Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

20. marts 2023

Standarder styrker konkurrenceevnen og baner vejen for den bæredygtige udvikling

Hos KE Fibertec AS i Vejen har arbejdet med standarder været en del af hverdagen i næsten 25 år. I dag er standarderne med til at sikre kvalitets- og miljøindsatsen, højne arbejdsglæden og give et positivt afkast på bundlinjen.

KE Fibertec udvikler og producerer bæredygtige ventilationsløsninger baseret på tekstiler. Allerede tilbage i 1990’erne oplevede virksomheden et voksende krav til dokumentation fra virksomhedens kunder – særligt de udenlandske. KE Fibertec var på det tidspunkt også vokset til at være en egentlig industriproduktion, så det var en nødvendig beslutning om, at nu skulle der afsættes ressourcer til at blive certificeret i internationale standarder, også kendt som ISO-standarder, der er anerkendt i hele verden.

- Den største udfordring var behovet for interne ressourcer. Men vi havde netop ansat en ny produktionschef, og han blev fritaget fra sit egentlige job i et halvt år og kunne koncentrere sig om certificeringsprocessen. Det gav god anledning for ham til at forstå virksomheden og samtidig gentænke nogle af vores processer, fortæller Carsten Jespersen, administrerende direktør i KE Fibertec.

KE Fibertecs første certificering var i standarden ISO 9001. Det er en ledelsesstandard, der beskriver kvalitetssikring i hele processen fra indkøb af råmaterialer til levering af færdigt produkt til kunden. Standarden dækker over definitioner af bl.a. data- og kontrolpunkter og sikrer, at KE Fibertec til enhver tid kan dokumentere produktets kvalitet. I forbindelse med arbejdet forud for certificeringen kommer producenten således igennem alle deres processer. Interne såvel som eksterne. Det betyder, at KE Fibertec får lejlighed til at vurdere, om den gængse praksis, som ofte er tilpasset og udviklet i den løbende drift, nu også er den optimale, eller om kvalitet og proces kan optimeres yderligere.

- Standarderne har betydet, at vi kan byde på de opgaver, vi vil, fordi vi har den nødvendige dokumentation på plads, forklarer Carsten Jespersen.

Styr på miljøpåvirkning og arbejdsmiljø

Den næste standard, som KE Fibertec blev certificeret i, var standarden for miljøledelse, ISO 14001. Arbejdet med standarden sætter virksomheden i stand til at arbejde målrettet med bæredygtighed gennem en reduktion af virksomhedens miljøpåvirkning. Her gennemgår virksomheden sin påvirkning på miljøet og kortlægger de områder, hvor der med en målrettet indsats kan skabes forbedringer.

- På baggrund af vores arbejde med ISO 14001, miljøledelse, er det betydeligt lettere for os at arbejde målrettet med blandt andet at blive affaldsneutrale – en målsætning vi har om at indfri i 2030, oplyser Carsten Jespersen.

Men arbejdet med certificeringer stoppede ikke her. Virksomheden er også certificeret i standarden for arbejdsmiljøledelse, ISO 45001. Standarden fokuserer på at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for ledelsen og medarbejdere.

For KE Fibertec er det blevet en kultur at arbejde med standarder og certificeringer. Virksomheden har blandt andet produktion i Tjekkiet, hvor standarderne også bliver anvendt, da de skaber et fælles sprog, som hele organisationen forstår. Når noget skal testes eller kvalitetssikres, er ingen i tvivl om, hvordan det skal gøres og efterfølgende dokumenteres - også på tværs af landegrænser.

- De standarder, som vi arbejder med, sikrer kvaliteten, højner arbejdsglæden og giver et positivt afkast på bundlinjen, siger Carsten Jespersen.

EPD – produktets miljødeklaration

At arbejde med standarder og certificeringer er en vedvarende indsats. Kravene bliver løbende skærpet, og markedets forventninger øges. Hos KE Fibertec oplever man, at markedet virkeligt rykker nu, og derfor har man taget en strategisk beslutning om at være på forkant af markedsudviklingen. Det betyder, at der er tid til at implementere de nødvendige tiltag, der imødekommer markedets efterspørgsel på bæredygtige produkter, og dokumentationen er på plads, når kunden efterspørger det. Det kræver ressourcer, men det er også en konkurrencefordel.

- Nu har vi meget fokus på at udvikle EPD’er for vores produkter. EPD er en slags miljømæssig varedeklaration for byggematerialer. Men også her kommer vi lettere i mål, fordi vi allerede har en stor del af den nødvendige dokumentation på plads, oplyser Carsten Jespersen.

