CE-mærkning

Hvad er en overensstemmelseserklæring?

Et vigtigt dokument i forbindelse med CE-mærkning er en overensstemmelseserklæring.

I overensstemmelseserklæringen erklærer producenten, at produktet opfylder alle de væsentlige krav indeholdt i et eller flere direktiver, som omfatter det pågældende produkt.

Overensstemmelseserklæringen kan variere lidt fra lovområde til lovområde. Det står i direktivet, som dækker produktet, hvilke oplysninger der skal indgå i overensstemmelseserklæringen.

Som udgangspunkt skal overensstemmelseserklæringen indeholde oplysninger om bl.a. producentens navn og adresse sammen med oplysninger om produktet, såsom mærke- og modelnummer, relevante direktiver, referencer til relevante harmoniserede standarder og oplysninger om evt. tredjepart eller bemyndiget organ. Erklæringen skal være underskrevet af en ansat hos producenten, eller dennes autoriserede repræsentant.

Der findes to standarder, DS/EN ISO/IEC 17050-1 og DS/EN ISO/IEC 17050-2, der omhandler generelle krav til overensstemmelseserklæringen samt understøttende dokumentation, og som kan benyttes som vejledninger.

Harmoniserede standarder

For at dokumentere, at man opfylder direktivets krav, kan det være en hjælp at følge den eller de harmoniserede standarder, der gælder for produktet og anføre disse i overensstemmelseserklæringen.

Med den tekniske dokumentation og overensstemmelseserklæringen erklærer du som producent, at det er dit ansvar, at produktet overholder direktivets krav, og at du bekræfter, at du har gennemført alle de nødvendige vurderinger, fx risikovurdering.

Bemyndiget organ

Ved særlige tilfælde, fx særligt farlige maskiner, skal producenten benytte sig af en tredjepart, dvs. et bemyndiget organ. Disse organer har særlige kompetencer på området og er udpeget af EU´s medlemsstater til at kunne udføre prøvning, certificering og kontrol.

Uanset om et bemyndiget organ har været involveret eller ej, skal producenten udforme og underskrive overensstemmelseserklæringen.

Læs mere om overensstemmelseserklæringen hos Sikkerhedsstyrelsen.

Byggevarer

For byggevarer gælder andre krav. Omdrejningspunktet for CE-mærkning i henhold til Byggevareforordningen er Ydeevnedeklarationen (DoP), som pr. 1. juli 2013 erstattede overensstemmelseserklæringen under det daværende Byggevaredirektiv.

Det kan du læse mere om i pjecen Fra CPD til CPR http://webshop.ds.dk/Files/Files/Products/M268402_attachPV.pdf

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140

Vil du vide mere?

Læs mere om CE mærkning.