CE-mærkning

Harmoniserede standarder

EU-direktiverne stiller overordnede krav til sikkerhed og sundhed. De mere tekniske specifikationer findes i de harmoniserede standarder. Ved at følge de harmoniserede standarder er du sikker på at opfylde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiverne.

Harmoniserede standarder beskriver detaljeret, hvordan direktivets overordnede krav kan opfyldes. De gælder i alle EU-lande og afløser eventuelle nationale standarder. Forskellen på europæiske standarder og harmoniserede europæiske standarder er, at de harmoniserede standarder er bestilt af EU-Kommissionen. De europæiske harmoniserede standarder relaterer sig direkte til direktiverne og er med til at sikre produkternes frie bevægelighed. Ved at følge standarderne er producenterne sikre på, at de opfylder de tilsvarende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiverne.

Når EU vedtager et direktiv, og det efterfølgende bliver gjort til national lovgivning, skal alle, der markedsfører produkter/ydelser i Europa, kunne dokumentere, at de opfylder kravene i direktivet.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140
Harmoniserede standarder

Skal man overholde standarder?

I visse tilfælde, ja!

Direktiver er lovgivning og skal naturligvis følges. Standarder er anbefalinger, og det er som udgangspunkt frivilligt at benytte dem. Der er dog enkelte undtagelser, hvor man skal følge en standard:

  • Når love eller direktiver påbyder, at bestemte standarder skal følges
  • Når en virksomhed reklamerer med, at et produkt eller en ydelse lever op til kravene i en given standard
  • Når det står i en kontrakt eller en mærkningsordning, at et produkt eller en ydelse skal leve op til en eller flere standarder.

Hvis du ikke benytter de harmoniserede standarder, skal du selv dokumentere din løsning. Bruger du derimod de standarder, som er lavet til et bestemt direktiv, kan du nøjes med at henvise til standarderne i din dokumentation.

Direktiver med krav om CE-mærkning:

Harmoniserede standarder og tilhørende direktiver

2014/34/EU
ATEX - Materiel til eksplosionsfarlig atmosfære

(EU) 305/2011 
Byggevarer

2009/125/EF / (EU) 2017/1369
Ecodesign og Energimærkning

2014/28/EU
Eksplosivstoffer

2014/33/EU
Elevatorer 

2014/30/EU 
EMC

2013/53/EU
Fritidsfartøjer 

(EU) 2016/426
Gasapparater 

2014/31/EU
Ikke-automatiske vægte

2014/35/EU
Lavspænding 

2009/48/EF
Legetøj 

2006/42/EF
Maskiner

(EU) 2017/745
Medicinsk udstyr

(EU) 2017/746
Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

2014/32/EU
Måleinstrumenter 

92/42/EØF
Nye varmtvandskedler 

(EU) 2016/425
Personlige værnemidler

2013/29/EU
Pyrotekniske artikler

2014/53/EU 
Radioudstyr

2011/65/EU
RoHS 

2014/29/EU
Simple trykbeholdere

(EU) 2016/424
Tovbaneanlæg 

2014/68/EU
Trykbærende udstyr 

(EU) 2019/945
Ubemandede luftfartøjssystemer

Direktiver som bygger på principperne for "den nye metode" uden krav om CE-mærkning:

Harmoniserede standarder og tilhørende direktiver

94/62/EF
Emballage 

2019/904/EU
Engangsplast

2016/797/EU
Interoperabilitet i Jernbanesystemet

1223/2009
Kosmetiske produkter

2001/95/EF
Produktsikkerhed 

1907/2006
REACH 

(EU) 2016/2102
Webtilgængelighed

 

Andre direktiver/forordninger med standarder tilknyttet:

Harmoniserede standarder og tilhørende direktiver

97/67/EF
Posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet

765/2008 (EF) - 1221/2009 (EF)
EMAS - Kvalitets og Miljøledelse 

2009/128/EF
Bæredygtig anvendelse af pesticider

Læs mere om CE mærkning.