Hvad er UKCA-mærket?

UKCA-mærket (UK Confirmity Assessment) er det nye britiske produktmærke, der er en pendant til CE-mærket, men blot for Storbritannien.

English version

Hvad er UKCA-mærket?

Fra 1. januar 2021 blev UKCA-mærket gældende for en række produkter, der markedsføres og sælges i Storbritannien (England, Wales og Skotland). Mærkningen gælder for de fleste varer, der allerede er underlagt krav om CE-mærkning, samt nogle øvrige kategorier. Du kan se de omfattede kategorier her samt længere nede på siden.

De tekniske krav som du som producent skal leve op til samt processen for vurdering af overensstemmelse og de standarder, der kan bruges til at påvise overensstemmelse, er stort set de samme som for CE-mærkning.

Ligeledes er betingelserne for selv at erklære overensstemmelse til UKCA-mærkning de samme som for CE-mærkning. Tjek listen over områder, hvor selverklæring er tilladt.

Selvom UKCA-mærket allerede nu er gældende, er der en overgangsperiode til og med den 1. januar 2023, der giver virksomhederne tid til at tilpasse sig de nye krav.

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain

Alle andre virksomheder, der markedsfører og sælger produkter i Storbritannien, opfordres til at være klar til at bruge UKCA-mærke hurtigst muligt inden 1. januar 2023.

Du skal kun bruge den nye UKCA-mærkning inden den 1. januar 2023, hvis følgende gælder for dit produkt:

 • Produktet er til markedet i Storbritannien
 • Produktet er omfattet af lovgivning, der kræver UKCA-mærkning
 • Produktet kræver obligatorisk tredjeparts overensstemmelsesvurdering
 • Overensstemmelsesvurdering er blevet udført af et britisk bemyndiget organ.

Dette gælder dog ikke for produkter som allerede er på lager, for eksempel hvis din vare var fuldt fremstillet, CE-mærket og klar til markedsføring inden den 1. januar 2021. I disse tilfælde kan din vare stadig sælges i Storbritannien med en CE-mærkning, selvom det måtte være dækket af et overensstemmelsescertifikat udstedt af et britisk organ inden den 1. januar 2021.

Yderligere information om anvendelse af UKCA-mærke findes på:

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - fredag kl. 8.30 - kl. 16.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140

Spørgsmål og svar om UKCA mark

Vil UKCA mark gælde i hele Storbritannien (United Kingdom)?

CE-mærkningen fortsætter i Nordirland, som fortsat vil være på linje med EU's indre marked med hensyn til handel med varer. Produkter, der skal markedsføres i hele Storbritannien (UK), skal derfor bære både UKCA- og CE-mærkning.

Ændrer standarderne sig?

Den britiske standardiseringsorganisation (BSI) fastholder sit engagement i europæisk og international standardisering, og harmoniserede standarder forbliver bedste praksis (best practice) for både CE-mærkning og UKCA mark. De britiske regler betegner standarderne som 'udpegede standarder' (designated standards). Til at begynde med vil harmoniserede og ”designated standards” være de samme. Den 1. januar 2021 vil de britiske standarder være de samme som de standarder, der anvendes i EU. De vil dog have præfikset 'BS' for at indikere, at det er standarder, der er vedtaget af BSI.

Hvor finder jeg UKCA mark?

Se vejledning om placering, størrelse osv. under afsnittet ”How to use the UKCA marking”:

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

 

Download UKCA mark image files (fill) (ZIP, 818KB)

Download UKCA mark image files (outline) (ZIP, 2.03MB)

Bemyndigede organer (notified bodies) til UKCA-mærket

De britiske myndigheder udpeger 'approved bodies' med henblik på mærkning med UKCA mark på samme grundlag som de tidligere anerkendte bemyndigede organer (notified bodies), dvs. gennem UKAS-akkreditering (United Kingdom Accreditation Service) med undtagelser som medicinsk udstyr under MHRA. De kompetencer og processer, der kræves for UKCA-approved body-status, vil hovedsageligt være de samme som for tidligere notified bodies. Mere information finder du her:

https://www.gov.uk/guidance/conformity-assessment-and-accreditation 

Vil erklæringer, som fx inkorporeringserklæringer inden for rammerne af EU’s maskindirektiv, fortsat være gældende for komponenter til det britiske marked indtil 01.01.2023?

