Ledelse og bestyrelse

Forretningsstrategi, risikostyring og kvartalsregnskaber er helt afgørende for alle organisationers drift – også i Dansk Standard.

Det er netop det – og så det store billede – som ledelsen i Dansk Standard beskæftiger sig med. For skal overskuddet sikres, så kræver det et øje på bolden og på erhvervslivets interesser.

Ledelsen

Jens Heiede

Jens Heiede

Administrerende direktør

Som administrerende direktør har Jens Heiede det overordnede ansvar for den daglige ledelse og drift af Fonden Dansk Standards samlede virksomhed og refererer i den forbindelse til fondens bestyrelse. Jens Heiede er således ansvarlig for alle fondens forretningsaktiviteter, herunder strategiske beslutninger og implementering af fondens strategi. Fonden Dansk Standard består af den nationale standardiseringsorganisation Dansk Standard og Miljømærkning Danmark, der begge er selvstændige dele af

Fonden Dansk Standard. Jens Heiede er desuden formand i bestyrelsen for Dansk Standards datterselskab ETA-Danmark A/S.

Jens Heiede er fhv. kommerciel direktør og standardiseringsdirektør i Fonden Dansk Standard. Tidligere har han besiddet flere ledende stillinger i de største nordiske forsikringsselskaber.

Jens Heiede er H.D. i Finansiering og MBA fra Copenhagen Business School (CBS).

Torben Jansen

Økonomidirektør

Torben Jansen er som økonomidirektør ansvarlig for Fondens Dansk Standards finanser, herunder den finansielle planlægning og registrering samt den finansielle rapportering til fondens bestyrelse. Torben Jansen har udover ansvaret for økonomi også ansvaret for HR, IT og produktudvikling samt den strategiske og daglige ledelse af disse afdelinger.

Torben Jansen har tidligere været konsulent i Deloitte og finance manager for IPU, Randstad og DLA Piper. Desuden har han undervist på Copenhagen Business School.

Torben Jansen er cand.merc. i Management Accounting and Control fra Copenhagen Business School (CBS) og har taget CFO Programme fra Henley Business School.

Maria Skou

Maria Skou

Direktør for international politik, public affairs og fondssekretariat

Som direktør for international politik, public affairs samt fondssekretariat og compliance har Maria Skou ansvaret for Dansk Standards standardiseringspolitik såvel nationalt som internationalt samt for samarbejde og partnerskaber med politiske interessenter, politiske indspil og kontrakter med ministerier, ligesom hun skal sikre styrkelse af Danmarks position og indflydelse i de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer CEN-CENELEC, ETSI, ISO og IEC, som Dansk Standard er medlem af. Derudover har hun ansvaret for at styrke Dansk Standards rolle som fond ved at udvikle og implementere fondens strategi og sikre dennes synlighed både internt og eksternt samt for compliance og interne governance procedurer.

Maria Skou har tidligere været ansat som chef for international politik og kurser i Dansk Standard. Inden da har hun bl.a. været chef for et Innovationscenter i Seoul, i Eksportrådet under Udenrigsministeriet, samt leder af et internationalt kontor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Maria Skou er desuden medlem af ISO Council.

Maria Skou er cand.scient. i mikrobiologi fra Københavns Universitet med bifagsstudier i musikvidenskab.

Martin Fabiansen

Martin Fabiansen

Direktør

Martin Fabiansen er direktør med ansvar for Miljømærkning Danmark, der er en selvstændig del af Dansk Standard og står for de to officielle miljømærker i Danmark, Svanemærket og EU-Blomsten. Han har således ansvaret for den strategiske og daglige ledelse af Miljømærkning Danmark, der certificerer produkter og ydelser, udvikler miljøkrav, inspirerer til ansvarlig produktion og forbrug samt fungerer som uafhængig kontrolinstans i forhold til de officielle miljømærker. Martin Fabiansen er også en del af den øverste ledelse i Nordisk Miljømærkning, der er ansvarlige for Svanemærket og samarbejdet i Norden.

Martin Fabiansen har tidligere været ansat i Erhvervsministeriets departement (daværende Industri- og Samordningsministeriet), Forskerparken Symbion A/S samt Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Martin Fabiansen er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet (RUC) og har lederuddannelsen Executive Development Program (EDP).

Tina Helsted Vengsgaard

Tina Helsted Vengsgaard

Standardiseringsdirektør

Som standardiseringsdirektør har Tina Helsted Vengsgaard ansvaret for områdets strategi og forretning, herunder at sikre dansk indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder. Derudover har hun det overordnede ansvar for forlag, salg, kundeservice, marketing og kommunikation. Tina Helsted Vengsgaard er ligeledes ansvarlig for Dansk Standards kursus- og rådgivningsforretning og for udvikling af denne.

Tina Helsted Vengsgaard har tidligere været Strategic Risk Leader hos Deloitte med ansvar for bl.a. bæredygtighed og har tidligere været direktør for Strategi og Transformation hos Deloitte Risk Advisory. Forinden har hun bl.a. arbejdet i Novozymes og GN Resound.

Tina Helsted Vengsgaard har en master i innovation og business fra Copenhagen Business School (CBS).

