Om Dansk Standard

Dansk Standard sælger standarder, miljømærker, kurser og konsulentydelser, og vi fremmer viden om standarder og miljømærker - og deres værdi. 

Job og karriere Find medarbejder

Dansk Standard arbejder for alle i Danmark

Også for dem, der ikke kender os. Vi arbejder for verdensomspændende virksomheder og iværksættere. For patienten på sygehuset og barnet på legepladsen. Og ikke mindst for et bæredygtigt og trygt samfund for os alle. Vores vision er at være drivkraft for en bæredygtig udvikling. Og det kan vi gennem standarder. Standarder bliver nemlig brugt i det store og i det små, i helheden og detaljen, lokalt og globalt og gør en forskel overalt.

Hvad er meningen med standarder?

Standarder forbinder produkter med brugere og virksomheder med markeder. De gør det nemmere at producere, nytænke, samarbejde og handle med hinanden til lands, til vands og på tværs af grænser. For med enighed om de grundlæggende spilleregler bliver det nemmere at have tillid til hinanden.

Derfor spiller standarder en vigtig rolle for langt de fleste virksomheder, men også for vores samfund som helhed. Fordi de giver konkrete redskaber til at måle, dokumentere, tale sammen og stille krav til sikkerhed og kvalitet. Af samme årsag er standarder også vigtige for den grønne og bæredygtige omstilling, fordi de kan hjælpe virksomheder og organisationer med at måle og dokumentere, at de rent faktisk gør en grøn forskel. Samtidigt er standarder et effektivt redskab til at styre udviklingen i en bæredygtig retning.

Det er her Dansk Standard kommer ind i billedet. Som Danmarks standardiseringsorganisation spiller vi en vigtig rolle for at sikre et bæredygtigt og robust erhvervsliv og et trygt og bæredygtigt samfund gennem standarder og samarbejde på tværs af lande, virksomheder og interesser. Dansk Standard danner rammen, hvor erhvervslivet, forbrugere, forskere og myndigheder kan mødes på neutral grund og skabe et solidt fundament for en bæredygtig fremtid. Det er nemlig her, fremtidens standarder bliver sat.

Hvem er vi

Hvem er vi

Dansk Standard udvikler og udgiver standarder, udbyder kurser og tilbyder rådgivning.

Ledelse og bestyrelse

Ledelse og bestyrelse

Forretningsstrategi, risikostyring og kvartalsregnskaber er helt afgørende for alle organisationers drift – også i Dansk Standard.

Fondens uddelingspolitik

Fondens uddelingspolitik

Fonden Dansk Standard uddeler midler til projekter og initiativer, der gavner det danske samfund.

Job & karriere

Job & karriere

Hos Dansk Standard bliver du en del af et hold af engagerede medarbejdere, der arbejder aktivt for at skabe vækst i erhvervslivet og kvalitet i samfundet. Se ledige stillinger.

Medarbejdere hos Dansk Standard

Medarbejdere hos Dansk Standard

Her kan du søge på fornavne efter en af Dansk Standards medarbejdere.

Presse

Presse og logo

Vi hjælper gerne med at formidle interviews, baggrundsoplysninger, aktuel information om standardisering med videre.

Internationalt samarbejde

Internationalt samarbejde

Dansk Standard samarbejder med standardiseringsorganisationer i hele verden for at udvikle de bedst mulige standarder til et globalt marked.

Find vej til Dansk Standard

Find vej til Dansk Standard

Vi har kontor i den karakteristiske bygning Portland Towers (dobbeltsiloen).

Kernefortælling

Kernefortælling

En grøn fremtid, et stærkt erhvervsliv og et trygt samfund. Læs Dansk Standards kernefortælling.

Dansk Standard er også:

Miljømærkning Danmark

Miljømærkning Danmark er udpeget af Miljøministeriet til at varetage ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark, og fungerer som uafhængig kontrolinstans i forhold til de officielle miljømærker.De primære opgaver er at behandle ansøgninger om Svanemærket og EU-Blomsten og certificere produkter og servicer, der lever op til de gældende krav samt kontrollere, at licenshavere opfylder gældende kriterier og anvendelsesbetingelser.

Miljømærkning Danmark er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

ETA-Danmark

ETA-Danmark er Dansk Standards datterselskab og er et uvildigt organ, som udarbejder tekniske vurderinger og godkendelser indenfor byggevarer og
-konstruktioner, vand- og afløbsinstallationer samt verifikation af miljøteknologier. 

Vi er notificeret af Social- og Boligstyrelsen til at udstede Europæiske Tekniske Vurderinger (ETA'er) og udarbejde Europæiske Vurderingsdokumenter (EAD'er), og vi bliver som grundlag for notifikationen løbende bedømt af DANAK.