Sæt standarden – deltag i et udvalg

Udviklingen af standarder sker gennem vores mere end 220 standardiseringsudvalg. I Danmark sidder der typisk 5-20 deltagere i hvert standardiseringsudvalg.

En lang række virksomheder er medlemmer af et eller flere standardiseringsudvalg og repræsenterer på den måde dansk erhvervslivs interesser i udviklingen af europæiske og internationale standarder. På den måde sikrer virksomhederne sig mulighed for indflydelse på standardernes udformning og opnår i en meget tidlig fase viden om kommende standarder på områder, der er væsentlige for deres forretning. 
Herudover deltager også interesseorganisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder. Det betyder, at hensynet til de danske erhvervsinteresser ikke sker på bekostning af overordnede samfundshensyn. Forbruger- og arbejdstagersikkerhed samt miljøinteresser vejer også tungt i udviklingen af standarder. Alle kan deltage i et standardiseringsudvalg. Deltagelse i et standardiseringsudvalg kan ske ved henvendelse til Dansk Standard. 

Dansk Standard arbejder primært inden for nedenstående otte fagområder: