Deltag i standardisering

I et udvalg hos Dansk Standard får din virksomhed viden om fremtidens markedskrav før jeres konkurrenter. En viden, der har direkte betydning for, hvordan jeres produkter og serviceydelser skal udvikles. Det er et forspring, der giver direkte konkurrencefordele.

Deltagelse i et udvalg er en langsigtet investering i dine kompetencer og din virksomheds konkurrenceevne.

I udvalget vil du opleve at få udvidet dit faglige netværk, og at den vidensudveksling og de indsigter, der følger med, er uvurderlige. Udviklingen af standarder sker gennem vores mere end 220 standardiseringsudvalg. I Danmark sidder der typisk 5-20 deltagere i hvert standardiseringsudvalg.

Dansk Standard arbejder primært inden for nedenstående otte fagområder:


 • DET SIGER MEDLEMMERNE

  Som brancheforening er det vigtigt for os, at medlemmerne har adgang til og indflydelse på de sidste nye standarder. Når vi har kendskab til kommende standarder, kan vi sikre at medlemmerne er med på udviklingen og kan levere de bedste og mest veldokumenterede systemer indenfor brand og sikring.

  Tom Eiken Abildgaard, Sikkerhedsbranchen
 • DET SIGER MEDLEMMERNE

  Digitalisering går ofte på tværs af landegrænser, og derfor er der i særlig grad brug for globale standarder på området. I udvalg s-440 får jeg adgang til et internationalt netværk af ligesindede eksperter, hvor særlig deltagelse i plenarmøder giver mulighed for dansk indflydelse gennem både den formelle og mere uformelle dialog.

  Karen Lauberg Lauritsen, Lauberg Consulting ApS
 • DET SIGER MEDLEMMERNE

  Som interesseorganisation deltager Finans Danmark i standardiseringsarbejdet, nationalt såvel som internationalt, for at få indflydelse på de beslutninger, der tages internationalt og for at være på forkant med kommende udvikling. Med det samarbejde, den danske sektor har både i norden og globalt, er standardisering i kommunikationen mellem interessenter et meget vigtigt værktøj.

  Kitta Flyvholm Larsen, Finans Danmark
 • DET SIGER MEDLEMMERNE

  Det er vigtigt for mig at deltage i standardiseringsarbejdet for dermed at bidrage til, at de kontrolmålinger som anvendes til registrering af vejbelægningers kvalitet og tilstand, er så korrekte som mulig, til gavn for vejbrugerne.

  Bjarne Schmidt, Vejdirektoratet
 • DET SIGER MEDLEMMERNE

  S-406 består af meget kompetente personer, så det er et godt fagligt netværk og en god og nem måde, at holde sig opdateret på, hvad der sker i industrien.

  Claus Fridtjof Christensen, Dong Energy
 • DET SIGER MEDLEMMERNE

  Det er spændende at arbejde med pålidelighed, fordi det er i alting omkring os. Standardiseringsarbejdet i S-556 er en åben dør til samarbejde med førende eksperter fra hele verden igennem IEC-TC56. Det handler om faglighed, om at ville forstå hinanden og om at mødes og finde løsninger sammen.

  Thomas Young Olesen, Lead Quality Engineer, GRUNDFOS
 • DET SIGER MEDLEMMERNE

  Deltagelse i udvalget for lamper og tilbehør giver os tidligt indblik i fremtidige standarder, direktiver og mulige lovændringer på området. Derved kan vi være forberedt i god tid.

  Kenneth Giese Hejnfelt, Technical engineer, Riegens A/S
 • DET SIGER MEDLEMMERNE

  Min organisation finder det yderst vigtigt at bidrage aktivt og samtidig opnå reel indflydelse på standarder indenfor det kriminaltekniske, forensiske og retsmedicinske område. Dette opnås bedst ved aktiv deltagelse i standardiseringsudvalg.

  Michael Hastrup, kvalitetsansvarlig i Rigspolitiet, Nationalt Kriminalteknisk Center