Dansk Standard

Dansk Standard sælger standarder, miljømærker, kurser og konsulentydelser, og vi fremmer viden om standarder og miljømærker - og deres værdi. 

Job og karriere Find medarbejder

Dansk Standard arbejder for alle i Danmark

Også for dem, der ikke kender os. Vi arbejder for verdensomspændende virksomheder og iværksættere. For patienten på sygehuset og barnet på legepladsen. Vores vision er at skabe vækst i erhvervslivet og kvalitet i samfundet. Standarder bliver brugt i det store og i det små, i helheden og detaljen, lokalt og globalt.

Hvad er meningen med standarder?

Standarder forbinder produkter med brugere og virksomheder med markeder. De gør det nemmere at producere, nytænke, samarbejde og handle med hinanden til lands, til vands og på tværs af grænser. For med enighed om de grundlæggende spilleregler bliver det nemmere at stole på hinanden. Af den grund står standardisering også højt på den politiske dagsorden. For tillid skaber markedsadgang, konkurrencekraft og vækst.

Det er her Dansk Standard kommer ind i billedet. Som formidler af standarder og facilitator for standardiseringen i Danmark, er Dansk Standard dybt forankret i det danske erhvervsliv. Dansk Standard danner rammen, hvor erhvervslivet kan mødes på neutral grund og skabe et solidt fundament for en fremtid i vækst.

Et bidrag til vækst og kvalitet

Dansk Standard er en erhvervsdrivende fond. Kort sagt betyder det, at vi kanaliserer et eventuelt overskud direkte ind i samfundsnyttige aktiviteter, som vi alle får glæde af. Hvert år indgår Dansk Standard en årlig mål- og resultatplan med Erhvervsministeriet, der udstikker rammer og mål for fondens bidrag til vækst for det danske erhvervsliv og kvalitet for samfundet.

Internationalt samarbejde

Arbejdet med at udarbejde standarder foregår i regi af standardiseringsorganisationerne i de enkelte lande – i Danmark er det Dansk Standard, der er den officielle standardiseringsorganisation. Derfor er Dansk Standard, på vegne af Danmark, medlem af en række europæiske og internationale standardiseringsorganisationer. Du kan læse mere om vores medlemskaber og internationale samarbejdspartnere her.

Dansk Standard er også:

Miljømærkning Danmark er en selvstændig del af Dansk Standard. Miljømærkning Danmark har ansvaret for miljømærkerne Blomsten og Svanen i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne.

ETA-Danmark er Dansk Standards datterselskab og er et uvildigt organ, som udarbejder tekniske vurderinger og godkendelser indenfor byggevarer og
-konstruktioner, vand- og afløbsinstallationer samt verifikation af miljøteknologier. ETA-Danmark er notificeret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og akkrediteret af DANAK.