Ja, sådanne erklæringer herunder inkorporeringserklæringen, vil fortsat være anvendelig indtil den 01.01.2023 jf. EU-lovgivningen for maskiner. Bemærk endvidere at dette gælder for nye produkter bragt på markedet efter den 1/1-2021.

 

For produkter bragt på markedet før denne dato er der ingen ændringer, og fabrikanterne skal ikke foretage sig noget for disse produkter. Bemærk at EU kommissionens definition for ”at bringe på markedet” er første gang det markedsføres eller sælges, og at det er fabrikanten, der har ansvaret for at bevise denne dato.

Skal der CE-mærkes igen, hvis der fx er ændringer i målemetoden i to forskellige udgaver af en harmoniseret standard og hvilken betydning får det ift. til kravene om UKCA mærke.

Ja, hvis der er ændringer af målemetoden i to forskellige udgaver af en harmoniseret standard, så skal målingen foretages på ny og efter den nyeste udgave af standarden. Dermed skal der CE-mærkes på ny ved ændringer i direktiv og/eller harmoniserede standarder.

Det betyder også at det er et ”nyt produkt” der bringes på UK markedet og dermed træder reglerne om UKCA mærke i kraft.

Vær opmærksom på at der er overgangsperioder ifm. nye versioner af standarder og harmoniseringen af disse.

Er nyt udstyr også ændrede varer, som har ændret sig i teknisk set i forhold til fx EMC, LVD, RoHS-direktivet?

Ja, nyt skal betragtes som hvis du skal ændre i en eksisterende CE-mærkning. Det kan der være behov for ved ændringer af produktet men også ved ændringer i lovkrav fra direktiverne og/eller ændringer i de tekniske krav i standarderne.

Hvornår UKCA-mærket skal anvendes ift. markedsføring/salg af produkter til UK?

Hvis man har markedsført/solgt produkter (og som dermed er CE mærkede) i UK inden den 1/1-2021, så skal man ikke ændre noget og kan fortsætte med at sælge sine CE mærkede produkter indtil, der sker ændringer med produktet ift. europæisk lovgivning eller harmoniserede standarder der erklæres overensstemmelse med.

 

Hvis ikke produktet har været markedsført i UK før den 1/1-2021, så har man muligheden for at bruge CE-mærket indtil 1. januar 2023 (for langt de fleste områder), hvorefter man skal anvende UKCA mærket og den bagvedliggende lovgivning.

Hvornår anvendes en ’notified body’ i UK?

Såfremt man skal anvende et ’notified body’ og ikke har markedsført i UK før 1/1-2021, så skal denne være UK godkendt. Derudover skal der være en UK-repræsentant, som er placeret i UK, og som får rollen som importør. NB. En UK-repræsentant er ikke det samme som en ’notified body’.

Skal UKCA overensstemmelseserklæring henvise til de samme standarder som i CE-overensstemmelseserklæring fx EMC, RoHS (og RED)?

En UKCA overensstemmelseserklæring skal referere til UK lovgivning og ’UK designated standards’ og ikke EU-direktiver og EU harmoniserede standarder.

 

Spørgsmål og svar fra BREXIT webinar 4. december 2020

Produktområder, der skal UKCA mærkes

 • Legetøj
 • Fritidsfartøjer
 • Simple trykbeholder
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • Ikke-automatiske vægte
 • Måleinstrumenter
 • Elevatorer
 • ATEX
 • Radioudstyr
 • Trykbærende udstyr
 • Personlige værnemidler
 • Gasapparater
 • Maskiner
 • Støjemission
 • ECO-design
 • Aerosoler
 • Lavspænding (div. elektrisk materiel)
 • RoHs (Begrænsning af farlige stoffer)

Produkter, der er omfattet af UKCA-mærket, men har nogle specielle regler

 • Medicinsk udstyr
 • Jernbane interoperabilitetskomponenter
 • Byggevarer
 • Civile sprængstoffer
 • Produkter der kræver ecodesign eller energimærkning
 • Kosmetik
 • Tobakprodukter
 • Gødning

Der er særlige guidelines for medical devicesrail interoperabilityconstruction productscivil explosives, produkter der kræver Ecodesign eller energimærkning, kosmetik, tobakprodukter og gødning.