EU’s taksonomi for miljømæssig bæredygtighed i byggeriet

Med EU's taksonomi indføres der et system, der fastsætter om og i hvilket omfang en aktivitet betragtes at være miljømæssigt bæredygtig. 

Download Introduktion til EU's taksonomi Køb DS/ISO 20887

EU's taksonomi – nye krav eller nye forretningsmuligheder? 

EU's taksonomi er blevet én ud af tre vigtige byggesten i EU-lovgivningen, der skal være drivkraft til at lede nødvendige investeringer imod bæredygtige økonomiske aktiviteter og bidrage til opfyldelse af EU's klima- og miljømål. Ved at bruge EU-taksonomien som fundament kan finansielle institutioner i langt højere grad integrere bæredygtighed som en del af beslutningsgrundlaget for deres investeringer.

For virksomheder kan det betyde nye krav om at efterleve EU's taksonomi for at få finansiering til fx et byggeprojekt eller lån til udvikling af virksomheden. Det kan også skabe nye muligheder så som samarbejdsaftaler, konkurrencefordele eller fordelagtige lån, hvis virksomheder kan vise, at de arbejder på at efterleve EU-taksonomien.

Mere viden om EU’s taksonomi

Nyheder

Nyheder

Mange virksomheder, herunder også den finansielle sektor, har fokus på EU-taksonomien og dokumentation af bæredygtighed. Du finder de vigtigste nyheder om EU-taksonomien her.

Spørgsmål og svar om EU-taksonomi

Spørgsmål og svar om EU-taksonomi

Da EU-taksonomien er forholdsvis ny for mange, har vi forsøgt at samle de mest stillede spørgsmål om EU-taksonomien. Du kan læse svarende her.

Byggeriets taksonomikompas

Byggeriets taksonomikompas

Få et visuelt overblik over de økonomiske aktiviteter, der vedrører byggeriet og den danske fortolkning heraf i dette danske EU-taksonomikompas.

Lovgivning

Lovgivning

EU udkommer i øjeblikket med meget ny lovgivning, som direkte påvirker byggeriets aktører. Her kan du få et overblik over gældende og kommende lovgivning. 

Hvad er EU's taksonomi?

Hvad er EU's taksonomi?

EU's taksonomi er et sæt fælles regler for, hvad der kan betegnes som værende miljømæssigt bæredygtigt på tværs af EU.

Hvilke begreber i taksonomien er vigtige at kende?

Hvilke begreber i taksonomien er vigtige at kende?

I EU's taksonomi bruges begreber og termer, som behøver en nærmere forklaring. Herunder kan findes en forklaring på de mest brugte. 

Hvem i bygggeriet berøres af EU taksonomien?

Hvem i bygggeriet berøres af EU taksonomien?

I EU's taksonomi er der direkte påvirkede målgrupper – finansielle institutioner og store virksomheder - samt indirekte påvirkede, som er mindre virksomheder og byggeriets øvrige aktører.

Hvorfor er EU's taksonomi vigtig?

Hvorfor er EU's taksonomi vigtig?

EU's taksonomi er vigtig at forstå både for de virksomheder, der bliver direkte påvirket, og for de, som bliver indirekte påvirket. 

Nyheder om EU’s taksonomi

eu-taksonomi

EU-taksonomien i ejendomsbranchen: ”Gennemsigtigheden er én af taksonomiens helt store fordele”

EU-taksonomien stiller store krav til virksomheder, men der følger også masser af fordele med taksonomien, såsom konkrete miljømål, absolutte kriterier og transparens på tværs af landegrænser.

Anna-Mette

EU-taksonomiens krav kan for nogen synes som en overvældende opgave. Men taksonomien bringer også masser af muligheder med sig. Fx er det en fordel for virksomheder systematisk at tilpasse sig fremtidens klima, nedbringe vandforbruget og udfase byggevarer med særligt skadelige indhold (SVHC). Det er ikke længere nok at have en bæredygtighedsstrategi – nu kræves der handling og dokumentation bag ordene Anna-Mette Monnelly

De centrale elementer i EU's taksonomi 

EU's taksonomi oversætter EU's klima- og miljømål til en række kriterier, der fastsætter, hvornår en økonomisk aktivitet anses for at være miljømæssigt bæredygtig. De centrale elementer er:

Fire betingelser, der skal være opfyldt, før en økonomisk aktivitet kan kaldes bæredygtig:​

  • Yde et betydeligt bidrag til én eller flere miljømål.​
  • Ikke gøre nævneværdig skade på de resterende miljømål.​
  • Overholde de sociale minimumsgarantier.​
  • Overholde de tekniske screeningskriterier.

Seks miljømål​

  • Der repræsenterer de seks vigtigste områder, hvor en omstilling nu vil bidrage til at i mål med EU’s grønne ambitioner​
eu-taksonomi

Vil du vide mere

Alexander Mollan Bohn Christiansen
Alexander Mollan Bohn Christiansen Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: amc@ds.dk
T: 39 96 62 37
Marika Englén
Marika Englén Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: mae@ds.dk
T: 39 96 62 16
Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32