Kunstig Intelligens (S-855)

Arbejdsområde

Udvalget følger standardiseringsarbejdet for kunstig intelligens under en fælles international komite indenfor ICT-området, kaldet Joint Technical Committee 1 (JTC 1). 

JTC 1 hører under de to internationale standardiseringsorganisationer ISO og IEC, og er overordnet ansvarlig for stort set alle standarder inden for ICT området. Udviklingen af kunstig intelligens standarder foregår i en dedikeret komite kaldet ’Artificial intelligence’ (SC 42).

SC 42 står for udviklingen af de fundamentale standarder inden for kunstig intelligens. Der arbejdes med referancearkitektur, definitioner, vokabularer og usecases. Men også de dataetiske aspekter tillægges stor bevågenhed og der er nedsat en studiegruppe, der skal udarbejde en rapport om bl.a. dataetik.

Udbytte

Som medlem af S-855 Kunstig Intelligens får du adgang til at deltage i udviklingen af alle de standarder, der hører under udvalget. Det betyder, at du kan få indflydelse på de endelige standarder, og ikke mindst indsigt og forhåndsviden i hvilken retning standarderne bevæger sig.

Målgruppe

Testinstitutter, forskere, producenter, ingeniører, rådgivere og myndigheder.


Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • 2021.AI ApS
 • Advokatfirmaet Poul Schmith, Kammeradvokaten I/S
 • Alexandra Instituttet A/S
 • Dansk Industri
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Forbrugerrådet TÆNK
 • Grundfos A/S
 • Grundfos Holding A/S
 • IDA Ingeniørforeningen I Danmark
 • KMD A/S
 • Københavns Institut, IFRO
 • Københavns Universitet, SCIENCE, Datalogisk Instit