Udvalg

Udvalg om maskiner og mekanik

Standardiseringsaktiviteter indenfor maskiner og mekanik vedrører en række direktivområder – herunder maskindirektivet, elevatordirektivet og direktivet for trykbærende anlæg.

Er du interesseret i at deltage i et udvalg?

Udviklingen af standarderne sker gennem Dansk Standards standardiseringsudvalg, hvor alle med interesse og viden kan deltage. I Danmark sidder der typisk 5-20 deltagere i hvert udvalg.

Ved at deltage i et udvalg hos Dansk Standard får du tidlig viden om fremtidens markedskrav, der vil få direkte betydning for jeres forretning, produkter og serviceydelser. Samtidigt er du med til at påvirke indholdet i standarderne og sikre størst muligt dansk aftryk.

Kontakt

Søren Nielsen
Søren Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: sn@ds.dk
T: 39 96 62 29