DS/PAS 2500-2:2020

Kunstig intelligens Del 2: Beslutningsstøttende anvendelse i offentlig sagsbehandling

Oversigt

Kunstig intelligens bliver i stigende grad anvendt af myndigheder til beslutningsstøtte i offentlig sagsbehandling. Dette rejser et behov for operationelle retningslinjer for udviklere, indkøbere og brugere.

Den stigende tilgængelighed af data, herunder data om borgere og tidligere beslutninger, betyder, at der opstår nye muligheder for at anvende kunstig intelligens til beslutningsstøtte i den offentlige sagsbehandling.

Før enhver anvendelse af et IT-værktøj bør der stilles spørgsmål til, hvorfor og hvordan det anvendes i en given situation. Kunstig intelligens anvendt til beslutningsstøtte i offentlig sagsbehandling kræver i særlig grad, at der stilles en række spørgsmål for at sikre etisk og ansvarlig brug.

Der er udgivet en række principper og retningslinjer for etisk anvendelse af kunstig intelligens, blandt andet af EU og OECD (se Anneks B), som udbygger generelle retningslinjer for ansvarlig udvikling af IT-systemer, og som dette dokument bygger på.

Udfyld formularen og få adgang til publikationen

DS/PAS 2500-2:2020