ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.

ISO og IAF (International Accreditation Forum) har fra februar 2024 besluttet at indføre krav om hensyn til klimaforandringer i alle eksisterende kravstandarder inden for ledelsessystemer samt dem under udvikling eller revision. Det sker i forlængelse af ISO's London-erklæring om klimaforandringer og skal sikre, at organisationer overvejer, om klimaforandringer er relevante ift. deres kontekst og interessentkrav.

- Fordi stort set alle organisationer og slutbrugere på et eller andet niveau forholder sig til klimaforandringerne og udfordringerne, skal det undersøges, i hvor stor udstrækning dette er relevant for virksomhederne og deres interessenter, og dermed om og hvordan klimaforandringerne skal håndteres via ledelsessystemet, siger Kasper Hillgaard Mühlbach, chefkonsulent hos Dansk Standard.

Certificerede organisationer skal være opmærksomme på ændringer

Organisationer, der er certificeret efter ledelsessystemstandarder, opfordres allerede nu til at være opmærksomme på ændringerne og sikre, at de integrerer klimahensyn i deres ledelsespraksis. Er man certificeret, har IAF publiceret retningslinjer for både akkrediteringsorganer og certificeringsorganer, som kan findes her: IAF and ISO Publish Joint Communiqué - IAF

Derudover er Auditing Practices Group (APG) i gang med at skrive en vejledning til både virksomheder og auditorer, som skal tydeliggøre, hvordan man forholder sig til de nye krav. Formålet er at kaste lys på klimaudfordringerne i ledelsessystemstandarderne og samtidig fastholde de oprindelige anvendelsesområder og omfang. 

Kontakt

Kasper Hillgaard Mühlbach
Kasper Hillgaard Mühlbach Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: kahm@ds.dk
T: 39 96 62 41

Se også

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

04. marts 2024

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

Det skal være lettere for danske virksomheder og organisationer at implementere standarden for facility management, og derfor er standarden DS/EN ISO 41001 netop udkommet på dansk.

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

15. december 2023

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

Virksomheder og organisationer står over for en masse nye krav ifm. ESG-rapportering. Krav som de fleste stadig skal vænne sig til. Det kan derfor være en fordel for mange at anvende de kendte ledelsessystemer, da de giver en struktur til at kunne...

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

03. november 2023

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

FN og den internationale standardiseringsorganisation ISO er for første gang nogensinde gået sammen i et partnerskab om at udvikle en international ledelsesstandard for FN’s verdensmål. Danmark har taget initiativ til standarden og skal lede arbej...

28. september 2023

Ledelsessystem for ligestilling og diversitet – erfaringer og perspektiver – et år efter

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre om erfaringerne med at arbejde med standarden, DS 5001 - ledelsessystem for ligestilling og diversitet. Mere end 20 danske organisationer har været med til at udvikle standarden, og AP Pension er som...