CE-mærkning

Hvad er CE-mærkning?

Har du brug for hjælp til at komme i gang med CE-mærkning? Eller har du et CE-mærket produkt og har spørgsmål til mærkets krav? Så kan Dansk Standard hjælpe.

Hvilke produktgrupper skal CE-mærkes Trin for trin guide

Afspil video om CE-mærkning

Kom godt igang

Du har her mulighed for trin for trin at blive ført gennem principperne for CE-mærkningen. Vi forklarer mange af de ord, som anvendes i forbindelse med CE-mærkning, og du kan få svar på de spørgsmål, som man typisk har, når man skal i gang med CE-mærkningen. Vi giver dig en introduktion til de forskellige direktiver og produktområder, og du får adgang til oversigter over harmoniserede standarder, som er et væsentligt hjælpemiddel i CE-mærkningen. 

Hvis der er tale om CE-mærkning af byggevarer, anbefaler vi, at du også kontakter byggevareinfo.dk.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - fredag kl. 8.30 - kl. 16.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140

Hvad skal CE-mærkes?

Legetøj, maskiner og elektriske apparater er alle eksempler på produkter, der skal CE-mærkes. Fælles for dem er, at de hører under et af de direktiver, som EU har vedtaget CE-mærkning for. Under hvert produktdirektiv er der en række produktgrupper; fx er hejse- og løftetilbehør en produktgruppe under maskindirektivet.

Hvilke produktgrupper skal CE-mærkes?

Der er en række produkter og udstyr, som skal have CE-mærket, før de må markedsføres, sælges og tages i brug i EU- og EØS-lande. Det drejer sig blandt andet om legetøj, maskiner, elektriske apparater og medicinske produkter. Et produkt kan være omfattet af flere direktiver, ligesom ét direktiv kan omfatte mange produkter.

Foto: Simone Hutsch

CE-mærkning – trin for trin

I ti punkter leder vi dig trin for trin igennem principperne for CE-mærkning af et produkt. CE-mærkning handler ikke kun om at sætte et CE-mærke på et produkt. Når du CE-mærker, påtager du dig samtidig ansvar for, at dit produkt overholder loven.

Hvad koster det at CE-mærke et produkt?

Medmindre det er nødvendigt at inddrage en tredjepart, koster det kun den tid, det tager at udarbejde den tekniske dokumentation og sætte mærket på produktet.

CE-mærket – logo

Få information om selve CE-mærket (logoet), herunder dimensioner og placering.

Harmoniserede standarder

EU-direktiverne stiller overordnede krav til sikkerhed og sundhed. De mere tekniske specifikationer findes i de harmoniserede standarder. Ved at følge de harmoniserede standarderne er du sikker på at opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiverne.

Kursus om CE-mærkning

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til CE-mærkning; den lovmæssige baggrund og praktiske anvisninger på at finde relevante direktiver og standarder. Herefter gennemgås tre cases med produkter fra henholdsvis maskin-, bygge- og el-området.

Få hjælp til CE-mærkning

Her kan du få svar på de mest stillede spørgsmål om CE-mærkning.
Hvis du hellere vil ringe til os, kan du ringe på telefon 39 96 61 40.

Foto: Iker Urteaga