Standarder og FN's verdensmål

Der findes en lang række standarder som er stærke redskaber til at sikre en bæredygtig fremtid. De bidrager aktivt til en lang række af FN’s 17 verdensmål, som er en international fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringerne.

Hvilke verdensmål bidrager standarderne til

”Når du bruger en standard, så arbejder du systematisk med noget, som kan give tillid og troværdighed omkring, hvordan din virksomhed arbejder med verdensmålene”.

47% finder det vanskeligt at sætte KPI’er og fremdriftsmål i forhold til verdensmålene.

43% finder det svært at oversætte verdensmålene til en forretningskontekst.

I Fokus

Med standarder når vi målene

Standarder giver virksomheder konkrete og målbare redskaber til at arbejde med bæredygtighed. Og samtidigt er der et stort forretningspotentiale i den grønne omstilling, som standarder kan være med til at indfri. Dansk Standard kan allerede tilbyde konkrete standarder, der passer til  verdensmålene.

Se her, hvilke verdensmål nogle af standarderne bidrager til.

Få hjælp til CSR - ISO 26000

Ledelsesstandarden for CSR

Har din virksomhed brug for struktur og værktøjer til arbejdet med at kortlægge igangværende og potentielle CSR-aktiviteter? Ledelsesstandarden giver virksomheder et systematisk grundlag for at arbejde med samfundsansvar. Med ISO 26000 får du målrettede værktøjer og hjælp til at skabe synlighed omkring CSR-indsatsen.

Få indflydelse på fremtidens standard

Fremtidens ledelsesstandard for cirkulær økonomi

En kommende ledelsesstandard for cirkulær økonomi er ved at blive udarbejdet. Standarden skal hjælpe virksomheder og organisationer til at håndtere miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer inden for rammerne af bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål.

Grøn omstilling med standarder

Vestas driver den grønne omstilling med standarder

Når Vestas deltager aktivt i udviklingen af standarder, er virksomheden med til at udvikle designprincipper og regler for vindmøller i hele verden. Det er både en fordel for forretningen og den globale grønne omstilling. Som en af verdens førende vindmølleproducenter er Vestas med til at drive den grønne omstilling på verdensplan.

Kursus:
Miljøledelse og FN's verdensmål

Arbejder du med bæredygtighed og implementering af FN’s verdensmål? Så kom med på vores kursus, hvor vi giver dig viden samt værktøjer til at arbejde med FN’s verdensmål i sammenhæng med jeres miljøledelsessystem og identificere hvilke mål, der er relevante for din virksomhed.

Se kurset her