Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

20. marts 2023

Standarder er vejen til konkurrence på kvalitet og bæredygtighed

Hos Aage V. Larsen A/S er arbejdet med standarder blevet en del af virksomhedens DNA. De første standarder blev implementeret i virksomheden for cirka seks år siden, og i dag er standarder for bl.a. kvalitets-, energi- og miljøledelse en integreret del af virksomhedens hverdag.

Plast er en vigtig og kostbar ressource. Det erkendte stifteren af virksomheden Aage Vestergaard Larsen – AVL – allerede i 1972. Og den erkendelse var grundpillen for etablering af virksomheden, som producerer højkvalitetsplastgranulat af genanvendt plast. Og netop det faktum, at det er plast af høj kvalitet, var medvirkende til, at virksomheden begyndte at arbejde med standarder for seks år siden.

ISO 9001 satte retning og barren for høj kvalitetsstyring.

- Vi syntes, vi havde godt styr på vores processer, men måtte erkende, at der var ting, der faldt ned mellem stolene en gang i mellem, fortæller Franz Cuculiza, forretningsdirektør i AVL.

Med hjælp fra en ekstern konsulent blev opgaven med ISO-certificering sat i gang og i løbet af et års tid, var ISO 9001-certificeringen på plads. Certificeringen betyder, at AVL kan dokumentere den lovede kvalitet overfor kunderne, da ISO-standarden stiller krav om detaljeret beskrivelser af kvalitetskontrol i alle led.

Allerede året efter opnåede AVL certificering efter standarden for energiledelse, ISO 50001. ISO 50001 er en standard for energiledelse, som medvirker til, at AVL har et detaljeret overblik over energiforbruget i hver proces, der indgår i oparbejdningen af plasten. Et af kravene i standarden for energiledelse er, at AVL skal samle deres data og løbende overvåge deres energiforbrug, hvilket gør det muligt at optimere det nuværende energiforbrug.

Efterfølgende opnåede AVL ISO 14001-certificering. Denne standard beskriver hvilke miljøpåvirkninger en virksomheds drift medvirker til. Det inkluderer blandt andet en kortlægning af mængden af affald, spildevand, udledninger i luften og forbrug af råstoffer, hjælpestoffer og energi. Med udgangspunkt i standarden kan virksomheden udpege og prioritere områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at reducere miljøpåvirkningen og på den måde medvirke til, at virksomheden producerer mere bæredygtigt.

- For os i Aage Vestergaard Lasen handler standarder og certificeringer i høj grad om at gøre dem operationelle. Altså så vi arbejder efter dem hver dag i såvel produktion som administration, og at vores kunder og andre samarbejdspartnere får en synlig og målbar værdi tilført på baggrund af, at vi i vores daglige arbejde bruger og arbejder efter standarder og certificeringer, forklarer Franz Cuculiza.

Og netop ISO 9001, ISO 14001 og ISO 50001 er standarder, der konkret kan operationaliseres blandt andet i den daglige drift.

Prioriteret organisatorisk forankring

Da AVL startede med at anvende standarder, nedsatte ledelsen et team, der var ansvarlig for processen. Teamet var bredt repræsenteret i organisationen, så alle lag var med, og indsatsen blev solidt forankret rent organisatorisk.

- Vi erkendte, at hvis arbejdet med standarder skulle give positiv bundlinje, så måtte det ikke bare blive et ringbind på en hylde. Derfor prioriterede vi de nødvendige ressourcer, vi etablerede ambassadørroller, og vi udpegede ansvarlige for løbende intern audit, forklarer Franz Cuculiza.

Og det var det hele værd. Allerede året efter ISO 9001-certificeringen kunne AVL konstatere, at det gav en positiv bundlinje. Der var kommet en intern kulturel forståelse for, at arbejdet med standarder var en nødvendighed, hvis virksomheden skulle konkurrere på den høje kvalitet af sine produkter.

- Standarden giver os mulighed for at dokumentere vores kvalitet, mens de virksomheder, der ikke anvender standarder, er tvunget til at konkurrere med afsæt i deres egen fortælling – en lidt usikker faktor, som Franz Cuculiza udtrykker det.

Næste skridt er GHG-protokollen

Som en lang række andre virksomheder arbejder AVL også målrettet på at udvikle deres første klimaregnskaber og klimaplaner. Og det arbejde tager naturligvis også udgangspunkt i en standard, nemlig ISO 14064, som blandt andet Greenhouse Gas – GHG-protokollen, , er bygget op på. ISO 14064 er en global anerkendt standard, som man kan opgøre CO2-aftrykket med.

- Og her kommer vores brug af standarder os virkeligt til gavn. Standarderne giver os det bedste afsæt, man kan få i forhold til for eksempel vores værdikæde, vores energiforbrug, vores produktionsmetoder og så videre. De udgør desuden en lang række af de trædesten, der er nødvendige for at komme i mål med klimaregnskaberne, lyder det fra Franz Cuculiza.

AVL forventer at komme i mål med både klimaregnskaber og LCA’er – livscyklusvurderinger. LCA’er bliver udført i henhold til ISO 14040, standarden for Miljøledelse – Livscyklusvurdering - Principper og struktur, og ISO 14044, standarden for Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og Vejledning. AVL forventer at være i mål med dette arbejde i løbet af 2023 og håber derfor på at være lidt på forkant i forhold til, hvad markedet forventer.

- Vi oplever allerede i dag henvendelser fra vores kunder, der gerne vil have dokumentation for, hvor meget CO2 vores produkter udleder. Hvis ikke vi havde standarderne, ville jeg ikke ane, hvordan vi skulle kunne svare på forespørgslerne og kunne dokumentere svarene. Og de forespørgsler vil kun stige i fremtiden, vurderer Franz Cuculiza.

- Men fremover skal det jo digitaliseres, så oplysningerne let kan trækkes direkte fra vores hjemmeside – tilgængeligt og synligt for alle, slutter han.

AVL har følgende certificeringer:

· ISO 9001 – Kvalitetsledelse

· ISO 14001 – Miljøledelse

· ISO 50001 - Energiledelse

· Operation Clean Sweep – en privat certificering

Og AVL arbejder i 2022/2023 med følgende standarder:

· ISO 14040 Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Principper og struktur

· ISO 14044 Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og Vejledning

· GHG-protokollen, som bygger på standarden ISO 14064

· EuCertPlast – European Certification of Plastic Recyclers, som bygger på standarden EN 15343

Se også

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

20. marts 2023

Biodiversitet og forretningskritikalitet

Se eller gense dette webinar, hvor du får indblik i, hvorfor biodiversitet er af største vigtighed for forretningen, samt hvilke strategiske muligheder der ligger i en bæredygtig udvikling.

ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet nu udgivet på engelsk

07. marts 2023

Efter stor international efterspørgsel er ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet nu udgivet på engelsk

I september sidste år blev ledelsesstandarden for ligestilling og diversitet, DS 5001, udgivet i dansk regi. Lige siden har der været et stort ønske fra både danske - og ikke mindst globale virksomheder - om en engelsk udgave, og det ønske er nu b...

Biodiversitet er liv, også for forretningen

07. marts 2023

Biodiversitet er liv, også for forretningen

Den 6. masseuddøen af plante- og dyrearter har store konsekvenser for os mennesker. For vores fødevaresikkerhed, sundhed, sikkerhed og økonomi. Det haster med at stoppe den og det kræver en stor, samlet, koordineret og aftalt indsats på tværs af l...