Ledelsessystemer

Hvad er en certificering?

Og hvad kræver det at blive certificeret? Og hvorfor bliver man certificeret? Det er nogle af de spørgsmål, som mange stiller, når de hører om certificering i forbindelse med standarder.

Det er ikke alle standarder, det er muligt at blive certificeret i, men der er rigtig mange. Fordelen ved at blive certificeret i en standard er, at det bliver synligt for kunder og interessenter, at man lever op til en given standard, hvilket skaber tillid til organisationen. Nogle virksomheder kræver ligefrem, at deres samarbejdspartnere skal være certificeret inden for en bestemt standard, fx en ledelsesstandard fra ISO, fordi det stiller en vis garanti for, at virksomhedens processer er optimerede og kvalitetssikrede samt viser en høj grad af kompetence og dygtighed.

Hvem kan certificere os?

Dansk Standard tilbyder rådgivning i anvendelse og implementering af ledelsesstandarder inden for informationssikkerhed, kvalitetsledelse, miljøledelse og energiledelse - også i forbindelse med certificeringer. Men vi certificerer ikke. Det er der andre akkrediterede virksomheder, der gør.

Du kan se en liste over akkrediterede virksomheder, og hvilke standarder de certificerer i, på DANAKs hjemmeside: Find en akkrediteret virksomhed

Kurser i certificerbare standarder

Flere af de certificerbare ledelsesstandarder tilbyder Dansk Standard kurser i, hvilket kan være en hjælp til at komme godt i gang med at implementere og anvende standarden:

Hvad koster det at blive certificeret?

Prisen for at blive certificeret afhænger først og fremmest af, hvilken standard, I ønsker at blive certificeret i. Dernæst varierer det fra virksomhed til virksomhed fx afhænger det af virksomhedens størrelse, produktion og antal lokationer m.m. En god idé er at få et tilbud fra flere af de virksomheder, der kan certificere i netop den standard, I ønsker.

Yderligere information

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140

Læs mere om de forskellige ledelsessystemer

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001 for kvalitetsledelse er et stærkt ledelsesværktøj til forretningsudvikling og optimering. ISO 9001 bruges af over en million virksomheder og organisationer i mere end 170 lande.

ISO 27001 - Informationssikkerhed

ISO 27001

ISO 27001 - Informationssikkerhed

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde.

ISO 14001 Miljøledelse

ISO 14001

ISO 14001 Miljøledelse

Miljøledelse efter ISO 14001 giver dig og din virksomhed et ledelsesværktøj, der understøtter jeres fokus på bæredygtighed og sætter rammen for jeres indsats for at forbedre jeres miljøpræstation.

ISO 31000 Risikoledelse

ISO 31000

ISO 31000 - Risikoledelse

DS/ISO 31000, standarden for Risikoledelse, hjælper virksomheder trin for trin med at lægge deres strategier, målsætninger og beslutninger indenfor en fastlagt risikovillighed.

ISO/IEC 27701 Privatlivsbeskyttelse

ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27701 Privatlivsbeskyttelse

Standarden for privatlivsbeskyttelse, ISO/IEC 27701, er et ledelsesværktøj, som giver indblik i de arbejdsgange og foranstaltninger, som organisationer bør etablere for at opnå en passende beskyttelse af personoplysninger.

ISO 19011 Intern audit

Audit af ledelsessystemer

ISO 19011 Intern audit

ISO 19011 intern audit er en generisk vejledning i auditering af ledelsessystemer. Standarden giver vejledning til, hvordan et auditprogram opbygges, gennemføres og afrapporteres.

ISO 55001 Asset Management

ISO 55001

ISO 55001 Asset Management

Alle organisationer der har aktiver, fysiske eller immaterielle, kan drage fordele af at bruge ISO 55001 - Asset Management. Især dem, der ønsker øget værdiskabelse fra deres aktiver, og dem, der ikke ejer, men varetager driften af andres aktiver.

ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse

ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse

ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse

ISO 45001 er en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer. Standarden kan bruges af enhver organisation, stor eller lille, uanset dens virkefelt.