdi.

Vi sikrer dansk indflydelse på internationale standarder og kriterier for miljømærker.

    Vision 2020

    Vi vil være kendt som drivkraften, der gennem standardisering og miljømærkning højner kvaliteten i det danske samfund og styrker væksten i dansk erhvervsliv.

    Vores vision handler om synligt og målbart at sikre, at vores kerneydelser bidrager med vækst og kvalitet for Danmark.