Forum for Standardisering

Forum for Standardisering har til formål at samle Fonden Dansk Standards interessenter med henblik på at styrke samspillet og fremme synergi mellem Fonden Dansk Standard og Fonden Dansk Standards interessenter. 

Forum for Standardisering skal derudover rådgive Fonden Dansk Standard således, at der sikres en varetagelse af rollen som nationalt standardiseringsorgan i overensstemmelse med interessenterne og det omgivende samfunds interesser.

Forum for Standardisering varetager følgende opgaver

 1. Rådgiver Fonden Dansk Standard konkret om emner af strategisk betydning vedrørende standardisering, for Fonden Dansk Standard såvel som medlemmerne, f.eks. indsatser vedrørende national og international standardisering.
 2. Bidrager med viden og inspiration om relevante strukturelle, politiske og økonomiske forhold inden for standardisering nationalt såvel som internationalt, herunder drøfter emner indenfor standardisering som har medlemmernes interesse og er relevante for Fonden Dansk Standard.
 3. Arbejder for at eksperter i Danmark bidrager til standardisering, understøtter Fonden Dansk Standard i forpligtelsen til at gøre adgangen til standardisering lettere for brugerne, samt skaber synergi mellem medlemmernes og Fonden Dansk Standards respektive standardiseringsaktiviteter.

Forum for Standardisering afholder som minimum to ordinære møder om året.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om Forum for Standardisering, er du velkommen til at kontakte:

René Zeest Nygaard
René Zeest Nygaard Souschef | Deputy Head
Public Affairs, Fondssekretariat & Compliance
E: rny@ds.dk
T: 39 96 62 91

Forum for Standardisering er sammensat af Fonden Dansk Standards væsentligste interessenter

 • Dansk Industri
  Mette Peetz-Schou, Seniorchefkonsulent
 • Dansk Erhverv
  Betina Schiønning, Chefkonsulent
 • Fagbevægelsens Hovedorganisation
  Keld Høgh, Miljøkonsulent, CO-industri
 • Forbrugerrådet Tænk
  Helen Amundsen, Seniorrådgiver
 • Tekniq Arbejdsgiverne
  Simon O. Rasmussen, Chefrådgiver
 • IDA
  Grit Munk, Digitaliseringspolitisk chef
 • En repræsentant for GTS-institutterne udpeget af GTS-foreningen
  Lars Fremerey, Udviklingschef
 • SMV Danmark
  Vivi Gilsager, Adm. direktør, Jysk Trykprøvning A/S
 • Klima energi og forsyningsministeriet
  Katrine Thomsen, Kontorchef
 • Sikkerhedsstyrelsen
  Lars Søllingvraa Niemann, Teamleder
 • Social- og Boligstyrelsen
  Charlotte Micheelsen, Fagteknisk chef

Erhvervsstyrelsen deltager i Forum for Standardiserings som observatør ved kontorchef Camilla Hjermind.