Hvad er UKCA-mærket?

UKCA-mærket (UK Conformity Assessment) er det nye britiske produktmærke, der er en pendant til CE-mærket, men blot for Storbritannien.

English version

Hvad er UKCA-mærket?

Fra 1. januar 2021 blev UKCA-mærket gældende for en række produkter, der markedsføres og sælges i Storbritannien (England, Wales og Skotland. Nordirland har UKNI-mærket). Mærkningen gælder for de fleste varer, der allerede er underlagt krav om CE-mærkning, samt nogle øvrige kategorier. Du kan læse mere om mærkningen her.

Bemærk at den britiske regering har til hensigt at forlænge anerkendelsen af CE-mærkningen af mange varetyper på markedet i Storbritannien efter d. 31. december 2024, som var den senest udmeldte skæringsdato.

Forlængelsen gælder for de 18 områder, der falder ind under Department for Business and Trade (DBT) og drejer sig om:

 • legetøj
 • pyroteknik
 • fritidsfartøjer og vandscootere
 • simple trykbeholdere
 • elektromagnetisk kompatibilitet
 • ikke-automatiske vægte
 • måleinstrumenter
 • målebeholderflasker
 • elevatorer
 • udstyr til potentielt eksplosive atmosfærer (ATEX)
 • radioudstyr
 • trykbærende udstyr
 • personlige værnemidler (PPE)
 • gasapparater
 • maskiner
 • udstyr til udendørs brug
 • aerosoler
 • lavspændings elektrisk udstyr

Der er andre regler for medicinsk udstyr, byggevarer, tovbaner, transportabelt trykudstyr, ubemandede fly, jernbaneprodukter, marineudstyr og ECO-design.

Der kan være ændringer på vej for disse produkter, som vil blive meldt ud via den officielle britiske hjemmeside:
https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

Yderligere information om anvendelse af UKCA-mærke findes på:

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140

Spørgsmål og svar om UKCA mark

Vil UKCA mark gælde i hele Storbritannien (United Kingdom)?

CE-mærkningen fortsætter i Nordirland, som fortsat vil være på linje med EU's indre marked med hensyn til handel med varer. Produkter, der skal markedsføres i hele Storbritannien (UK), skal derfor bære både UKCA- og CE-mærkning.

Ændrer standarderne sig?

Den britiske standardiseringsorganisation (BSI) fastholder sit engagement i europæisk og international standardisering, og harmoniserede standarder forbliver bedste praksis (best practice) for både CE-mærkning og UKCA mark. De britiske regler betegner standarderne som 'udpegede standarder' (designated standards). Til at begynde med vil harmoniserede og ”designated standards” være de samme. Den 1. januar 2021 vil de britiske standarder være de samme som de standarder, der anvendes i EU. De vil dog have præfikset 'BS' for at indikere, at det er standarder, der er vedtaget af BSI.

Hvor finder jeg UKCA mark?

Se vejledning om placering, størrelse osv. under afsnittet ”How to use the UKCA marking”:

https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking

 

Download UKCA mark image files (fill) (ZIP, 818KB)

Download UKCA mark image files (outline) (ZIP, 2.03MB)

Bemyndigede organer (notified bodies) til UKCA-mærket

De britiske myndigheder udpeger 'approved bodies' med henblik på mærkning med UKCA mark på samme grundlag som de tidligere anerkendte bemyndigede organer (notified bodies), dvs. gennem UKAS-akkreditering (United Kingdom Accreditation Service) med undtagelser som medicinsk udstyr under MHRA. De kompetencer og processer, der kræves for UKCA-approved body-status, vil hovedsageligt være de samme som for tidligere notified bodies. Mere information finder du her:

https://www.gov.uk/guidance/conformity-assessment-and-accreditation 

Skal der CE-mærkes igen, hvis der fx er ændringer i målemetoden i to forskellige udgaver af en harmoniseret standard og hvilken betydning får det ift. til kravene om UKCA mærke.

