Audit af ledelsessystemer

ISO 19011 Intern audit

ISO 19011 intern audit er en generisk vejledning i auditering af ledelsessystemer. Standarden giver vejledning til, hvordan et auditprogram opbygges, gennemføres og afrapporteres.

Køb standarden i webshop Bliv intern auditor

Når jeres virksomhed har et ledelsessystem for fx kvalitet, miljø eller informationssikkerhed, stilles der krav til udførelse af interne audits. Disse audits udføres af medarbejdere fra virksomheden, som skal auditere, at processer og procedurer efterleves. 

Hvorfor anvende ISO 19011?

ISO 19011 vejleder i det praktiske ved audits. Lige fra fastlæggelse af auditprogrammet, forberedelse, udførelse og udarbejdelse af auditrapport. ISO 19011 sikrer, at alle, der udfører audits, har den samme tilgang og anvender de samme metodikker.

Fokus på auditorers kompetencer

Standarden beskriver også, hvilke personlige kompetencer og adfærd en auditor bør have. Blandt andet lægges der vægt på, at de medarbejdere, som skal udføre audits, er etiske, fordomsfri, observante og beslutsomme. Samtidig skal auditorer forstå virksomhedens værdikæde og forretningsgange, være dygtige til at kommunikere, kunne forstå og overveje tekniske eksperters holdninger og verificere relevansen af indsamlet information. Desuden skal der være kendskab til gældende lov- og myndighedskrav samt grundigt kendskab til den eller de standarder, der skal auditeres i.

Fordele ved at arbejde med ISO 19011 Audit

  • Et effektivt redskab til at udføre audits.
  • Sikrer, at audits udføres korrekt.
  • Anviser metodik.
  • Lægger vægt på auditorers personlige kompetencer.
  • Kan anvendes ved audit af alle ledelsesstandarder.
Kontakt

Susan Redder Bruun
Susan Redder Bruun Chefkonsulent | Chief Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: srb@ds.dk
T: 39966215

Kursus: Bliv intern auditor

På dette kursus lærer du, hvordan man udfører intern audit af ledelsessystemer. Kurset baserer sig på ISO 19011-standarden - Auditering af ledelsessystemer - og giver dig vigtige værktøjer til planlægning, udførelse og afrapportering af interne audits.