Internationalt samarbejde

CEN – European Committe for Standardization

CEN udvikler europæiske standarder og arbejder for at fremme frivillig, teknisk harmonisering i Europa.

Når europæiske standarder vedtages, bliver de automatisk gældende i alle medlemslandene. Der er 35 medlemmer i CEN. Medlemmerne er de nationale standardiseringsorganisationer. DS er aktivt medlem af CEN og er med til at udvikle mange forskellige europæiske standarder. DS har for eksempel været aktiv indenfor et nyt standardiseringsområde som Artificial Intelligence (kunstig intelligens) og siddet for bordenden ved formuleringen af en europæisk vision for det kommende standardiseringsarbejde.

Se yderligere information på: https://www.cencenelec.eu/ 

Dansk Standard er repræsenteret på følgende poster:

Kontakt

Maria Skou
Maria Skou Direktør | Director
International Policy and Public Affairs
E: msk@ds.dk
T: 39 96 61 90
CEN

Artikler om CEN