Ja, hvis der er ændringer af målemetoden i to forskellige udgaver af en harmoniseret standard, så skal målingen foretages på ny og efter den nyeste udgave af standarden. Dermed skal der CE-mærkes på ny ved ændringer i direktiv og/eller harmoniserede standarder.

Det betyder også at det er et ”nyt produkt” der bringes på UK markedet og dermed træder reglerne om UKCA mærke i kraft.

Vær opmærksom på at der er overgangsperioder ifm. nye versioner af standarder og harmoniseringen af disse.

Er nyt udstyr også ændrede varer, som har ændret sig i teknisk set i forhold til fx EMC, LVD, RoHS-direktivet?

Ja, nyt skal betragtes som hvis du skal ændre i en eksisterende CE-mærkning. Det kan der være behov for ved ændringer af produktet men også ved ændringer i lovkrav fra direktiverne og/eller ændringer i de tekniske krav i standarderne.

Hvornår UKCA-mærket skal anvendes ift. markedsføring/salg af produkter til UK?

Hvis man har markedsført/solgt produkter (og som dermed er CE mærkede) i UK inden den 1/1-2021, så skal man ikke ændre noget og kan fortsætte med at sælge sine CE mærkede produkter indtil, der sker ændringer med produktet ift. europæisk lovgivning eller harmoniserede standarder der erklæres overensstemmelse med.

 

Hvis ikke produktet har været markedsført i UK før den 1/1-2021, så har man muligheden for at bruge CE-mærket indtil 31/12 2024 (for langt de fleste områder), hvorefter man skal anvende UKCA mærket og den bagvedliggende lovgivning.

Hvornår anvendes en ’notified body’ i UK?

Såfremt man skal anvende et ’notified body’ og ikke har markedsført i UK før 1/1-2021, så skal denne være UK godkendt. Derudover skal der være en UK-repræsentant, som er placeret i UK, og som får rollen som importør. NB. En UK-repræsentant er ikke det samme som en ’notified body’.

Skal UKCA overensstemmelseserklæring henvise til de samme standarder som i CE-overensstemmelseserklæring fx EMC, RoHS (og RED)?

En UKCA overensstemmelseserklæring skal referere til UK lovgivning og ’UK designated standards’ og ikke EU-direktiver og EU harmoniserede standarder.

 

Spørgsmål og svar fra BREXIT webinar 4. december 2020

Produktområder, der skal UKCA mærkes

 • Legetøj
 • Fritidsfartøjer
 • Simple trykbeholder
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • Ikke-automatiske vægte
 • Måleinstrumenter
 • Elevatorer
 • ATEX
 • Radioudstyr
 • Trykbærende udstyr
 • Personlige værnemidler
 • Gasapparater
 • Maskiner
 • Støjemission
 • ECO-design
 • Aerosoler
 • Lavspænding (div. elektrisk materiel)
 • RoHs (Begrænsning af farlige stoffer)

Produkter, der er omfattet af UKCA-mærket, men har nogle specielle regler

 • Medicinsk udstyr
 • Jernbane interoperabilitetskomponenter
 • Byggevarer
 • Civile sprængstoffer
 • Produkter der kræver ecodesign eller energimærkning
 • Kosmetik
 • Tobakprodukter
 • Gødning

Der er særlige guidelines for medical devicesrail interoperabilityconstruction productscivil explosives, produkter der kræver Ecodesign eller energimærkning, kosmetik, tobakprodukter og gødning.

CE-mærkede byggevarer i Storbritannien

Den britiske regering har forlænget anerkendelsen af ​​CE-mærkede byggevarer i Storbritannien i yderligere to et halvt år indtil 30. juni 2025.

Branchen vil i denne periode kunne bruge enten det nye UKCA-mærke eller CE-mærket.

Yderligere information om UKCA-mærket for byggevarer findes på