Ledelsessystemer

Hvad er en certificering?

Og hvad kræver det at blive certificeret? Og hvorfor bliver man certificeret? Det er nogle af de spørgsmål, som mange stiller, når de hører om certificering i forbindelse med standarder.

Det er ikke alle standarder, det er muligt at blive certificeret i, men der er rigtig mange. Fordelen ved at blive certificeret i en standard er, at det bliver synligt for kunder og interessenter, at man lever op til en given standard, hvilket skaber tillid til organisationen. Nogle virksomheder kræver ligefrem, at deres samarbejdspartnere skal være certificeret inden for en bestemt standard, fx en ledelsesstandard fra ISO, fordi det stiller en vis garanti for, at virksomhedens processer er optimerede og kvalitetssikrede samt viser en høj grad af kompetence og dygtighed.

Hvem kan certificere os?

Dansk Standard tilbyder rådgivning i anvendelse og implementering af ledelsesstandarder inden for informationssikkerhed, kvalitetsledelse, miljøledelse og energiledelse - også i forbindelse med certificeringer. Men vi certificerer ikke. Det er der andre akkrediterede virksomheder, der gør.

Du kan se en liste over akkrediterede virksomheder, og hvilke standarder de certificerer i, på DANAKs hjemmeside: Find en akkrediteret virksomhed

Kurser i certificerbare standarder

Flere af de certificerbare ledelsesstandarder tilbyder Dansk Standard kurser i, hvilket kan være en hjælp til at komme godt i gang med at implementere og anvende standarden:

Hvad koster det at blive certificeret?

Prisen for at blive certificeret afhænger først og fremmest af, hvilken standard, I ønsker at blive certificeret i. Dernæst varierer det fra virksomhed til virksomhed fx afhænger det af virksomhedens størrelse, produktion og antal lokationer m.m. En god idé er at få et tilbud fra flere af de virksomheder, der kan certificere i netop den standard, I ønsker.

Yderligere information

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - fredag kl. 8.30 - kl. 16.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140