Kernefortælling

Drivkraft for en bæredygtig udvikling:

En grøn fremtid, et stærkt erhvervsliv og et trygt samfund

Der er i hele verden et stigende fokus på, at jordens ressourcer er begrænsede, og at det er nødvendigt at handle nu, hvis vi skal bremse den globale opvarmning og de klimaforandringer, der præger vores tid.

Behovet for en fælles indsats, der skal sikre en bæredygtig fremtid, har derfor aldrig været større. Det handler om at bane vejen for flere innovative bæredygtige løsninger og skalering af disse. Dermed bliver løsningerne bredt ud og bæredygtighed bliver den nye normal.

For at sikre bæredygtig omstilling af vores samfund er der brug for konkrete redskaber, der kan hjælpe med at dokumentere effekten. Og der er brug for fælles målemetoder og tilgange, så der bliver skabt en fælles enighed om, hvornår noget reelt er bæredygtigt.

Vores vision

Dansk Standard vil være drivkraft for en bæredygtig udvikling, hvor vi sammen med virksomheder, samfund og myndigheder bidrager til en grøn fremtid, et stærkt erhvervsliv og et trygt samfund.

Markedskrav og redskaber til en bæredygtig udvikling

I Fonden Dansk Standard samler vi tre stærke redskaber, der på hver deres måde understøtter og udvikler den bæredygtige omstilling i samfundet: Standarder, miljømærkerne Svanemærket og EU-Blomsten og godkendelser fra ETA-Danmark. Vi bruger miljømærkerne til at fremhæve de bedste på markedet. Godkendelser til at vise, at de nye løsninger faktisk virker. Og standarder til at skabe et fælles sprog, der kan skalere de grønne løsninger og udvikle det brede marked.

Vi forbinder dermed produkter med brugere og virksomheder med markeder. Det gør det nemmere at produktudvikle, producere, nytænke, samarbejde og handle med hinanden på tværs af grænser. For med enighed om de grundlæggende spilleregler bliver det nemmere at have tillid til hinanden.

Samtidigt er standarder, miljømærker og godkendelser vigtige for den grønne og bæredygtige omstilling, fordi de kan hjælpe virksomheder og organisationer med at måle og dokumentere, at de rent faktisk gør en grøn forskel. Og de er effektive redskaber til at styre udviklingen i en bæredygtig retning, fordi markedet bruger dem til at stille krav til bl.a. sikkerhed, kvalitet, sporbarhed og bæredygtighed.

Dansk Standard danner en ramme, hvor erhvervslivet, forbrugere, forskere, NGO’er og myndigheder kan mødes på neutral grund og skabe et fundament for en grøn fremtid, et stærkt erhvervsliv og et trygt samfund. Det er nemlig her fremtidens bæredygtige marked bliver formet.

Kontakt

Kernefortælling