Fokusområder

Vi arbejder med forskellige emner og fagområder, der hver især bidrager til at styrke dansk erhvervsliv nationalt og internationalt på tværs af brancher, industrier, virksomheder og organisationer.

Power to X

Power-to-X

Power-to-X (PtX) er en af de vigtigste teknologier for, at vores samfund kan opnå en grøn omstilling. Få overblikket over de eksisterende og kommende standarder på tværs af hele PtX-værdikæden.

EU's taksonomi

EU's taksonomi

EU's taksonomi er blevet en vigtig byggesten i EU-lovgivningen, der skal være drivkraft til at lede nødvendige investeringer imod bæredygtige økonomiske aktiviteter og bidrage til opfyldelse af EU's klima- og miljømål.

Life science

Life Science

Standarder spiller en vigtig rolle for life science-industrien. De er med til at skabe en ramme for sammenhæng, kvalitet og sikkerhed, på tværs af landegrænser og på tværs af forskellige tilgange til life science.

FN's verdensmål

FN's verdensmål

Standarder giver konkret hjælp til arbejdet med med FN's verdenmål og kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. 

Fremtidssikret elnet

Ved overgangen til grøn energi og udfasningen af fossile brændstoffer i energisektoren, som inkluderer Power-to-X-teknologier, er der en række udfordringer, som skal overvejes.

Cirkulær plastøkonomi

Cirkulær plastøkonomi

Der er behov for, at vi gør brugen og produktionen af plast mere cirkulær. Det betyder, at vi skal finde innovative løsninger, som gør, at vi kan reparere, genbruge og genanvende plast.

Social bæredygtighed

Social bæredygtighed

Socialt bæredygtige arbejdspladser er på agendaen mange steder, da omstillingen til en mere bæredygtig fremtid er i fuld gang. På denne side kan du blive klogere på, hvorfor det er afgørende at engagere sig i social bæredygtighed, og hvordan du kan bruge standarder i dit arbejde med social bæredygtighed.

Madspild skal bekæmpes i fællesskab

Madspild

Ifølge FN står madspild for 8-10 % af al verdens CO2-udledning. På globalt plan spildes hvert år 1,6 milliarder ton mad, hvilket svarer til, at en tredjedel af al mad på kloden.

Grøn digitalisering

Grøn digitalisering

Data, digitalisering og gennemsigtighed spiller en vigtig rolle, mod et mere bæredygtigt samfund og og den cirkulære økonomi. Gamle materialer, affald eller restprodukter bør indgå i cirkulære værdikæder og blive til en ny ressource.

CSR-guide

CSR-guide

Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter. Vi har bl.a. lavet en guide med 7 steps, der kan hjælpe jer igennem CSR-processen.

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens

Kunstig intelligens giver mange nye muligheder for virksomheder og organisationer, men det medfører også dilemmaer og etiske overvejelser. Standarder kan være med til at løse nogle af disse udfordringer og sikre, at teknologien anvendes trygt og sikkert.

Data i den cirkulære økonomi

Data og digitale teknologier spiller en vigtig rolle, hvis vi skal skabe et mere bæredygtigt samfund og forløse potentialet for den grønne omstilling.

Cirkulært byggeri

Cirkulært byggeri

Standarder kan styrke byggebranchens udvikling ved at give de danske virksomheder et forspring ved at skalere de gode danske løsninger til resten af Europa.