25. september 2023

Nyt tolkningsdokument på vej til ISO 14001 for miljøledelse

ISO 14001 for miljøledelse, der hjælper organisationer med at forbedre deres miljøpræstationer gennem mere effektiv brug af ressourcer, får tilføjet et bilag, som skal hjælpe med fortolkningen af eksisterende krav.

De primære fokusområder for det nye bilag, som skal understøtte virksomheders anvendelse af ISO 14001, er:

a) Indarbejdelse af nyeste version af Annex SL* og således bringe ISO 14001 up-to-date

b) Uddybning af krav inden for udvalgte hovedområder, herunder:

a. Forklaring og perspektivering af krav, som bliver understøttet ved:

i. Udvidelse af vejledningen i bilag A i ISO 14001

ii. Tydeliggøre enkelte krav, tilføje uddybende noter eller tilføje andet, hvis nødvendigt, så kravene er lettere at forstå og omsætte.

Der vil ikke blive tilføjet yderligere krav med det nye bilag, der er kun tale om vejledning og tydeliggørelse af de eksisterende krav.

Indarbejdelsen af Annex SL vil bl.a. betyde, at virksomheder får gennemgået vejledningsteksten, så det sikres, at de tager klimaændringer med i overvejelserne, og at områder som forbedringer, audit og planlægning af ændringer også vil blive opdateret eller tilføjet.

Livscyklusperspektiv, risiko og muligheder

Nogle af miljøstandardens nøgleemner som livscyklusperspektiv, risiko og muligheder samt integration af miljøledelse i virksomhedens ledelsessystem er blevet prioriteret, idet en afstemning og inddragelse af stakeholders viste, at netop disse områder kræver yderligere forklaring og tydeliggørelse.

Det nye forklaringsbilag forventes at blive udgivet i oktober 2025 og følger nedenstående tidsplan:

  • a) First meeting TBC: End of August to October 2023
  • b) CD consultation February – April 2024
  • c) Comment resolutions: May-July
  • d) DIS: August – January 2025
  • e) Comment resolutions: February-March
  • f) FDIS: April – September 2025 g) Publication: October 2025

Ny revision af ISO 14001 i 2025

En ny revision af selve standarden, ISO 14001, er planlagt til at begynde i 2025.

Har du lyst til at følge arbejdet på tæt hold eller være med i til at udvikle forklaringsdokumentet og sætte dit præg på næste version af ISO 14001 sammen med andre eksperter i et solidt, internationalt netværk samt det danske netværk, så har du mulighed for at være med i vores udvalg S-1000 bæredygtighed og forretningsudvikling.

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

*Note:

Annex SL foreskriver, hvordan ISO’s standarder for ledelsessystemer skal skrives. Formålet med bilag SL er at forbedre sammenhængen mellem og tilpasningen af standarderne ved at sørge for ensartet High Level Structure, identisk kernetekst og fælles termer og kernedefinitioner. Målet er, at alle ISO-standarder for ledelsessystemer lettere kan integrere flere systemer i ét fælles ledelsessystem.

Se også

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integrere...

Miljøindsatsen styrkes af ISO 14001

06. februar 2023

Miljøindsatsen styrkes af ISO 14001

ISO 14001 bidrager til reduceret ressourceforbrug og formindsker derfor i høj grad danske virksomheders miljøpåvirkning. Det understreger en undersøgelse om miljøledelsesstandarden.