ISO 14001 Miljøledelse

Miljøledelse efter ISO 14001 giver dig og din virksomhed et ledelsesværktøj, der understøtter jeres fokus på bæredygtighed og sætter rammen for jeres indsats for at forbedre jeres miljøpræstation.

Køb standarden i webshop Kursusoversigt

Hvad er Miljøledelse ISO 14001?

Med Miljøledelse efter ISO 14001 bliver du i stand til at risikovurdere din organisations miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig give ledelsen sikkerhed for, at jeres mål for bæredygtighed nås.

Ved at bruge ISO 14001 kan jeres arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål konkretiseres og målsættes og bidrage til at opnå de resultater, som du og din virksomhed har sat jer for.

I får mulighed for at fokusere på de væsentligste miljøforhold i virksomheden, sikre reduktion af miljøpåvirkningen, og at der løbende sker miljømæssige forbedringer.

Kontakt

Signe Malberg
Signe Malberg Seniorkonsulent | Senior Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: smg@ds.dk
T: 39 96 61 69

Køb af ISO 14001

5 gode råd når I arbejder med ISO 14001

  1. Det er vigtigt at arbejde efter de resultater, I ønsker med jeres ledelsessystem. Vurder, hvad det er systemet grundlæggende skal hjælpe jer med at opnå.
  2. Miljøforhold skal ses og arbejdes med i et livscyklusperspektiv. Du og din virksomhed skal forholde jer til både direkte og indirekte miljøpåvirkninger.
  3. Det er vigtigt, at I har en kultur med fokus på løbende forbedringer.
  4. Risikoledelse, hvor I ser på både strategiske og operationelle udfordringer og muligheder på miljøområdet, er omdrejningspunktet for et miljøledelsessystem.
  5. Evaluering af indsats og opfølgning er alfa og omega og er grundlaget for at udvikle og forbedre jeres arbejde med bæredygtighed.

ISO 14001 og FN’s verdensmål

At arbejde med FN’s verdensmål kan være en strategisk retning for en virksomhed, og et miljøledelsessystem er med til at sætte rammerne og strukturen, så I kan prioritere og fokusere på de væsentlige mål og kommunikere om jeres resultater.

 

Kom godt igang med Miljøledelse

Vi tilbyder også kurser i miljøledelse. Brug fx en dag eller tag et todages diplomkursus om ISO 14001. Vi udbyder desuden virksomhedstilpassede kurser. 

Bliv certificeret i ISO 14001

Ligesom andre ISO-ledelsessystemer kan du blive certificeret i ISO 14001-standarden. Med et certifikat kan du dokumentere overfor omverdenen, at du efterlever en internationalt anerkendt ledelsesstandard for miljøledelse. Standarden lægger vægt på en løbende procesforbedring af ledelsessystemet. For at beholde miljøcertificeringen skal virksomheden løbende auditeres, hvilket sikrer vedligeholdelse og fortsat udvikling og forbedring af virksomhedens processer.

Standarden bygger på samme struktur (HLS) som de andre anerkendte ISO-ledelsessystemer som ISO 9001ISO 27001 og ISO 45001 og kan derfor let integreres i ét fælles ledelsessystem, hvis virksomheden har implementeret andre ISO-ledelsessystemer.

ISO 14001

Undersøgelse blandt 185 danske virksomheder foretaget af Dansk Standard og Dansk Forening for Kvalitet i 2020.

ISO 14001 Miljøledelse

FAQ om ISO 14001 Miljøledelse

Hvad er ISO 14001?

ISO 14001 er en systematisk tilgang til miljøledelse med den hensigt at bidrage til den miljømæssige søjle for bæredygtighed.

Hvorfor er det en god idé at anvende ISO 14001?

Det er det, hvis man ønsker at opnå fremgang med sit miljøarbejde og skabe bæredygtig udvikling ved at beskytte miljøet, afbøde ugunstige miljømæssige omstændigheder og generelt forbedre sin miljøpræstation.

Hvad er fordelen ved at bruge en standard til miljøledelse?

Man har en struktureret og systematisk tilgang til arbejdet med at skabe resultater og derigennem værdi for miljøet, organisationen selv og interessenterne.

Hvordan bliver virksomheden bedre til miljøledelse?

Kernen i ISO 14001 (og andre ledelsesstandarder) er det løbende arbejde med forbedringer, kontinuerligt have fokus på at reducere de negative miljøpåvirkninger og sætte miljømål som forbedre organisationens miljøpræstation.

Få indflydelse på miljøledelse

Deltag i standardisering

Få indflydelse - deltag i udvalget

Du kan være med til at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for miljøledelse og relaterede standarder.

Læs mere om udviklingen af standarder for miljøledelse.

Rådgivning i iso 14001 miljøledelse

Rådgivning

Har I brug for hjælp og sparring?

Vi hjælper private og offentlige virksomheder og organisationer. Få sparring og rådgivning omkring implementering af miljøledelse eller få viden om udviklings- og forbedringsmuligheder for eksisterende systemer.

Hjælp og support til iso 14001 miljøledelse

Hjælp og support

Har du andre spørgsmål?

Fik du ikke svar på det, du søgte efter, så kan du sandsynligvis finde det i vores Hjælp og support. Det er der, vi samler de bedste svar på de oftest stillede spørgsmål.