Uddannelse over 10 undervisningsdage + eventuelt 4 dage med tilvalgsmoduler

Sustainability Manager-uddannelse

På uddannelsen vil du blive ført igennem hele processen fra at udarbejde en bæredygtighedsstrategi, implementere den systematisk via et ledelsessystem, definere meningsfulde KPI’er, fremskaffe troværdige data for indsatsen samt at vurdere din organisations evne til at bringe strategien til live og fremstå som en troværdig samarbejdspartner.

Oversigt 

Med udgangspunkt i anerkendte standarder og værktøjer får du en uddannelse, hvor vi arbejder med at konkretisere de mange aspekter af bæredygtighed.

Uddannelsen er det første længerevarende forløb i Skandinavien og er baseret på anerkendte internationale metoder til at kunne dokumentere bæredygtighedsindsatser. På Sustainability Manager-uddannelsen vil du derfor blive klædt på til at sikre troværdig og dokumenteret kommunikation om din organisations bæredygtighedsindsatser, så organisationen kan bryste sig af at være en troværdig samarbejdspartner. Du får et diplom for gennemført uddannelse udstedt af Dansk Standard.

Kurset indledes med et kickoff, hvor du får en grundig introduktion af modulerne. Herefter er der 4 grundmoduler og 2 tilvalgsmoduler, således at grundværktøjerne er på plads, og du kan supplere med tilvalg hvis du har særlig interesse herfor. Se specifikke datoer nederst på siden:

Grundmoduler:

 • Kickoff (online 4 timer): Introduktion
 • Modul 1 (3 dage): Bæredygtighedsstrategi
 • Modul 2 (2 dage): Introduktion til ledelsessystemer
 • Modul 3 (2 dage): Troværdige data, introduktion til livscyklusanalyser og deres anvendelse
 • Modul 4 (3 dage): Assessment og audit samt eksamen

Tilvalgsmoduler:

 • Modul 5 (2 dage): Innovationsledelse
 • Modul 6 (2 dage): Styring af forsyningskæder
Sustainability Manager

Kurset omhandler disse standarder

Kurset baserer sig på best practice og relevante standarder, herunder DS 49004, ISO 14001 og ISO 9004.

Det får du ud af uddannelsen

Du får:

 • Solidt kendskab til metoder til vurdering af potentialer og risici i en bæredygtig kontekst
 • Viden om kobling mellem fx FN's Verdensmål og jeres forretning
 • Overblik over vigtige metoder og teorier og de bedste og mest anerkendte internationale standarder
 • Konkrete metoder og værktøjer til etablering, implementering og opfølgning på jeres virksomheds bæredygtighedsstrategi, herunder hvordan ledelsessystemer understøtter eksekvering af strategien
 • Anvisning på gode og bedste praksisser indenfor flere grene af bæredygtighed og hvordan man rapporterer troværdigt, bl.a. via ESG-frameworket
 • Idéer til hvordan et ledelsessystem etableres, og hvordan bæredygtighedsprincipper og integreres i eksisterende ledelsessystemer og hvilke muligheder, men også udfordringer, dette medfører.

Du vil under uddannelsen have mulighed for at arbejde med din egen organisation som case og dermed få et produkt med hjem, som I kan færdigudvikle. Som supplement vil du blive præsenteret for forskellige udfordrende cases, som stiller skarpt på typiske problemstillinger i en organisation, og som med det øvrige materiale sætter dig i stand til at løse de hjemmeopgaver, som ligger mellem hvert modul.

Det får din virksomhed ud af uddannelsen

Virksomhedens udbytte:

 • Kompetencen til at kunne etablere og udfolde en bæredygtighedsstrategi og evaluere effektiviteten heraf
 • Skærpet konkurrenceevne og styrket kommunikation indenfor bæredygtighedsområdet
 • Idéer til, hvordan bæredygtighedstilgangen kan gavne forretningen og bibringe værdi
 • Bedre mulighed for at tiltrække morgendagens medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere og modne de eksisterende
 • En styrket position ift. at kunne stille relevante og hjælpsomme krav gennem jeres forsyningskæder og opnå højere grad af troværdighed, da de standarder, der tages udgangspunkt i, sammen med undervisernes know-how giver et solidt fundament for udvikling af forretningen og grøn omstilling.

På sigt vil dette øge muligheden for at tiltrække de rigtige investorer og forbedre konkurrenceevnen.

Målgruppe

Primær målgruppe ​

 • QHSE-medarbejdere og ledere, som ønsker at styrke deres viden indenfor systematisk arbejde med bæredygtighed, og som har ansvar for at udvikle, integrere og implementere en bæredygtighedsstrategi i organisationen
 • Systemansvarlige
 • Ledere
 • Konsulenter
 • Auditorer
 • Direktører.

