10 undervisningsdage, rådgivning og feedback på hjemmearbejde med afsæt i egen virksomhed + mulighed for tilvalgsmoduler

Bliv Sustainability Manager og vær med til at drive forandringen i din virksomhed

På uddannelsen som Sustainability Manager hos Dansk Standard får du den nødvendige viden og ekspertise til at drive indsatser med fokus på bæredygtighed, på tværs af industrier og organisationer.

Online infomøde om uddannelsen – tilmeld dig

Værktøjer til at understøtte virksomhedens bæredygtighedsrapportering

Vi har udviklet en uddannelse, hvor du bliver ført gennem hele processen fra at udarbejde en bæredygtighedsstrategi, implementere den systematisk via et ledelsessystem, definere meningsfyldte KPIer, arbejde med troværdige data for indsatsen samt at vurdere din organisations evne til at bringe strategien til live og fremstå som en troværdig samarbejdspartner.

Med udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder får du på uddannelsen konkrete værktøjer til fx bæredygtighedsrapportering (fx CSRD) og til at skabe en troværdig og dokumenteret kommunikation omkring din organisations indsatser. Du vil få en forståelse af, hvordan et ledelsessystem kan understøtte virksomheden i at styre risici, interessentrelationer og leve op til lovkrav. Du vil tillige få indblik i metoder, der kan sikre, at jeres bæredygtighedsstrategi og implementeringen af den fortsætter med at være præcis, målrettet, prioriteret og mulig at gennemføre.

Undervejs i uddannelsen dykker vi ned i bla. bæredygtighedsstrategier, CSR og livscyklusvurderinger. Du opnår en solid forståelse for de komplekse udfordringer, som samfundet og virksomheder står overfor, samt nuværende og kommende krav og reguleringer, og hvordan I inden for disse rammer kan skabe konkrete løsninger og praksisser, der kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Efter endt uddannelse får du et bevis på dine kompetencer til at drive og lede indsatser med fokus på bæredygtighed.

Vidste du at..

Som SMV kan du søge op til 60.000 til et åbent kompetencegivende kursus under SMV grøn/Virksomhedsprogrammet. Læs mere på deres hjemmeside.


Hvad kan du forvente af uddannelsen:

 1. Indsigt i bæredygtighedsstrategier: Uddannelsen dykker ned i flere aspekter af bæredygtighed - fra miljømæssige udfordringer til sociale og økonomiske konsekvenser. Du vil opnå en dyb forståelse af, hvordan virksomheder kan integrere bæredygtighedsstrategier i kerneforretningen.

 2. Praktisk anvendelse: Vi tror på "learning by doing". Gennem praktiske øvelser, casestudier og projekter får du mulighed for at anvende din viden i virkelige situationer. Dette giver dig den erfaring, der er nødvendig for at træffe informerede beslutninger og drive forandringen.

 3. Problemløsning: Du vil udvikle evnen til at identificere og takle komplekse bæredygtighedsudfordringer. Du får også metoder og værktøjer til at identificere bæredygtighedsudfordringer, uanset om det drejer sig om ressourceeffektivitet, klimaforandringer eller sociale uligheder.

 4. Indsigt i standarder: Som Sustainability Manager lærer du at navigere i standardlandskabet og implementere standarder på en måde, som skaber varige processer, der kan bidrage til bæredygtige forandringer.

 5. Værktøjer til compliance: Du får viden om, hvordan du kan bruge ledelsessystemer til at give virksomheden værktøjer til at leve op til krav og dokumentation om fx god ledelse og vise, at virksomheden har styr på sine politikker, målsætninger og kommunikation bl.a. i forhold til ESG-krav.

 6. Netværk: Uddannelsen giver dig mulighed for at opbygge et stærkt netværk af ligesindede fagfolk, der deler din interesse for bæredygtighed. Dette netværk vil ikke kun styrke din faglige udvikling, men også åbne op for nye samarbejdsmuligheder.

Hvad får din virksomhed ud af uddannelsen:

1. Etablering af en bæredygtighedsstrategi: Kompetencer til at få etableret og udfoldet en bæredygtighedsstrategi samt at få evalueret effektiviteten heraf.

02. Bæredygtighed som konkurrenceparameter: Mulighed for at få skærpet konkurrenceevnen og styrket kommunikationen inden for bæredygtighedsområdet.

03. Inspiration til arbejdet med bæredygtighed: Idéer til, hvordan tilgangen til en bæredygtig forandring kan gavne virksomhedens forretning og tilføre den værdi.

04. Værktøjer til bæredygtighedsrapportering: Indsigt i, hvordan brugen af internationale standarder kan hjælpe virksomheden med at fremskaffe data, som kan understøtte dens bæredygtighedsrapportering.

