EU's taksonomi for miljømæssig bæredygtighed

Med EU's taksonomi indføres der et system, der fastsætter om og i hvilket omfang en aktivitet betragtes at være miljømæssigt bæredygtig. 

Download Introduktion til EU's taksonomi

Kort om EU's taksonomi

Hvad er EU's taksonomi?

Hvad er EU's taksonomi?

EU's taksonomi er et sæt fælles regler for, hvad der kan betegnes som værende miljømæssigt bæredygtigt på tværs af EU.

Grundlæggende begreber i EU's taksonomi

Grundlæggende begreber i EU's taksonomi

I EU's taksonomi bruges begreber og termer, som behøver en nærmere forklaring. Herunder kan findes en forklaring på de mest brugte. 

EU taksonomiens målgrupper

EU-taksonomiens målgrupper

I EU's taksonomi er der direkte påvirkede målgrupper – finansielle institutioner og store virksomheder - samt indirekte påvirkede, som er mindre virksomheder og byggeriets øvrige aktører.

Hvorfor er EU's taksonomi vigtig?

Hvorfor er EU's taksonomi vigtig?

EU's taksonomi er vigtig at forstå både for de virksomheder, der bliver direkte påvirket, og for de, som bliver indirekte påvirket. 

EU's taksonomi – nye krav eller nye forretningsmuligheder? 

EU's taksonomi er blevet én af tre vigtige byggesten i EU, der skal være drivkraft til at lede nødvendige investeringer imod bæredygtige økonomiske aktiviteter og bidrage til opfyldelse af EU's klima- og miljømål. Finansielle institutioner vil med EU-taksonomien som fundament i langt højere grad integrere bæredygtighed som en del af beslutningsgrundlaget for deres investeringer. For virksomheder kan det betyde nye krav om at efterleve EU's taksonomi for at få finansiering til eksempelvis et byggeprojekt eller lån til udvikling af virksomheden. Det kan også skabe nye muligheder som nye samarbejdsaftaler, konkurrencefordele eller fordelagtige lån, hvis virksomheder kan vise, at der arbejdes på at efterleve EU's taksonomi. 

De centrale elementer i EU's taksonomi 

EU's taksonomi oversætter EU's klima- og miljømål til en række kriterier, der fastsætter, hvornår en økonomisk aktivitet anses for at være miljømæssigt bæredygtig. De centrale elementer er: 

  • Seks miljømål
  • Fire betingelser, der skal være opfyldt
  • Sociale minimumsgarantier
  • Tekniske screeningskriterier, der er fastsatte kriterier med grænseværdier og benchmark
Kontakt

Alexander Mollan Bohn Christiansen
Alexander Mollan Bohn Christiansen Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: amc@ds.dk
T: 39 96 62 37
Marika Englén
Marika Englén Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16