Hvem er vi

Dansk Standard udvikler og udgiver standarder, udbyder kurser og tilbyder rådgivning.

Dansk Standard er Danmarks standardiseringsorganisation, der tilbyder kunder at få indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder gennem et udvalg hos os. Vi rådgiver og underviser også med udgangspunkt i standarder og best practices.

Et bidrag til en bæredygtig fremtid

Dansk Standard er en erhvervsdrivende fond. Kort sagt betyder det, at vi kanaliserer et eventuelt overskud direkte ind i samfundsnyttige aktiviteter, som vi alle får glæde af.

Hvert år indgår Dansk Standard en årlig mål- og resultatplan med Erhvervsministeriet, der udstikker rammer og mål for fondens bidrag, der bl.a. er med til at sikre et bæredygtigt og robust erhvervsliv og et trygt og bæredygtigt samfund.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140

Dansk Standard er også:

Miljømærkning Danmark

Miljømærkning Danmark er udpeget af Miljøministeriet til at varetage ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark, og fungerer som uafhængig kontrolinstans i forhold til de officielle miljømærker.De primære opgaver er at behandle ansøgninger om Svanemærket og EU-Blomsten og certificere produkter og servicer, der lever op til de gældende krav samt kontrollere, at licenshavere opfylder gældende kriterier og anvendelsesbetingelser.

Miljømærkning Danmark er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

ETA-Danmark

ETA-Danmark er Dansk Standards datterselskab og er et uvildigt organ, som udarbejder tekniske vurderinger og godkendelser indenfor byggevarer og
-konstruktioner, vand- og afløbsinstallationer samt verifikation af miljøteknologier. 

Vi er notificeret af Social- og Boligstyrelsen til at udstede Europæiske Tekniske Vurderinger (ETA'er) og udarbejde Europæiske Vurderingsdokumenter (EAD'er), og vi bliver som grundlag for notifikationen løbende bedømt af DANAK.