Kurser i informationssikkerhed / ISO 27000-serien

Få jeres informationssikkerhed i orden. Vi har flere kurser inden for ISO 27000-serien, lige fra når man ønsker at implementere ISO 27001, til man ønsker at gå i dybden med de tilhørende standarder.

Informationssikkerhed

Informationssikkerhed handler om at sikre sine data og informationer. Det kan nemlig have alvorlige konsekvenser, hvis virksomhedens information bliver ødelagt, stjålet eller på anden vis bliver utilgængelig.

ISO/IEC 27001 stiller krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS). Indførelsen af et ledelsessystem for informationssikkerhed er en strategisk beslutning for en organisation. Det er vigtigt, at ledelsessystemet er en del af og er integreret med organisationens processer og overordnede ledelsesstruktur, samt at det tager højde for informationssikkerheden i planlægningen af processer, informationssystemer og kontroller.

Vil du vide mere?

Majken Prip
Majken Prip Konsulent | Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: mpr@ds.dk
T: 39 96 61 28