Ledelsessystemer

Hvad er et ledelsessystem?

Der findes ledelsessystemer for alt lige fra miljø- og energiledelse til informationssikkerhed og innovationsledelse. Det mest udbredte ledelsessystem er ISO 9001 for kvalitetsledelse, der anvendes af over en million virksomheder verden over.

ISO’s ledelsessystemer hjælper organisationer med at forbedre deres præstationer ved at effektivisere de trin eller handlinger, der jævnligt gentages, og som er indført i organisationen for at den kan nå sine mål.

Det kan være mål, der vedrører en række forskellige emner som fx produkt- eller servicekvalitet, driftseffektivitet, miljøpræstationer, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og mange flere.

Hjælp til både mindre virksomheder og store, komplekse organisationer

For mange organisationer, især mindre, betyder det at indføre et godt ledelsessystem, at man får en tydelig organisering af arbejdsgange, som giver hver enkelt medarbejder en klar definition af, hvilken rolle de har, og hvordan de bidrager til organisationens overordnede mål.

I mere komplekse virksomheder med behov for dokumentation af processer, fx virksomheder, der opererer i stærkt regulerede sektorer, er ledelsesstandarder også et godt værktøj til at dokumentere sine processer, risici og løsninger på risiciene. ISO’s ledelsesstandarder tilbyder internationalt anerkendte systemer, der desuden kan være en stor hjælp for virksomheder inden for områder, hvor der er behov for omfattende dokumentation og kontrol for at opfylde deres forpligtelser.

Få et system baseret på best practise

Generelt gælder det for ledelsessystemer, at de giver alle virksomheder den fordel, at de kan få dokumentation for deres kvalitet, deres omgang med miljøet, arbejdsmiljøet, energiforbruget eller fødevaresikkerheden og meget mere. Ledelsessystemer er altså et bevis på, at virksomheden har styr på tingene på baggrund af et certificeret ledelsessystem.

ISO’s ledelsessystemer er baseret på en konsensus om best practise. Når man implementerer ét af ISO’s ledelsessystemer, får man mulighed for at skabe en organisationskultur, der gennem øget medarbejderbevidsthed, engagement og ledelse kontinuerligt evaluerer sig selv, korrigerer og forbedre handlinger og processer og på den måde holder sig selv ajour og effektiv.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140

Læs mere om de forskellige ledelsessystemer

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001 for kvalitetsledelse er et stærkt ledelsesværktøj til forretningsudvikling og optimering. ISO 9001 bruges af over en million virksomheder og organisationer i mere end 170 lande.

ISO 27001 - Informationssikkerhed

ISO 27001

ISO 27001 - Informationssikkerhed

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper virksomheder til at beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde.

ISO 14001 Miljøledelse

ISO 14001

ISO 14001 Miljøledelse

Miljøledelse efter ISO 14001 giver dig og din virksomhed et ledelsesværktøj, der understøtter jeres fokus på bæredygtighed og sætter rammen for jeres indsats for at forbedre jeres miljøpræstation.

ISO 31000 Risikoledelse

ISO 31000

ISO 31000 - Risikoledelse

DS/ISO 31000, standarden for Risikoledelse, hjælper virksomheder trin for trin med at lægge deres strategier, målsætninger og beslutninger indenfor en fastlagt risikovillighed.

ISO/IEC 27701 Privatlivsbeskyttelse

ISO/IEC 27701

ISO/IEC 27701 Privatlivsbeskyttelse

Standarden for privatlivsbeskyttelse, ISO/IEC 27701, er et ledelsesværktøj, som giver indblik i de arbejdsgange og foranstaltninger, som organisationer bør etablere for at opnå en passende beskyttelse af personoplysninger.

ISO 19011 Intern audit

Audit af ledelsessystemer

ISO 19011 Intern audit

ISO 19011 intern audit er en generisk vejledning i auditering af ledelsessystemer. Standarden giver vejledning til, hvordan et auditprogram opbygges, gennemføres og afrapporteres.

ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse

ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse

ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse

ISO 45001 er en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer. Standarden kan bruges af enhver organisation, stor eller lille, uanset dens virkefelt.

ISO 55001 Asset Management

ISO 55001

ISO 55001 Asset Management

Alle organisationer der har aktiver, fysiske eller immaterielle, kan drage fordele af at bruge ISO 55001 - Asset Management. Især dem, der ønsker øget værdiskabelse fra deres aktiver, og dem, der ikke ejer, men varetager driften af andres aktiver.