ISO 14001 styrker miljøindsatsen

27. april 2020

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

En helt ny undersøgelse viser, at arbejdet med standarden for miljøledelse, ISO 14001, sikrer et bedre ressourceforbrug og dermed reducerer danske virksomheders miljøbelastning betragteligt.

Den internationale standard for miljøledelse, ISO 14001, er et effektivt redskab til at mindske virksomheders miljøpåvirkning og til at dokumentere indsatsen både eksternt og internt. Det viser en ny undersøgelse om danske virksomheders arbejde med miljøledelse, som knap 200 virksomheder har besvaret.

Mindsket ressourceforbrug og klar kommunikation

I undersøgelsen svarer hele 85 %, at arbejdet med miljøledelse har styrket deres miljøindsats i nogen eller høj grad, og 83 % svarer, at de dermed har opnået bedre håndtering af miljøpåvirkninger. Desuden angiver 78 %, at de har styrket overblikket, 63 % oplever synliggjorte resultater og 76 % mener, at miljøledelse har styrket miljøkommunikationen internt.

– Miljøledelse handler om at sætte sit miljøarbejde i system og dermed styrke indsatsen. Undersøgelsen understreger, at det virker, og at miljøledelse er et effektivt redskab til at reducere miljøbelastningen, siger Jesper Lauridsen, seniorkonsulent i Dansk Standard og uddyber:

- ISO 14001 kan desuden være en hjælp for virksomheder til at dokumentere og synliggøre deres miljøindsats – både internt i forhold til medarbejdere og eksternt i forhold til kunder, hvilket undersøgelsen også vidner om.

Samtidigt viser undersøgelsen, at miljøledelse bidrager til reduceret ressourceforbrug. Således svarer 54 %, at de i nogen eller høj grad har reduceret ressourceforbruget i produktionen, og 52 % har tilsvarende oplevet mindsket ressourceforbrug i virksomhedens drift.

- Mange virksomheder vælger at indføre miljøledelse for at få bedre styr på ressourceforbrug og udledninger. Der kan nemlig være store besparelser at hente i fx energi- og vandforbruget i produktionen og dermed også økonomiske gevinster at hente, siger Jesper Lauridsen.

 

ISO 14001 styrker miljøindsatsen

Miljøledelse bliver fortsat vigtigere

ISO 14001 forventes da også at få endnu større betydning fremadrettet. Således mener hele 91 %., at miljøledelses betydning vil øges for danske virksomheder i fremtiden i nogen eller i høj grad.

- Undersøgelsens resultater understreger, at det her ikke er slutningen, men nærmest starten. Der er et stigende pres på, at man som virksomhed skal levere på miljøindsatsen. Og miljøledelse virker, hvilket undersøgelsen i høj grad dokumenter, siger Jesper Lauridsen.

Et redskab til at indfri FN’s verdensmål

Samtidigt er ISO 14001 et effektivt redskab og meget anvendeligt i forhold til FN’s verdensmål, uddyber Jesper Lauridsen.

- Miljøledelse kan med fordel anvendes som et konkret værktøj til at implementere FN’s verdensmål i forretningen og samtidigt dokumentere indsatsen. På samme måde kan flere andre standarder være med til at hjælpe virksomheders arbejde med et eller flere af de 17 verdensmål og delmål.

Miljøledelse, ISO 14001, er blot en blandt mange standarder, der 1:1 er med til at gavne miljøet, fremme ansvarlighed og dokumentere bæredygtighed og som virksomheder kan bruge som et værktøj til at arbejde med verdensmålene i forretningen og dokumentere indsatsen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Dansk Standard og Dansk Forening for Kvalitet. 185 danske virksomheder har deltaget i undersøgelsen vedrørende miljøledelse. Antallet af deltagende virksomheder svarer til ca. 10 %. af ISO 14001-certificerede virksomheder i Danmark.

 

Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: jln@ds.dk
T: 39966254

Se også

Ny undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

27. april 2020

Undersøgelse: ISO 9001 giver plus på bundlinjen

ISO 9001 har på ingen måde mistet sin berettigelse – den er fortsat et vigtigt strategisk ledelsesværktøj. Det viser en helt ny undersøgelse om ledelsesstandarden.

ISO 14001 - Standarden der gør din virksomhed grønnere

17. juni 2019

ISO 14001 - Standarden der gør din virksomhed grønnere

Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at stort set alle efterhånden taler om miljø og bæredygtighed. Og det er ikke kun i vores hjem, vi kan gøre en forskel. Virksomheder spiller også en stor rolle i at gøre verden grønnere og mere bæredygtig.