CE-mærkning

Hvad er CE-mærkning?

Har du brug for hjælp til at komme i gang med CE-mærkning? Eller har du et CE-mærket produkt og har spørgsmål til mærkets krav? Så kan Dansk Standard hjælpe.

Hvilke produktgrupper skal CE-mærkes Trin for trin guide

Kom godt igang

Hvad betyder CE-mærket? CE-mærket er en erklæring om, at produktet lever op til direktivernes og standardernes krav. Du har her mulighed for trin for trin at blive ført gennem principperne for CE-mærkningen. Vi forklarer mange af de ord, som anvendes i forbindelse med CE-mærkning, og du kan få svar på de spørgsmål, som man typisk har, når man skal i gang med CE-mærkningen. CE-mærkning er ikke en certificering eller en godkendelse, men et mærke, der angiver, at man overholder visse krav til sikkerhed, sundhed og miljøet inden for det pågældende produktområde. Vi giver dig en introduktion til de forskellige direktiver og produktområder, og du får adgang til oversigter over harmoniserede standarder, som er et væsentligt hjælpemiddel i CE-mærkningen. 

Hvis der er tale om CE-mærkning af byggevarer, anbefaler vi, at du også kontakter byggevareinfo.dk.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - fredag kl. 8.30 - kl. 16.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140

Hvad skal CE-mærkes?

Legetøj, maskiner og elektriske apparater er alle eksempler på produkter, der skal CE-mærkes. Fælles for dem er, at de hører under et af de direktiver, som EU har vedtaget CE-mærkning for. Under hvert produktdirektiv er der en række produktgrupper; fx er hejse- og løftetilbehør en produktgruppe under maskindirektivet.

Der er ikke ét sæt regler for CE-mærkning af produkter. Det varierer afhængigt af det enkelte produktdirektiv.

Hvilke produktgrupper skal CE-mærkes?

Der er en række produkter og udstyr, som skal have CE-mærket, før de må markedsføres, sælges og tages i brug i EU- og EØS-lande. Det drejer sig blandt andet om legetøj, maskiner, elektriske apparater og medicinske produkter. Et produkt kan være omfattet af flere direktiver, ligesom ét direktiv kan omfatte mange produkter.

CE-mærkning – trin for trin

I ti punkter leder vi dig trin for trin igennem principperne for CE-mærkning af et produkt. CE-mærkning handler ikke kun om at sætte et CE-mærke på et produkt. Når du CE-mærker, påtager du dig samtidig ansvar for, at dit produkt overholder loven.

 

Hvad koster det at CE-mærke et produkt?

Medmindre det er nødvendigt at inddrage en tredjepart, koster det kun den tid, det tager at udarbejde den tekniske dokumentation og sætte mærket på produktet.

CE-mærkning for begyndere

Få en god introduktion til CE-mærkning på denne video.

CE-mærket – logo

Hvordan ser CE-mærket ud? Få information om selve CE-mærket (logoet), herunder dimensioner og placering.

Harmoniserede standarder

EU-direktiverne stiller overordnede krav til sikkerhed og sundhed. De mere tekniske specifikationer findes i de harmoniserede standarder. Ved at følge de harmoniserede standarderne er du sikker på at opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiverne.

Kursus om CE-mærkning

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til CE-mærkning; den lovmæssige baggrund og praktiske anvisninger på at finde relevante direktiver og standarder. Herefter gennemgås tre cases med produkter fra henholdsvis maskin-, bygge- og el-området.

 

UKCA-mærket

Det nye UKCA mærke (UK Conformity Assessment) er Storbritanniens produktmærke, der skal være en pendant til CE-mærket, men som kun gælder i Storbritannien.

UKCA-mærket er gældende fra januar 2021 for en række produkter, der markedsføres og sælges i Storbritannien (England, Wales og Skotland). Mærkningen gælder for de fleste varer, der allerede er underlagt krav om CE-mærkning, samt nogle øvrige kategorier.

Få hjælp til CE-mærkning

Her kan du få svar på de mest stillede spørgsmål om CE-mærkning.
Hvis du hellere vil ringe til os, kan du ringe på telefon 39 96 61 40.