Uddelingsramme

Fondens bestyrelse beslutter, ved godkendelse af årsrapporten, uddelingsrammen for året, mens selve beslutningen om tildeling af uddelinger sker efterfølgende.

Der kan både finansieres projekter, hvor Fonden Dansk Standard finansierer hele projektet, og projekter hvor Fonden Dansk Standard er en del af en samlet finansiering.

Bevillingerne vil fokusere på finansiering af projekter, mens driftsfinansiering kun undtagelsesvis og i en begrænset periode, fx i en opstartsfase, kan finde sted.

I 2023 er der en uddelingsramme på 2 mio. DKK.

Kontakt

Maria Skou
Maria Skou Direktør | Director
International Policy and Public Affairs
E: msk@ds.dk
T: 39 96 61 90