05. En attraktiv arbejdsplads: Bedre mulighed for at tiltrække morgendagens medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere samt fastholdelse af de eksisterende.

06. Et fundament til grøn omstilling: En styrket position ift. at kunne stille relevante og hjælpsomme krav gennem virksomhedens forsyningskæder og opnå højere grad af troværdighed, da de standarder, der tages udgangspunkt i, sammen med medarbejderens knowhow giver et solidt fundament for udvikling af forretningen og dens bidrag til den grønne omstilling.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 10 undervisningsdage, rådgivning og feedback på hjemmearbejde med afsæt i egen virksomhed.

Vi starter med et kickoff, hvor du får en grundig introduktion til modulerne. Herefter er der 4 grundmoduler.

Der er hjemmeopgaver mellem modulerne, og du kan få feedback på dine hjemmeopgaver af underviserne. Holdet og underviserne udgør dit faglige netværk. Der er en gennemgående kursusleder fra Dansk Standard på hvert hold.

Uddannelsen er baseret på anerkendte internationale metoder, standarder og ledelsessystemer, du anvender i udviklingen, implementeringen og dokumentationen af jeres bæredygtighedsindsats.

Overblik over moduler

Kickoff (online 4 timer)
 • Uddannelsens struktur, introduktion til standardernes rolle i uddannelsen samt til lovgivning og økonomiske modeller (lineær/cirkulær økonomi).
Modul 1: Bæredygtighedsstrategi (3 dage)
 • Introduktion til lovgivning (CSRD, ESRS, SFDR, EU's taksonomi).

 • Double materiality - få kendskab til, hvad en dobbelt væsentlighedsvurdering er, og hvordan man arbejder med det.

 • Interessentanalyse og metoder.

 • Proces for udvikling af bæredygtighedsstrategi.

 • Interessentanalyse og metoder.

 • Risikovurdering og metoder.

 • Strategiplan.

 • Hoshin Kanri.

Modul 2: Anvendelse af ledelsessystemet til eksekvering af bæredygtighedsstrategien (2 dage)
 • Forståelse af ledelsessystemet og ledelsesstandarder.
 • Ledelsessystemet som platform for eksekvering af strategi.
 • Understøttelse af indsatser identificeret i dobbelt væsentlighedsanalysen.
 • Sammenhæng mellem FN’s verdensmål og organisationens indsatsområder.
 • Processer til understøttelse af forandringer.

Modul 3: Troværdige data, introduktion til livscyklusanalyser og deres anvendelse (2 dage)
 • Forstå grundprincipperne i en livscyklusvurdering (LCA).
 • Få kendskab til forskellige LCA-værktøjer og forstå deres styrker og svagheder, så I kan vælge den rigtige metode for jeres virksomhed.
 • Introduktion til SCOPE 1, 2 og 3, og hvordan klimakompasset kan bruges som et hotspot-analyseværktøj, så I kan se, hvor I skal fokusere jeres klimaindsats.
 • Få styr på styrkerne ved en traditionel LCA, og hvordan den kan bruges i arbejdet med at reducere jeres miljøpåvirkning.
 • Få indblik i vigtigheden af dataindsamling, og få overblik over, hvilken data der kan være relevant at indsamle for netop jeres virksomhed.
 • Forstå de forskellige systemer, der kan have betydning for jeres miljøpåvirkning
 • Få redskaber til at bestille den rigtige LCA første gang ved at stille de rigtige spørgsmål.
 • Forstå resultaterne fra en LCA, og gør jeres virksomhed mere miljøvenlig.
 • Troværdig markedsføring og gør jer klar til fremtidens rapporteringskrav.
Modul 4: Audit og Assessment samt eksamen (3 dage)
 • Audit som metode til overvågning af bæredygtighedsstrategi og -indsatser.
 • Udarbejdelse af et risikobaseret auditprogram.
 • Planlægning af audit.
 • Gennemgang af selvevalueringsmetoden i ISO 9004.
 • Evaluering af præstation, modenhed og strategisk indsats.

Målgruppe for uddannelsen

Uddannelsen henvender sig til professionelle, der ønsker at styrke deres viden og ekspertise inden for systematisk arbejde med bæredygtighed.

Som SMV kan du søge op til 60.000 til et åbent kompetencegivende kursus under SMV grøn/Virksomhedsprogrammet. Læs mere på deres hjemmeside.

Dette omfatter bl.a. personer med ansvar for at udvikle, integrere og implementere en omfattende bæredygtighedsstrategi i deres organisation – fx:

 • Medarbejdere, der arbejder med kvalitetsledelse, miljø og/eller arbejdsmiljø (QHSE-medarbejdere), systemansvarlige, ledere, konsulenter, auditorer, miljømedarbejdere, ingeniører og chefer.

