Online via Microsoft Teams

Orienteringsmøde om Sustainability manager uddannelse

Deltag på orienteringsmøde om Dansk Standards Sustainability manager uddannelse. Mød underviserne, der orienterer om uddannelsens formål, forløb og udbytte. Mød andre potentielle deltagere. Få mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål om Sustainability manager uddannelsen.

Oversigt 

Flere organisationer og virksomheder arbejder målrettet og struktureret med bæredygtighed. Er I med?

På Dansk standards modulopbyggede uddannelse om bæredygtighed – Sustainability manager – kommer du hele vejen rundt. Du arbejder med virksomhedens bæredygtighedsstrategi, data, livscyklusanalyser, audit og assessment. Alt sammen understøttet af ledelsessystemer med anvendelse af anerkendte standarder. Du afslutter uddannelsen med en eksamen og modtager et Diplom fra Dansk Standard.

Få mulighed for at stille uddybende og afklarende spørgsmål om Sustainability manager uddannelsen.

Det får du ud af det

 • Viden om formålet med Sustainability manager uddannelsen
 • Overblik over hvordan forløb og indhold er sat sammen
 • Indsigt i, hvad får du ud af at deltage på Sustainability manager uddannelsen
 • Viden om, hvem der med kan fordel deltage
 • Mulighed for at stille spørgsmål

Målgruppe

 • Hvis du er QHSE-medarbejder eller leder og ønsker at styrke din viden inden for systematisk arbejde med bæredygtighed Hvis du har ansvar for at udvikle, integrere og implementere en bæredygtighedsstrategi i organisationen​
 • Hvis du har ansvar for at udvikle, integrere og implementere en bæredygtighedsstrategi i organisationen
 • Hvis du systemansvarlige​ eller auditor
 • Hvis du er konsulent
 • Hvis du arbejder med kvalitet, miljø, CSR

Program

 • Præsentation af dagens undervisere
 • Præsentation af Sustainability manager uddannelsen overordnet – formål
 • Præsentation af de enkelte moduler
 • Udbytte af Sustainability manager uddannnelsen og eksamen med diplom
 • Hvem deltager på Sustainability manager uddannnelsen
 • Spørgsmål

Talere

Signe MalbergSigne Malberg, chefkonsulent i Dansk Standard med mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor og er uddannet Lead auditor i ISO 14001 og ISO 9001.

Marianne Thorø VidkjærMarianne Thorø Vidkjær, chefkonsulent i Dansk Standard, har mere end 20 års erfaring med at opbygge og implementere kvalitetsledelse i danske virksomheder. De senere år også med fokus på en effektiv håndtering af dokumentation og behandling af persondata. Marianne har endvidere gennem en årrække været ekstern lektor på Syddansk Universitet og undervist på uddannelsen ”Global Manufacturing and Management” i kvalitetsledelse og ISO standarder.