Dansk byggeri står over for nogle store udfordringer i de kommende år, hvis Paris-aftalens krav til udledning af drivhusgasser skal overholdes. Det betyder blandt andet, at der pr. 1. januar i år blev indført et lovkrav om, at alt nybyggeri på over 1000 m2 ikke må overstige en grænseværdi for udledning af CO2 på 12,0 kg CO2e. pr. m2 samtidig med, at der skal udføres en LCA – livcyklusvurdering for det enkelte byggeri. For at kunne imødekomme de krav, skal bygherrer have dokumentation for de enkelte byggematerialers miljøbelastning, og her kommer EPD’er i spil, som den deklaration, der dokumenterer materialets miljøpåvirkninger ud fra adskillelige parametre, heriblandt CO2e. udledningen.

EPD – Environmental Product Description

EPD’er er bygget op om den europæiske standard, EN 15804, Standarden beskriver hvilke elementer, der skal inkluderes i den livscyklusvurdering, som er baggrunden for de resultater, der fremgår i en EPD.

Derudover stiller standarden krav til, hvordan EPD-certificeringsprocessen skal foregå.

Høje målsætninger for fremtiden

Der er et voksende fokus på reduktion af affald i forbindelse med byggeri. Derfor indeholder den seneste reviderede standard for EPD et krav om, at man skal vurdere ”end of life” af et produkt. Det vil sige nedtagning, affaldshåndtering og oparbejdning af materialer til brug i et nyt produkt.

Blandt andet derfor har KE Fibertec opstillet en ny målsætning om også at være affaldsneutral i 2030. Det betyder, at alt affald fra produktionen genanvendes. I dag anvender virksomheden alt garnaffald til at producere vulstsnore til ophæng af egne produkter, hvilket svarer til ca. 20 procent af den samlede affaldsmængde. I 2022 har KE Fibertec ydermere indgået en aftale om, at alt vævsaffald fra laserskærere sendes til recycling og genanvendes til blandt andet akustikplader. Forventningen er, at målsætningen om affaldsneutralitet nås langt hurtigere end 2030, og at det kan blive en positiv business case.

 - Jeg plejer at sige, at vi er klimakapitalister. Det betyder, at vi skal tjene penge, men vi skal også være bæredygtige, mens vi tjener pengene. Vi er lige nu næsten CO2-neutrale, når vi ser på scope 1 og 2 på virksomhedens eget energiforbrug, men vi har et arbejde i forhold til at blive CO2-neutrale på scope 3, som er vores leverandørers CO2-aftryk. Men det skal nok komme, siger Carsten Jespersen.

Og Carsten Jespersen er ikke i tvivl om, at strategien er den rigtige. I KE Fibertec oplever de, at de har lettere ved at rekruttere folk, virksomheden bliver opfattet som frontløber i lokalsamfundet, og de ved, at en lang række af virksomhedens kunder køber netop deres produkter, fordi de har en dokumenteret kvalitet og bæredygtighedsprofil.

- Jeg tror, vi vil se et A og et B hold blandt de danske virksomheder. Der er en relativ stor andel af virksomheder, der fortsat ikke har taget denne agenda til sig. De får det svært. De skal have hjælp til at komme i gang med at arbejde med standarder og med klimaarbejdet, ellers vil de miste kunder i fremtiden, runder Carsten Jespersen af.

KE Fibertec har følgende certificeringer:

· ISO 9001: 2015 – Kvalitetsledelse

· ISO 14001: 2015 – Miljøledelse

· ISO 45001: 2018 – Arbejdsmiljøledelse Virksomheden er desuden Cradle to Cradle certificeret (bronze) og SDG 17 verdensmålscertificeret (efter Bureau Veritas’ standard) og anvender GHG-protokollen, som er en globalt anerkendt måde at beregne CO2-aftryk.

· Derudover arbejder KE Fibertec med EN 15804, som ligger til grund for EPD (Environmental Product Declaration)

Se også

Ledelsesstandarder hjælper dig godt fra start med al compliance

10. maj 2023

Ledelsesstandarder hjælper dig godt fra start med al compliance

Arbejder din virksomhed med et ledelsessystem, er I allerede godt på vej til at leve op til de nye rapporteringskrav

Dansk Standard i front mod madspild

08. maj 2023

Dansk Standard i front mod madspild

Dansk Standard står i spidsen for et internationalt arbejde med udvikling af en helt ny ISO-ledelsesstandard, der skal sikre, at indsatsen for at reducere madspild bliver håndteret ens i hele verden – og tilmed sikret sig dansk lederskab.

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

28. april 2023

Kvalitetsledelsessystemet har givet os styrke

Virksomheden AG Sundhedsfremme har valgt at følge standarden for kvalitetsledelse for sundhedssektoren, DS/EN 15224. Det har ifølge kvalitetschefen, Peter Trampedach, ført til vækst og bedre styring af processer samt mindre papirarbejde.

Ny guide til en mere bæredygtig produktion

25. april 2023

Ny guide til en mere bæredygtig produktion

Det er god forretning at arbejde med bæredygtighed i virksomheden og produktionen, men hvordan gør man det i praksis? Dansk Standard har netop udgivet en ny guide, der giver inspiration til, hvordan standarder kan vise en vej igennem de udfordring...