Photo af Alexandre Debiève

Dansk Standards Forbrugerkomité

Forbrugerkomitéen rådgiver Dansk Standard vedrørende forbrugernes interesser i standardiseringsarbejdet. Forbrugerkomitéen bistår i forbindelse med prioritering og koordinering af standardiseringsarbejdet og relaterede aktiviteter nationalt og internationalt på tværs af standardiseringsmæssige fagområder.

Sammensætning

Udpegede forbrugerrepræsentanter følger arbejdet i udvalgte standardiseringsudvalg nationalt og internationalt og giver forbrugerinput hvor relevant. 

Dansk Standard godkender i samråd med Forbrugerkomitéen de organisationer og repræsentanter, der deltager i Forbrugerkomitéen. 

Forbrugerkomitéen udpeger selv forbrugerrepræsentanter til nationale og internationale standardiseringsudvalg, da det skal sikres, at forbrugerrepræsentanter arbejder for generelle og samfundsrettede forbrugersager samt har en professionel baggrund og kompetencer for at varetage denne rolle. 

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Fokusemner

Forbrugerrepræsentanter deltager i en lang række standardiseringsudvalg både indenfor produktområder og tjenesteydelser - fx er der stor fokus på emner relateret til samfundsmæssige forhold, privacy, produktsikkerhed samt sikkerhed for børn og svage samfundsgrupper. 

Forbrugerkomitéen foretager løbende en vurdering og prioritering af nye standardiseringsemner.

Vil du vide mere?

Så kontakt venligst Maibritt Agger:
E: mag@ds.dk
T: 39966126