Sekundær målgruppe
Personer, som ønsker en helhedsforståelse af, hvordan ledelsessystemer anvendes til succesfuld implementering af en virksomhedsstrategi, og hvordan der følges op.

Personer, som ønsker et langt dybere kendskab til værktøjer og standarder, der kan hjælpe deres virksomheder med at blive mere bæredygtige.

Hør vores underviser Kasper, fortælle om uddannelsen
Undervisere

Kasper Hillgaard MühlbachKasper Hillgaard Mühlbach, chefkonsulent i Dansk Standard og IRCA-certificeret ledende auditor indenfor kvalitets- og miljøledelse. Kasper har mere end 20 års erfaring med ledelse, ledelsessystemer og strategiarbejde og har de sidste 15 år faciliteret mange strategiworkshops og ledermøder. Han er en rutineret underviser og har uddannet mere end 1.000 lead auditorer worldwide og utallige ledere, specialister m.m. i kvalitets- og miljøledelse. Kasper har solid international erfaring og er også Lead Assessor under EFQM Business Excellence og har deltaget i flere Global Award Assessments.

Berit Holbech AsmussenBerit Holbech Asmussen, chefkonsulent i Dansk Standard med mere end 25 års erfaring med forskellige aspekter af bæredygtighed og bæredygtig udvikling på internationalt, europæisk og dansk niveau. Berit har solid erfaring med strategisk/organisatorisk udvikling og ledelse; monitorering og evaluering, kommunikation samt udvikling af projekter/programmer. Fra forskellige vinkler, med forskelligt ansvar fra begge sider af bestyrelsesbordet, med en del fokus på miljø, sundhed og cirkulær økonomi – og med særlig dyb indsigt i internationale og europæiske processer og aftaler, klima, plastik, kemikalier, biodiversitet, ressourcer, samt inklusion, fordeling og rettigheder.

Signe Malberg, seniorkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå, når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet lead auditor i ISO 14001 og ISO 9001.

Marianne Vidkjær, chefkonsulent i Dansk Standard med undervisning og rådgivning som primære arbejdsområder. Marianne er uddannet Cand.Merc. fra CBS og har over 20 års erfaring i at arbejde med ledelsessystemer i store danske industrivirksomheder, både på strategisk og operationelt niveau.

Charlotte Vincentz Fischer

Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard. Charlotte har mere end 20 års erfaring fra international standardiseringsudvikling og i at understøtte danske virksomheder i bæredygtig forretningsudvikling gennem anvendelse af standarder og miljømærker. Hun har solid erfaring indenfor CSR, ESG-rapportering og cirkulær økonomi, samt koblingen til EU-lovgivningen. Charlotte har deltaget i flere EU-projekter og er desuden lead auditor i ISO 9001.

Marie Kampmann Eriksen, civilingeniør i miljøteknologi og LCA-specialist i Miljømærkning Danmark. Hun har en baggrund indenfor forskning, hvor hun har lavet en ph.d. om genanvendelse af plastaffald og udvikling af metoder til at måle den cirkulære økonomi. Marie har ligeledes været med til at udvikle og udarbejde LCA’er for blandt andet Miljøstyrelsen og JRC i EU. Hun har dermed stor erfaring med områder som cirkulær økonomi, genanvendelse og affaldshåndtering, livscyklustænkning og miljøvurderinger, og har ad flere omgange deltaget i sektorsamarbejder mellem styrelserne og erhvervslivet som fagekspert.

Peter Skov Hansen, civilingeniør i miljøteknologi og projektleder og LCA-specialist i Miljømærkning Danmark. Tidligere har Peter været projektleder for flere store EU-projekter og fungeret som fagekspert for flere styrelser inden beregningsmetoder i Ecodesigndirektivet, cirkulær økonomi, ressourcekrav og miljøberegninger. Han har således stor erfaring med forskellige typer af miljøberegninger og har lavet en lang række livscyklusanalyser for mange forskellige produkter og systemer. Derudover har Peter et bredt kendskab til en række miljøområder, som dækker affald, affaldsteknologier, biogas, produkt design, sparsomme ressourcer, uønsket kemi og mange flere.

