DS/INF 177:2022

Introduktion til EU’s taksonomi for miljømæssig bæredygtighed – byggeri

Oversigt

EU har vedtaget en vækststrategi også kendt som EU’s grønne pagt (European Green Deal) for at imødekomme FN’s verdensmål og de ambitiøse klimamål vedtaget i Parisaftalen.

Et centralt element i EU’s grønne pagt er at sikre, hvordan den bæredygtige vækst finansieres. Her er det der i dag kaldes EU’s taksonomi blevet én af tre vigtige byggesten, der skal flytte kapitalstrømme mod bæredygtige investeringer for på den måde at bidrage til gennemførelsen af den grønne pagt.

Introduktionen skal give en grundlæggende forståelse af EU’s taksonomi for miljømæssig bæredygtighed. Målet er at give et simpelt indblik i systemet og begrebsrammen, der indføres med EU-taksonomien, og vise hvordan dette spiller ind i en større finansiel regulering.

Udfyld formularen og få adgang til publikationen

DS/INF 177:2022