Fødevaresikkerhed kan understøtte verdensmål nr. 2

Verdensmål 2 – Systematisk arbejde med sikre fødevarer kan reducere sult

Arbejder din virksomhed med fødevarer? Så har I mulighed for at få værktøjer til at arbejde struktureret med fødevaresikkerhed, som både optimerer og frigør midler til udvikling og investeringer i virksomheden og samtidigt bidrager til FN’s verdensmål nr. 2.

Hvad handler verdensmål 2 om?

Verdensmål 2 handler om at stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt at fremme bæredygtigt landbrug. Verdensmålene for bæredygtig udvikling vil afskaffe alle former for sult og underernæring inden 2030. Alle mennesker - især børn og de mest sårbare – skal have adgang til tilstrækkelig og nærende mad hele året rundt.

Hvorfor er verdensmål 2 vigtigt?

Ifølge FN har hurtig økonomisk vækst og øget landbrugsproduktivitet i de seneste to årtier fået andelen af underernærede mennesker i verden til at falde med næsten halvdelen. Dog skønnes det, at over 90 millioner børn under fem år stadig er faretruende undervægtige, og at ca. 795 millioner mennesker hver aften må gå sultne i seng.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 2?

Hvis din virksomhed arbejder med fødevaresikkerhed, kan I være med til at forebygge udbrud af fødevarebårne sygdomme og dermed forbedre den generelle ernæring. Med den internationale standard for fødevaresikkerhed, ISO 22000, sikrer I også ansvarlig produktion af sikre fødevarer og bidrager dermed til mål 12 og delmål 12.3 ved at reducere det globale madspild.

Få værktøjer til at arbejde med fødevaresikkerhed samt ernæringsmæssigt korrekte og prisbillige fødevarer

Standarden, DS/EN ISO 22000, hjælper jer med løbende at reducere risici i produktionen og optimere produktionen af sikre fødevarer. Bliver I certificeret i standarden, kan I dokumentere, at I leverer sikre fødevarer, hvilket kan åbne op for eksportmarkeder.

Standarden DS/CWA 16814:2014 er et værktøj til at arbejde med ernæringsmæssigt korrekte og prisbillige fødevarer til mennesker på fattigdomsgrænsen og giver mulighed for at kunne mærke fødevarerne som CHANCE-fødevarer.

Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Relevante standarder

Fødevaresikkerhed

Standard for

Fødevaresikkerhed

Formålet med standarden er at hjælpe fødevarevirksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende reducerer risici, der kan påvirke fødevaresikkerheden.

Fødevaresikkerhed

Standarden ISO 22000 bidrager til mål 2 – Stop sult, idet den skal sørge for sikre fødevarer, hvilket bl.a. forebygger udbrud af fødevarebårne sygdomme og således forbedrer den generelle ernæring. Dermed bidrager brugen af standarden også til delmål 2.1: Inden 2030 skal sult være udryddet, og alle mennesker - især de fattige og de mest sårbare, herunder småbørn, - skal sikres adgang til sikker, ernæringsrig og tilstrækkelig mad hele året rundt.

Ved at implementere ISO 22000 sikrer virksomheden løbende forbedringer, der mindsker antallet af tilbagekaldelser og kassationer, optimerer hele produktionen, hvilket reflekteres direkte på bundlinjen.

Når risici i produktionen løbende reduceres, optimeres produktionen af sikre fødevarer og bidrager til levere sikre fødevarer, der desuden kan åbne op for eksportmarkeder.

Ved at arbejde målrettet og systematisk med optimering, får virksomheden også mulighed for at frigøre midler til udvikling og investeringer i virksomheden.

Prisbillige fødevarer

DS/CWA 16814:2014 er en vejledning, som specificerer generelle og specifikke krav samt mærkningskriterier for CHANCE-fødevarer.

CHANCE-tilgangen er tværfaglig og guider til ernæringsstrategier til forebyggelse af fejlernæring i befolkningsgrupper med risiko for fattigdom. CHANCE-projektet ønsker at udvikle en ny, sund kost som helhed ved at udvikle fødevarer, der kan supplere hinanden. Med et samarbejde, der skaber synergi mellem ernæringseksperter, fødevarekemikere, økonomer og teknologer vil det desuden blive muligt at udvikle en robust strategi for sund ernæring, der fx vil kunne involvere laboratorieudvikling af prisvenlige, men ernæringsrige fødevarer samt ny emballage.

Ernærings- og uddannelsesstrategier inden for CHANCE-fødevarer vil udvikle retningslinjer for europæisk folkesundhedspolitik, som skal forhindre underernæring i sårbare befolkningsgrupper.

Standarden, DS/CWA 16814:2014, stiller specifikke krav til uforarbejdede (raw) og funktionelle ingredienser samt til fødevaredesign og -formulering, produktionsproces, emballagedesign.

Desuden stiller standarden generelle mærkningskrav for CHANCE-fødevarer. Sammen med de mærkningskrav, der er angivet i standarden, opfylder CHANCE-fødevarer alle relevante nationale og EU-mærkningsbestemmelser.

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmålejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17