Bestyrelsen

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Dansk Standard og fastlægger retningslinjerne for og fører tilsyn med direktionens arbejde.

 • Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på tre år ad gangen.
 • Genudpegning kan finde sted to gange.
 • Der er ingen i bestyrelsen, der ejer aktier, optioner, warrants eller lignende i Fonden Dansk Standard.

Mogens Riber

Forperson

Business Relationship Manager, RUC, født 1963, mand

 • Forperson siden februar 2022
 • Bestyrelsesmedlem siden marts 2019
 • Uddannelse: Cand. Merc., International Markedsføring

Tillidsposter:

 • Advisory Board

Fakta:

 • Uafhængig: Ja
 • Udpeget af: Bestyrelsen
 • Indtrædelse: 2019
 • Genudpeget: 2022
 • Udløb af valgperiode: 2025
 • Ejer ikke aktier, optioner mv. i fonden eller datterselskabet

Lars Pram

Næstforperson

Adm. direktør for Dansk Sygeplejeråd, født 1970, mand

 • Næstforperson siden juni 2023
 • Bestyrelsesmedlem siden 2016
 • Uddannelse: Cand.scient.pol. og M.Sc

Øvrige hverv:

 • Medlem af Implementeringsrådet
 • Medlem af Datarådet
 • Medlem af Det Rådgivende Udvalg for Konkurrencerådet

Fakta:

 • Uafhængig: Ja
 • Udpeget af: Standardiseringspolitisk Forum
 • Indtrædelse: 2016
 • Genudpeget: 2019 og 2022
 • Udløb af valgperiode: 2025
 • Ejer ikke aktier, optioner mv. i fonden eller datterselskabet

Arne Jensen

Bestyrelsesmedlem

Pensioneret specialkonsulent, født 1956, mand

 • Bestyrelsesmedlem siden marts 2020
 • Uddannelse: Civilingeniør, HD(o), MBA

Fakta:

 • Uafhængig: Ja
 • Udpeget af: Standardiseringspolitisk Forum
 • Indtrædelse: 2020
 • Genudpeget: 2023
 • Udløb af valgperiode: 2026
 • Ejer ikke aktier, optioner mv. i fonden eller datterselskabet
Louise Høst

Louise Høst

Bestyrelsesmedlem

Administrerende direktør i Fjernvarme Fyn, født 1977, kvinde

 • Bestyrelsesmedlem siden juni 2023
 • Uddannelse: Cand. scient. pol.

Øvrige hverv

 • Bestyrelsesmedlem i Banebranchen
 • Formand for Arbejdsmiljørådet

Fakta:

 • Uafhængig: Ja
 • Udpeget af Erhvervsministeren
 • Indtrædelse: 2023
 • Udløb af valgperiode: 2026
 • Ejer ikke aktier, optioner mv. i fonden eller datterselskabet

Charlotte Wedel Friis

Bestyrelsesmedlem

Administrativ fagleder, Miljømærkning Danmark, Dansk Standard, født 1965, kvinde

 • Bestyrelsesmedlem siden marts 2019

Fakta:

 • Uafhængig: Nej, da bestyrelsesmedlemmet er ansat i Fonden
 • Udpeget af: Medarbejderne i Fonden Dansk Standard
 • Indtrædelse: 2019
 • Genudpeget: 2022
 • Udløb af valgperiode: 2025
 • Ejer ikke aktier, optioner mv. i fonden eller datterselskabet
Mikkel

Mikkel Hvass

Bestyrelsesmedlem

Redaktør, Dansk Standard, født 1973, mand

 • Cand. Mag. Hist., AU (IPP)
 • Bestyrelsesmedlem siden april 2022

Fakta:

 • Uafhængig: Nej, da bestyrelsesmedlemmet er ansat i Fonden
 • Udpeget af: Medarbejderne i Fonden Dansk Standard
 • Indtrædelse: 2022
 • Udløb af valgperiode: 2025
 • Ejer ikke aktier, optioner mv. i fonden eller datterselskabet
Marianne Thellersen

Marianne Thellersen

Bestyrelsesmedlem

Koncerndirektør for Innovation og Entreprenørskab, DTU, født 1963, kvinde

 • Bestyrelsesmedlem siden marts 2024

Fakta:

 • Uafhængig: Ja
 • Udpeget af: Erhvervsministeren
 • Indtrædelse: 2024
 • Udløb af valgperiode: 2027
 • Ejer ikke aktier, optioner mv. i fonden eller datterselskabet
Henrik Bodskov

Henrik Bodskov

Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør Aeven A/S

 • Bestyrelsesmedlem siden marts 2024

Fakta:

 • Uafhængig: Ja
 • Udpeget af: Erhvervsministeren
 • Indtrædelse: 2024
 • Udløb af valgperiode: 2027
 • Ejer ikke aktier, optioner mv. i fonden eller datterselskabet

Fakta og nøgletal

Foto af Nick Hillier

Forbrugerkommité

Forbrugerkommitéen rådgiver Dansk Standard vedrørende forbrugernes intresser i standardiseringsarbejdet

God fondsledelse

Som erhvervsdrivende fond følger Dansk Standard ”Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse”, jf. årsregnskabsloven §77a