Program og datoer for uddannelsen

Datoer for uddannelse 2024 - med start 10. januar

Kickoff (4 timer) - 10. januar

 • Uddannelsens struktur, introduktion til standardernes rolle i uddannelsen samt til lovgivning og økonomiske modeller (lineær/cirkulær økonomi)

Modul 1 Bæredygtighedsstrategi (3 dage) - 16.–18. januar

 • Lovgivning (CSRD, ESRS, SFDR, EU's taksonomi)
 • Proces for udvikling af bæredygtighedsstrategi
 • Interessentanalyse og metoder
 • Risikovurdering og metoder
 • Strategiplan
 • Hoshin Kanri

Modul 2 Introduktion til ledelsessystemer (2 dage) - 06.–07. februar

 • Ledelsessystemer som platform for eksekvering af strategi
 • Etablering af ledelsessystemer – fra ledelsessynsvinkler
 • Krav, forventninger
 • Dokumentationskrav – herunder frivillige
 • Politikker, mål og governance

Modul 3 Troværdige data, introduktion til livscyklusanalyser og deres anvendelse (2 dage) - 06.–07. marts

 • Forstå grundprincipperne i en livscyklusvurdering (LCA)
 • Få kendskab til forskellige LCA-værktøjer, og forstå deres styrker og svagheder, så I kan vælge den rigtige metode for jeres virksomhed.
 • Introduktion til SCOPE 1, 2 og 3 og hvordan klimakompasset kan bruges som et hotspotanalyseværktøj, så I kan se hvor I skal fokusere jeres klimaindsats
 • Få styr på styrkerne ved en traditionel LCA, og hvordan den kan bruges i arbejdet med at reducere jeres miljøpåvirkning
 • Få indblik i vigtigheden af dataindsamling, og få overblik over hvilken data der kan være relevant at indsamle for netop jeres virksomhed
 • Forstå de forskellige systemer der kan have betydning for jeres miljøpåvirkning
 • Få redskaber til at bestille den rigtige LCA første gang, ved at stille de rigtige spørgsmål
 • Forstå resultaterne fra en LCA og gør jeres virksomhed mere miljøvenlig
 • Troværdig markedsføring og gør jer klar til fremtidens rapporteringskrav

Modul 4 Assessment og audit + eksamen (3 dage) - 03.–05. april

 • Audit management og auditprogrammer
 • Gennemgang af selvevalueringsmetoden i ISO 9004
 • Evaluering af præstation, modenhed og strategisk indsats

Tilvalgsmoduler

Modul 5 Innovationsledelse (2 dage) - 23.–24. april

 • Innovation frem mod bæredygtighed
 • Disruption
 • Intern forbedring
 • Innovationskultur
 • Innovation assessment

Modul 6 Styring af forsyningskæden (2 dage) - 15.–16. maj

 • Krav til leverandører
 • Kontraktindhold
 • Gode leverandørrelationer
 • Opfølgning
 • Audittyper
 • Krisehåndtering
Datoer for uddannelse 2024 - med start 21. august

Kickoff (4 timer) - 21. august

 • Uddannelsens struktur, introduktion til standardernes rolle i uddannelsen samt til lovgivning og økonomiske modeller (lineær/cirkulær økonomi)

Modul 1 Bæredygtighedsstrategi (3 dage) - 2.–4. september

 • Lovgivning (CSRD, ESRS, SFDR, EU's taksonomi)
 • Proces for udvikling af bæredygtighedsstrategi
 • Interessentanalyse og metoder
 • Risikovurdering og metoder
 • Strategiplan
 • Hoshin Kanri

Modul 2 Introduktion til ledelsessystemer (2 dage) - 25.–26. september

 • Ledelsessystemer som platform for eksekvering af strategi
 • Etablering af ledelsessystemer – fra ledelsessynsvinkler
 • Krav, forventninger
 • Dokumentationskrav – herunder frivillige
 • Politikker, mål og governance

Modul 3 Troværdige data, introduktion til livscyklusanalyser og deres anvendelse (2 dage) - 9.–10. oktober

 • Forstå grundprincipperne i en livscyklusvurdering (LCA)
 • Få kendskab til forskellige LCA-værktøjer, og forstå deres styrker og svagheder, så I kan vælge den rigtige metode for jeres virksomhed.
 • Introduktion til SCOPE 1, 2 og 3 og hvordan klimakompasset kan bruges som et hotspotanalyseværktøj, så I kan se hvor I skal fokusere jeres klimaindsats
 • Få styr på styrkerne ved en traditionel LCA, og hvordan den kan bruges i arbejdet med at reducere jeres miljøpåvirkning
 • Få indblik i vigtigheden af dataindsamling, og få overblik over hvilken data der kan være relevant at indsamle for netop jeres virksomhed
 • Forstå de forskellige systemer der kan have betydning for jeres miljøpåvirkning
 • Få redskaber til at bestille den rigtige LCA første gang, ved at stille de rigtige spørgsmål
 • Forstå resultaterne fra en LCA og gør jeres virksomhed mere miljøvenlig
 • Troværdig markedsføring og gør jer klar til fremtidens rapporteringskrav

Modul 4 Assessment og audit + eksamen (3 dage) - 4.–6. november

 • Audit management og auditprogrammer
 • Gennemgang af selvevalueringsmetoden i ISO 9004
 • Evaluering af præstation, modenhed og strategisk indsats

Tilvalgsmoduler

Modul 5 Innovationsledelse (2 dage) - 25.–26. november

 • Innovation frem mod bæredygtighed
 • Disruption
 • Intern forbedring
 • Innovationskultur
 • Innovation assessment

Modul 6 Styring af forsyningskæden (2 dage) - 9.–10. december

 • Krav til leverandører
 • Kontraktindhold
 • Gode leverandørrelationer
 • Opfølgning
 • Audittyper
 • Krisehåndtering
Datoer for uddannelse 2025 - med start 9. januar

Kickoff (4 timer) - 9. januar

 • Uddannelsens struktur, introduktion til standardernes rolle i uddannelsen samt til lovgivning og økonomiske modeller (lineær/cirkulær økonomi)

Modul 1 Bæredygtighedsstrategi (3 dage) - 14.–16. januar

 • Lovgivning (CSRD, ESRS, SFDR, EU's taksonomi)
 • Proces for udvikling af bæredygtighedsstrategi
 • Interessentanalyse og metoder
 • Risikovurdering og metoder
 • Strategiplan
 • Hoshin Kanri

Modul 2 Introduktion til ledelsessystemer (2 dage) - 5.–6. Februar

 • Ledelsessystemer som platform for eksekvering af strategi
 • Etablering af ledelsessystemer – fra ledelsessynsvinkler
 • Krav, forventninger
 • Dokumentationskrav – herunder frivillige
 • Politikker, mål og governance

Modul 3 Troværdige data, introduktion til livscyklusanalyser og deres anvendelse (2 dage) - 5.–6. marts

 • Forstå grundprincipperne i en livscyklusvurdering (LCA)
 • Få kendskab til forskellige LCA-værktøjer, og forstå deres styrker og svagheder, så I kan vælge den rigtige metode for jeres virksomhed.
 • Introduktion til SCOPE 1, 2 og 3 og hvordan klimakompasset kan bruges som et hotspotanalyseværktøj, så I kan se hvor I skal fokusere jeres klimaindsats
 • Få styr på styrkerne ved en traditionel LCA, og hvordan den kan bruges i arbejdet med at reducere jeres miljøpåvirkning
 • Få indblik i vigtigheden af dataindsamling, og få overblik over hvilken data der kan være relevant at indsamle for netop jeres virksomhed
 • Forstå de forskellige systemer der kan have betydning for jeres miljøpåvirkning
 • Få redskaber til at bestille den rigtige LCA første gang, ved at stille de rigtige spørgsmål
 • Forstå resultaterne fra en LCA og gør jeres virksomhed mere miljøvenlig
 • Troværdig markedsføring og gør jer klar til fremtidens rapporteringskrav

Modul 4 Assessment og audit + eksamen (3 dage) - 8.–10. april

 • Audit management og auditprogrammer
 • Gennemgang af selvevalueringsmetoden i ISO 9004
 • Evaluering af præstation, modenhed og strategisk indsats

Tilvalgsmoduler

Modul 5 Innovationsledelse (2 dage) - 29.–30. april 

 • Innovation frem mod bæredygtighed
 • Disruption
 • Intern forbedring
 • Innovationskultur
 • Innovation assessment

Modul 6 Styring af forsyningskæden (2 dage) - 13.–14. maj

 • Krav til leverandører
 • Kontraktindhold
 • Gode leverandørrelationer
 • Opfølgning
 • Audittyper
 • Krisehåndtering


Tilmelding 

For at kunne indstilles til eksamen skal man have deltaget i de fire første moduler. Man kan efter interesse vælge at deltage på et eller begge de to tilvalgsmoduler.

Kursisten skal afsætte tid til forberedelse før og mellem hvert modul. Forberedelsen består af læsning, korte skriftlige opgaver og forberedelse af oplæg, som dels får feedback fra læreren og dels fra medkursisterne ved fremlæggelse på det efterfølgende modul. Det forventes at timeforbruget mellem modulerne vil være 8-12 timer pr. gang.

Har du spørgsmål til pris, undervisningsdage eller andre aspekter af uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. +45 3996 6101 eller mail kurser@ds.dk.

Har du spørgsmål til indholdet på modulerne, er du velkommen til at kontakte Signe Malberg på smg@ds.dk eller Kasper Hillgaard Mühlbach på kahm@ds.dk.

Pris

Prisen for deltagelse er 55.000 kr. Prisen inkluderer de fire grundmoduler samt feedback på den opgaveløsning, som deltageren udfører mellem modulerne. Prisen for tillægsmodulerne er 15.000 kr. ved samtidig tilkøb af grundmodulerne.