Årets uddelinger

Bestyrelsen i Fonden Dansk Standard har d. 26. september 2023 valgt at tildele årets uddeling til et Post.Doc. projekt fra DTU.

Projektets titel er: 

  • Passenger Centric Design Standard for Public Transport Terminals.

Projektet skal forske i, hvordan man kan gøre offentlig transport mere brugervenligt og øge antallet af passagerer ved at reducere ventetid. Projektet bygger videre på tidligere forskning, der har været udarbejdet i samarbejde med Metroselskabet og Trafikstyrelsen.  

Kontakt

Maria Skou
Maria Skou Direktør | Director
International Policy and Public Affairs
E: msk@ds.dk
T: 39 96 61 90