 • Personer, der arbejder med compliance/ lovgivning – ESG, CSRD og andet lovgivning inden for miljø, arbejdsmiljø og bæredygtighed.

 • Personer, som ønsker en helhedsforståelse af, hvordan standarder og ledelsessystemer kan bruges til succesfuld implementering af en virksomhedsstrategi og til opfølgning på strategien.

 • Personer, som ønsker et langt dybere kendskab til værktøjer og standarder, der kan hjælpe deres virksomheder med at arbejde med indsatser med fokus på bæredygtighed.

Datoer for uddannelsen i 2024 og 2025

Datoer for uddannelse 2024 - med start 21. august

Kickoff (4 timer) - 21. august

 

Grundmoduler

 

 • Modul 1 (3 dage): 2.–4. september.
 • Modul 2 (2 dage): 25.–26. september.
 • Modul 3 (2 dage): 9.–10. oktober.
 • Modul 4 (3 dage): 4.–6. november.
Datoer for uddannelse 2025 - med start 9. januar

Kickoff (4 timer) - 9. januar

 

Grundmoduler

 

 • Modul 1 (3 dage): 14.–16. januar.
 • Modul 2 (2 dage): 5.–6. Februar.
 • Modul 3 (2 dage): 5.–6. marts.
 • Modul 4 (3 dage):  8.–10. april.

Hvad laver en Sustainability Manager?

Rollen som Sustainability Manager (bæredygtighedschef) omfatter en bred vifte af ansvarsområder for at sikre, at organisationen er socialt ansvarlig, miljøbevidst og økonomisk bæredygtig. 

Læs mere om rollen som Sustainability Manager

Undervisere

Kasper Hillgaard MühlbachKasper Hillgaard Mühlbach, chefkonsulent i Dansk Standard og IRCA-certificeret ledende auditor inden for kvalitets- og miljøledelse. Kasper har mere end 20 års erfaring med ledelse, ledelsessystemer og strategiarbejde og har de seneste 15 år faciliteret mange strategiworkshops og ledermøder. Han er en rutineret underviser og har uddannet mere end 1.000 Lead Auditorer worldwide og utallige ledere, specialister mm. i kvalitets- og miljøledelse. Kasper har solid international erfaring og er også Lead Assessor under EFQM Business Excellence og har deltaget i flere Global Award Assessments.

Signe Malberg, chefkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå, når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead Auditor i ISO 14001 og ISO 9001.

Marianne Vidkjær, chefkonsulent i Dansk Standard med undervisning og rådgivning som primære arbejdsområder. Marianne er uddannet Cand.Merc. fra CBS og har over 20 års erfaring i at arbejde med ledelsessystemer i store danske industrivirksomheder, både på strategisk og operationelt niveau.

 

 

Marie Kampmann Eriksen, civilingeniør i miljøteknologi og LCA-specialist i Miljømærkning Danmark. Hun har en baggrund inden for forskning, hvor hun har lavet en ph.d. om genanvendelse af plastaffald og udvikling af metoder til at måle den cirkulære økonomi. Marie har ligeledes været med til at udvikle og udarbejde LCA’er for blandt andre Miljøstyrelsen og JRC i EU. Hun har dermed stor erfaring med områder som cirkulær økonomi, genanvendelse og affaldshåndtering, livscyklustænkning og miljøvurderinger og har ad flere omgange deltaget i sektorsamarbejder mellem styrelserne og erhvervslivet som fagekspert.

Peter Skov Hansen, civilingeniør i miljøteknologi og projektleder og LCA-specialist i Miljømærkning Danmark. Tidligere har Peter været projektleder for flere store EU-projekter og fungeret som fagekspert for flere styrelser inden for beregningsmetoder i Ecodesigndirektivet, cirkulær økonomi, ressourcekrav og miljøberegninger. Han har således stor erfaring med forskellige typer af miljøberegninger og har lavet en lang række livscyklusanalyser for mange forskellige produkter og systemer. Derudover har Peter et bredt kendskab til en række miljøområder, som dækker affald, affaldsteknologier, biogas, produkt design, sparsomme ressourcer, uønsket kemi og mange flere.

Charlotte Vincentz Fischer, Seniorkonsulent i Dansk Standard. Charlotte har mere end 20 års erfaring fra international standardiseringsudvikling og i at understøtte danske virksomheder i bæredygtig forretningsudvikling gennem anvendelse af standarder og miljømærker. Hun har solid erfaring indenfor CSR, ESG-rapportering og cirkulær økonomi, samt koblingen til EU-lovgivningen. Charlotte har deltaget i flere EU-projekter -og er desuden lead auditor i ISO 9001.

