Lovgivning og standarder

Standarder er som udgangspunkt frivillige at bruge. Men de kan være et værktøj til at leve op til forskellige former for lovgivning. Derfor følger vi dem tæt.

Lovgivning på det digitale område

Lovgivning på det digitale område

Med EU’s digitale strategi har Europa-Kommissionen opsat en række mål for reguleringen af digitale teknologier i Europa. Ambitionen er at styrke Europas digitale suverænitet, udvikle europæiske løsninger og skabe et sikkert digitalt EU.

EU's taksonomi

EU's taksonomi

EU's taksonomi er blevet én ud af tre vigtige byggesten i EU-lovgivningen, der skal være drivkraft til at lede nødvendige investeringer imod bæredygtige økonomiske aktiviteter og bidrage til opfyldelse af EU's klima- og miljømål.

NIS2-direktivet

NIS2-direktivet

Fra oktober 2024 vil skærpede krav og flere regler blive virkelighed for mange virksomheder som følge af det nye NIS2-direktiv.

CE-mærkning

CE-mærkning

Har du brug for hjælp til at komme i gang med CE-mærkning? Eller har du et CE-mærket produkt og har spørgsmål til mærkets krav? Så kan Dansk Standard hjælpe.

Harmoniserede standarder

EU-direktiverne stiller overordnede krav til sikkerhed og sundhed. De mere tekniske specifikationer findes i de harmoniserede standarder. Ved at følge de harmoniserede standarder er du sikker på at opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiverne.