ISO/IEC 27701 Privatlivsbeskyttelse

Standarden for privatlivsbeskyttelse, ISO/IEC 27701, er et ledelsesværktøj, som giver indblik i de arbejdsgange og foranstaltninger, som organisationer bør etablere for at opnå en passende beskyttelse af personoplysninger.

Køb standarden i webshop Kursusoversigt

Hvad er ISO/IEC 27701?

Vi er storforbrugere af digitale platforme og bruger dem i vid udstrækning dagligt. Hvad end der er tale om apps på din smartphone, abonnementer til diverse streamingtjenester eller login på offentlige hjemmesider, overleverer du dine data. Denne brug af digitale platforme har skabt et øget fokus på de problemstillinger, der er forbundet med misbrug af personoplysninger.

Standarden for privatlivsbeskyttelse, ISO/IEC 27701, er et ledelsesværktøj, som giver indblik i de arbejdsgange og foranstaltninger, som organisationer bør etablere for at opnå en passende beskyttelse af personoplysninger. Standarden er en udvidelse af ledelsesstandarden ISO/IEC 27001 for informationssikkerhed, som mange virksomheder allerede har implementeret.

ISO/IEC 27701 for privatlivsbeskyttelse udbygger således ISO/IEC 27001 med særlige krav til behandling af personoplysninger ud fra hensynet til den registrerede/privatpersonen, som oplysningerne omhandler.

Hvorfor arbejde med ISO/IEC 27701?

Ved at følge kravene i ISO/IEC 27701 får din virksomhed dokumenteret processer til behandling og beskyttelse af personoplysninger, hvad enten I agerer databehandler eller dataansvarlig. Dokumentationen er en stor fordel, når virksomheden skal facilitere aftaler med samarbejdspartnere, og bidrager til, at interessenter opnår tillid til, at din virksomhed behandler persondata på forsvarlig vis.

Kontakt

Berit Aadal
Berit Aadal Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: baa@ds.dk
T: 39 96 62 96

Køb af ISO/IEC 27701

Sikkerhedsteknikker – ISO/IEC 27001 og ISO/IEC 27002 udvidet til at omfatte privatlivsbeskyttelse – Krav og vejledning.

6 fordele ved at arbejde med ISO/IEC 27701

 • Gennemsigtighed i behandling af personoplysninger
 • Opbygning af tillid i markedet
 • Dokumentation af organisationens efterlevelse af gældende lovkrav til persondatabeskyttelse
 • Løbende vurdering og håndtering af risici for den registrerede/privatpersonen
 • Tydeligere rolle- og ansvarsfordeling
 • Integration af arbejdet med informationssikkerhed og persondatabeskyttelse

Et kursus i ISO/IEC 27701 giver dig

På kurset bliver du præsenteret for standarden ISO/IEC 27701 for privatlivsbeskyttelse. Du får overblik over kravene i standarden og hjælp til at opnå en passende beskyttelse af personoplysninger og til at løse de gældende databeskyttelseskrav.   

På kurset får du:

 • Indsigt i begreber, processer og struktur for etablering af et PIMS 
 • Overblik over sammenhængen mellem ISO 27001, ISO 27002 og ISO 27701 
 • Forståelse for særlige krav til den dataansvarlige og databehandleren ved implementering af et PIMS 
 • Evaluering af PIMS 
 • Sammenhængen mellem ISO 27701 og Databeskyttelsesforordningen 

Mere viden

ISO 27001 - Informationssikkerhed

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 - Informationssikkerhed

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde.

ISO/IEC 27002 – Foranstaltninger til informationssikkerhed

ISO/IEC 27002

ISO/IEC 27002 – Foranstaltninger til informationssikkerhed

ISO/IEC 27002 er en vejledning i at udvælge foranstaltninger i forbindelse med implementering af et ledelsessystem for informationssikkerhed.

ISO/IEC 27005 – Vejledning i håndtering af informationssikkerhedsrisici

ISO/IEC 27005

ISO/IEC 27005 – Vejledning i håndtering af informationssikkerhedsrisici

ISO/IEC 27005 er en vejledende standard, der hjælper organisationer med at etablere en proces for risikostyring.