Gæsteundervisere

Gro Kardel, Chefrådgiver for ESG, Strategi & Ledelse
Som chefrådgiver hos Viegand Maagøe er Gro dedikeret til at arbejde med den fortsatte udvikling af bæredygtighed. Gro har flere års praktisk erfaring fra at arbejde nationalt og internationalt med bæredygtighed på et strategisk og praktisk niveau i et stærkt konkurrencepræget miljø. Denne erfaring kommer blandt andet i spil, når nye og kommende krav, herunder det europæiske rapporteringsdirektiv, omsættes til værdiskabende, bæredygtige strategier og initiativer.

 

Mads Østerby er business lead i Strategic Sustainability Consulting i Rambøll Management Consulting
Mads har været ansvarlig for en lang række projekter vedrørende implementeringen af det nye Corporate Sustainability Reporting Directive samt EU Taksonomi-forordningen i danske virksomheder og har erfaring med strategiimplementering, økonomistyring og procesoptimering.

Tidligere deltagere udtaler:

Jeg fik meget brugbar viden ud af uddannelsen, såsom konkrete analyseværktøjer, som jeg kunne bruge til en strategiproces, indsigt i de kommende direktiver, herunder CSRD, samt viden om, hvordan vi kan kortlægge og implementere vores ESG-påvirkninger i vores ledelsesberetning, politikker og mål. Diana Skov Sandager, M.J. Eriksson A/S

Da uddannelsen var slut, havde jeg fået indsigt i, hvordan et bæredygtighedsteam kunne se ud, hvilke første skridt de burde tage, og hvordan disse burde tages. Jeg satte CSRD på dagsordenen for at informere den øvrige ledelse om, hvad jeg havde fået at vide, og for at understrege behovet for ekstern hjælp på området. Mikkel Andersen, M.J. Eriksson A/S

Praktiske oplysninger

Tilmelding 

For at kunne indstilles til eksamen skal man have deltaget i de fire første moduler. Man kan efter interesse vælge at deltage på et eller begge de to tilvalgsmoduler.

Du skal afsætte tid til forberedelse før og mellem hvert modul. Forberedelsen består af læsning, korte skriftlige opgaver og forberedelse af oplæg, som dels får feedback fra læreren og dels fra medkursisterne ved fremlæggelse på det efterfølgende modul. Det forventes, at timeforbruget mellem modulerne vil være 8-12 timer pr. gang.

Pris

Prisen for deltagelse er 55.000 kr. Prisen inkluderer de fire grundmoduler samt feedback på den opgaveløsning, som deltageren udfører mellem modulerne.

Kontakt

Har du spørgsmål til indholdet på modulerne, er du velkommen til at kontakte Signe Malberg på smg@ds.dk eller Kasper Hillgaard Mühlbach på kahm@ds.dk.

Tilmelding, aflysning, betaling, rabat

Tilmelding

Du kan tilmelde dig vores kurser, konferencer og temadage på følgende måder:

Via vores hjemmeside under det enkelte arrangement. 
Via telefon: +45 39 96 61 01

Det er muligt at tilmelde sig helt frem til arrangementstart, men vi anbefaler hurtig tilmelding, da kurserne har begrænset deltagerantal. Hvis der ikke er plads på et kursus, giver vi dig besked med det samme. Hvis vi udbyder kurset igen, vil du automatisk blive kontaktet af os og få tilbudt plads. Vi gør opmærksom på, at din tilmelding er bindende.

Aflysning

Ved for få tilmeldinger forbeholder Dansk Standard sig ret til at udskyde eller aflyse kurset. Derfor er det vigtigt, at du melder dig i tide, hvis du gerne vil på kursus. 

Betaling

Prisen inkluderer forplejning i løbet af kursusperioden samt kursusmateriale, med mindre andet er nævnt i kursusbeskrivelsen. Alle priser er ekskl. 25% moms. Kursusafgiften betales ved modtagelse af faktura.

Rabat

Ved samtidig tilmelding af tre eller flere til samme arrangement gives 10% rabat. 
Er der på det enkelte kursus angivet en anden rabatordning, er det denne, der er gældende.  
Medlemmer af S-udvalg opnår 20% rabat på alle kurser og temadage, Rabatten kan ikke kombineres med andre former for rabat.

Vil du høre mere om Sustainability Manger-uddannelsen?

Ønsker du mere information om uddannelsen, inden du beslutter dig, så udfyld venligst formularen. Du vil blive kontaktet af en af vores undervisere på uddannelsen. Snakken er uforpligtende.

Kontaktoplysninger*

 


Privatlivspolitik

Læs hvordan vi indsamler og behandler data i vores privatlivspolitik.