Standardiseringsudvalg

Som medlem af Dansk Standards standardiseringsudvalg kan du, i samarbejde med andre interessenter, være med til at sætte standarder for fremtiden både nationalt og internationalt. 

Dansk Standard har mere end 235 standardiseringsudvalg, der udvikler nationale, europæiske og internationale standarder. Udvalgene består af forskellige interessenter og er oftest en kombination af repræsentanter fra virksomheder, organisationer, myndigheder, uddannelsesinstitutioner, forskere og NGO’er.

Det er afgørende for de enkelte udvalg, at der er bred repræsentation, og at alsidige kompetencer er til stede for at udvikle fremtidens standarder. I Danmark er der typisk 5-20 medlemmer i hvert udvalg.

Dansk Standard repræsenterer Danmark i de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer: CEN, CENELEC, ISO, IEC og ETSI.

Her arbejder vi for at sikre danske interesser og konkurrenceevne.

Deltag i et udvalg

Deltag i et udvalg

Som medlem af et standardiseringsudvalg kan du, i samarbejde med andre interessenter, være med til at sætte standarder for fremtiden både nationalt og internationalt. Få indsigt i, hvad du får ud af at være medlem.

Oversigt over standardiseringsudvalg

Oversigt over standardiseringsudvalg

Udviklingen af standarder sker gennem Dansk Standards mere end 235 standardiseringsudvalg. I Danmark deltager der typisk 5-20 medlemmer i hvert standardiseringsudvalg.

Europæisk og internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde

Dansk Standard repræsenterer Danmark i de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer: CEN, CENELEC, ISO, IEC og ETSI. Her arbejder vi for at sikre danske interesser og konkurrenceevne.