DSB anvender ISO 14001 til at skabe struktur på deres arbejde med bæredygtighed
Foto: Jacob Nielsen

03. juli 2024

DSB anvender ISO 14001 til at skabe struktur på deres arbejde med bæredygtighed

Bæredygtighed skal integreres som en del af strategien, hvis det skal skabe reel værdi for forretningen. Og her er standarden for miljøledelse et anerkendt værktøj, som kan hjælpe virksomheder med at skabe struktur på deres arbejde med den grønne omstilling. 

Arbejdet med bæredygtighed kan være ressourcekrævende for virksomhederne. Det er omfattende og kræver mange forskellige nye kompetencer. Derfor skal det også gerne skabe en reel værdi og ikke ‘bare’ være en complianceøvelse, som udføres for at leve op til ny lovgivning og krav fra samarbejdspartnere og kunder.

Men det kan være en udfordring at få bæredygtighed sat på skinner. Det handler i høj grad om at få udpeget de rigtige mål, lavet strukturer og processer for, hvordan man indsamler valide data, sikrer den rette prioritering og ikke mindst sikrer, at medarbejderne er engagerede og hver dag er med til at skabe udvikling på tværs af organisationen.

- Alle virksomheder, uanset branche og størrelse, får stillet mange krav fra blandt andet EU-lovgivning som CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive) – men også dokumentationskrav fra kunder og samarbejdspartnere. Det kan være svært at orientere sig i og kræver, at virksomhedsledere har et godt overblik over deres forretning, siger Tina Helsted Vengsgaard, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Forankrer bæredygtighed 

Hjælp til orientering, overblik og en mere smidig proces, når det gælder virksomhedernes arbejde med den grønne omstilling, er blandt incitamenterne til at anvende ledelsesstandarden for miljøledelse, ISO 14001. Standarden kan benyttes til at synliggøre og arbejde struktureret med en given virksomheds miljøindsatser.

En af de virksomheder er ingen ringere end DSB. For bæredygtighedschef Aske Mastrup Wieth-Knudsen har arbejdet med standarden været en stor hjælp i forhold til at sætte mål og ikke mindst sikre, at de opfyldes.

- Det hjælper os med at arbejde struktureret med vores miljømål og sikrer, at vores mål og politikker er forankret i hele organisationen, siger Aske Mastrup Wieth-Knudsen.

Selvom DSB har arbejdet med bæredygtighed i mange år, er det ikke nemt at skabe grønne forandringer hele vejen igennem organisationen. I arbejdet med ansvarlighed og bæredygtighed har det haft en stor betydning, at de har haft redskaber til at skabe overblik over forretningen og udledninger af CO2 i både scope 1, 2 og 3.

De har, fortæller Aske Mastrup Wieth-Knudsen, sat ambitiøse miljømål inden for klima, genanvendelse, energiforbrug og om ikke at udlede skadelige partikler fra tog. Helt konkret er ambitionen at reducere DSB’s klimapåvirkning i scope 1 og 2 med 98 pct. samt reducere udledninger i scope 3 med 30 pct. frem mod år 2030.

Men at leve op til de store ambitioner kræver et system, som sikrer, at der konstant monitoreres og måles på fremdriften. Og her er internationale ledelsessystemer gode værktøjer, som allerede er kendte og anerkendte af mange virksomheder og organisationer.

- ISO 14001-certificeringen har hjulpet os med at pege på, hvor skoen trykker, og hvor vi kan lave forbedringer. Vi har i mange år arbejdet med miljøregnskaber og har erfaring med at indsamle data. Vores filosofi har været, at der, hvor det har krævet nøje opfølgning, har vi indbygget datasystemer, siger Aske Mastrup Wieth-Knudsen.

Kontinuerlig forbedring

Udover at understøtte struktur og dokumentation internt og eksternt hjælper ISO 14001 for miljøledelse også med at stille krav til løbende forbedringer, der vil skubbe til organisationens arbejde med at sætte mål samt handling bag. Og så kan standarden være med til at synliggøre miljøindsatsen og dermed også gøre det muligt at gå ind og arbejde med at reducere ressourceforbrug og miljøbelastning, fortæller Dansk Standards standardiseringsdirektør, Tina Helsted Vengsgaard.

- Vi oplever, at virksomhederne efterspørger et værktøj, som ikke alene hjælper dem med at gøre den grønne omstilling mere overskuelig, men som også sikrer, at de evner at arbejde med det på et strategisk niveau. Her kan der være en værdi i at bruge ledelsesstandarder, som hjælper med at få strukturer og processer på plads.

Det kan Aske Mastrup Wieth-Knudsen godt nikke genkendende til. Han fortæller, at DSB med ledelsesstandarden har fået en metodisk tilgang til at arbejde med væsentlige miljøforhold, mens den har hjulpet til at forankre bæredygtighed hos ledelse og medarbejdere. De har brugt de samme principper, som benyttes ved finansiel styring og sat miljømål på for at få det integreret.

- Aha-oplevelsen i det her arbejde har været at få det til at leve i organisationen. For hvordan sikrer man, at alle arbejder i samme retning? Det kan de her værktøjer og systematik hjælpe med, siger Aske Mastrup Wieth-Knudsen og fortsætter:

- Man laver de flotte taler, men bagefter kommer det hårde arbejde. Vi har en audit på certificeringen hvert år, og det er lidt en eksamen, men vi får også råd og vejledning til, hvordan vi kommer videre. De kommer ikke for at rive certifikatet over, de kommer med forbedringsforslag, som vi så gerne skal have fikset til næste gang.

