Grundstrukturen i ISO’s ledelsesstandarder, HLS, er blevet revideret

03. september 2020

Grundstrukturen i ISO’s ledelsesstandarder, HLS, er blevet revideret

ISO’s ledelsessystemer er alle bygget på den samme grundstruktur, High Level Structure (HLS). HLS blev indført i 2015 og har i de seneste par år været igennem en lettere revision.

Formålet med HLS er, at virksomheder, der har mere end ét ISO-ledelsessystem, lettere kan integrere flere systemer i ét fælles ledelsessystem. Derfor er HLS obligatorisk ved udvikling og revision af alle ISO-ledelsessystemer. Strukturen har været under revision i snart to år og vil få betydning for alle virksomheder, der har implementeret et ISO-ledelsessystem.

Dog er det en mindre revision, der er i gang, idet opgaven fra ISO’s tekniske bestyrelse var, at de virksomheder, der har indført ISO’s ledelsessystemer ikke blev pålagt en lige så stor omlægning af deres systemer, som da HLS blev indført.

Derfor er det kun de emner, der har givet størst udfordring i den eksisterende version af HLS, som bliver rettet i den reviderede udgave.

Vigtige konklusioner fra revisionen (appendix 2)

  • Definitionen af ”RISK” fortsætter i dens nuværende ordlyd

Det har været det mest omfattende diskussionsemne i revisionen.

  • Definitionen af ”documented information” fortsætter også som hidtil, men til gengæld erstatter ”appropriate” termerne ”retain”, ”keep” og ”maintain” i de specifikke krav, der skal dokumenteres, så man undgår at skulle skelne mellem disse begreber.
  • Der er åbnet mulighed for (i note til definitionen af ”proces”), at komitéerne selv bestemmer om de vil bruge termen ”output” eller ”result”
  • Der er udviklet tekst til ”outsourcing/externally developed elements”, der fremover vil fremgå af kapitel 8.

Repræsentanter fra alle ISO-ledelsessystemer har været med i arbejdet

Den gruppe, der har stået for arbejdet med revisionen, er en taskforce bestående af sekretariater fra alle ledelsessystemerne samt repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Taskforcen har spurgt samtlige komitéer for ledelsessystemerne, hvilke emner i den eksisterende HLS der har givet de største udfordringer og således designet en specifikation for, hvor ressourcerne bør lægges i revisionen.

Appendix 2 er nu færdig, som er selve HLS-teksten, der er obligatorisk ved udvikling og revision af ledelsessystemer. Tilbage er arbejdet med appendix 3, der er en guide og fortolkning af kravene i appendix 2.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at høre mere om HLS, er du velkommen til at kontakte Carina Dalager, seniorkonsulent i Dansk Standard, på cad@ds.dk eller tlf.: 39966142.

 

Carina Dalager
Carina Dalager Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: cad@ds.dk
T: 39 96 61 42

Se også

Ny undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

27. april 2020

Undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

ISO 9001 har på ingen måde mistet sin berettigelse – den er fortsat et vigtigt strategisk ledelsesværktøj. Det viser en helt ny undersøgelse om ledelsesstandarden.

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

27. april 2020

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

En helt ny undersøgelse viser, at arbejdet med standarden for miljøledelse, ISO 14001, sikrer et bedre ressourceforbrug og dermed reducerer danske virksomheders miljøbelastning betragteligt.

Hvordan opnår din organisation medarbejdernes engagement?

03. september 2020

Hvordan opnår din organisation medarbejdernes engagement?

Standarden inden for kvalitetsledelse, DS/ISO 10018, vejleder i, hvordan en organisation opnår medarbejderengagement. Vejledningen udkom første gang i 2012 og er kommet i en ny udgave i år.