Ifølge Aske Mastrup Wieth-Knudsen handler det i særlig grad om at holde fokus på strategi og på, hvordan de som virksomhed kan bidrage til at gøre verden til et bedre sted. For der er masser af ting, der kan stjæle fokus.

- Lige nu kommer det blæsende med 120 km i timen, fordi alle de store virksomheder skal rapportere. Vi er jo omfattet af EU-direktivet CSRD og skal rapportere efter det. Her handler det i høj grad om at finde de væsentligste områder, hvor vi kan gøre en forskel og prioritere i de mere end 1.100 datapunkter, som vi skal rapportere på,” siger Aske Mastrup Wieth-Knudsen.

Sustainability Manager: Få redskaberne til at drive forandringen i din virksomhed

Krav til små og store virksomheders bæredygtighed kommer både i form af lovgivning og krav fra kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Men for at kunne arbejde strategisk med bæredygtighed på tværs af virksomheden er det nødvendigt, at den bæredygtighedsansvarlige har de rette kompetencer.

Læs mere om Sustainability Manager-uddannelsen, og se, om den er relevant for dig.

Læs om uddannelsen


Et anerkendt rammeværktøj

Tina Helsted Vengsgaard ser netop i de situationer, at det kan være en hjælp at have en ambitiøs strategi med ambitiøse mål. Men også at have strukturer og processer på plads til at understøtte målene, så man sørger for at holde fokus og rapportere på de områder, hvor der er størst impact.

Og så fortæller al erfaring hende, at et stærkt fundament er med til at sikre, at det er de rigtige data, der produceres.

- Det er vigtigt at have et rammeværktøj for, hvordan man vil arbejde med bæredygtighed i virksomheden. For det rammer meget hurtigt et strategisk niveau, hvor der skal tages nogle kampe og træffes nogle svære beslutninger, fortæller hun.

Hvis det skal lykkes, kræver det ifølge hende, at man har et langsigtet fokus på bæredygtighed i alle afdelinger. Det kan ikke bare ligge i en produktions- eller kommunikationsafdeling – det skal være en integreret del af hele virksomheden.

- Det handler om at have et system for, hvordan man vil arbejde med det, så det bliver nemmere at navigere i krav fra interessenter og lovgivning. Og så kræver det en viden om, hvordan man vil bruge sin forretning til at drive en forandring. Man skal være klar over, hvad ens bæredygtighedsstrategi er, hvordan den skal implementeres, og hvordan man følger op på den, siger Tina Helsted Vengsgaard.

I det hele taget er der ifølge hende mange ting, der skal tages stilling til i organisationen, for arbejdet med bæredygtighed åbner op for større tanker og projekter.

- Man skal blandt andet tage stilling til, hvordan man definerer CO2-aftryk, og hvordan man måler, så data er sammenligneligt. Der skal være styr på tingene, for ingen ønsker at blive fanget i greenwashing. Derfor er der en kæmpe faglighed i bæredygtighedsarbejdet, som ikke har været der tidligere – og som nu lægger sig på tværs af hele forretningen. Det bliver man nødt til at være klædt på til, siger Tina Helsted Vengsgaard.

Hvad forstås ved scope 1, 2 og 3?

Scope 1
Direkte udledninger som resultat af virksomhedens egne aktiviteter, eksempelvis virksomhedens egne køretøjer.

Scope 2
Indirekte udledninger fra f.eks. indkøbt elektricitet eller kølesystemer. Altså områder, virksomheden forbruger, men ikke selv ejer.

Scope 3
Alle andre former for indirekte udledninger, der skyldes virksomheden, men som sker via virksomhedens leverandørkæde.


Kontakt

Tina Helsted Vengsgaard
Tina Helsted Vengsgaard Standardiseringsdirektør | Director Standardisation
Direktion
E: thv@ds.dk
T: 39 96 62 40

Se også

Nu har ISO 55001 for asset management den samme struktur som de øvrige ledelsessystemer

11. juli 2024

Nu har ISO 55001 for asset management den samme struktur som de øvrige ledelsessystemer

Standardserien for asset management har gennemgået en større revision for at gøre kravene endnu tydeligere og dermed processerne mere effektive. Det gælder i første omgang både hovedstandarderne ISO 55001 og ISO 55000, og der er flere på vej.

06. juni 2024

Webinar om internationale standarder for biodiversitet

Se eller gense webinaret og få seneste nyt fra det internationale arbejde med udviklingen af standarder for biodiversitet samt mulighed for at bidrage med egen viden og udfordringer.

Opbyg din virksomheds modstandsdygtighed med ny udgivelse fra Dansk Standard

03. juni 2024

Opbyg din virksomheds modstandsdygtighed med ny udgivelse fra Dansk Standard

Dansk Standard har udgivet en specifikation, som støtter især SMV'er i at blive mere modstandsdygtige og udnytte nye markedsmuligheder.

31. maj 2024

Se eller gense webinar om kommende standard for overgangsalder og menstruel sundhed på arbejdsmarkedet

På webinaret var der fokus på behovet for og betydningen af vejledningen som en vigtig brik i at understøtte virksomhederne i deres arbejde med at skabe socialt bæredygtige arbejdspladser, som bl.a. indebærer øget fokus på bedre vilkår ift. overga...