FN's verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12 – Vi kan sørge for ansvarligt forbrug og produktion med hjælp fra standarder

Omkring en tredjedel af alle verdens fødevarer ender som skrald. Hvis vi begynder at se den spildte mad som en ressource, kan det blive en kæmpe mulighed. Verdensmål 12 har som ambition, at vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion.

Hvad handler verdensmål 12 om?

Menneskehedens ressourceforbrug er enormt, men meget af forbruget er faktisk helt unødvendigt. Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. FN’s verdensmål 12 handler om, at vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Hvorfor er verdensmål 12 vigtigt?

Vi producerer en masse ting, som der muligvis ikke er behov for, og som ikke altid bliver produceret under ordentlige forhold. Det betyder ikke kun et overdrevent stort ressourceforbrug, men også at produktionen og transporten af varerne kan ødelægge miljøet lokalt og globalt. I mange tilfælde kan produktionen ændres, så skadelige kemikalier udskiftes med mindre skadelige stoffer og ikke udledes direkte i miljøet. Derudover kan en halvering af det globale madspild per indbygger på forhandler- og forbrugerniveau skabe mere effektive produktionsmetoder og forsyningskæder. Det kan forbedre fødevaresikkerheden og skubbe os i retning af en mere ressourceeffektiv økonomi.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 12?

Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå mål 12. Industrier, virksomheder og forbrugere kan bidrage betydeligt til opfyldelse af målet ved at genbruge og reducere deres affald.

Med hjælp fra standarder kan du arbejde struktureret og effektivt med målet om en ansvarlig produktion og reduktion af affaldsmængden.

Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Få hjælp til komme i gang med at arbejde med bæredygtighed i produktionen

Bæredygtighed er fremtiden – også for virksomheder. Det er god forretning at øge sin produktions, sine produkters og sin virksomheds bæredygtighed, for verdensmålene er blevet hverdagsmål for kunder og har medført politikker, handlingsplaner, krav og regler, der skal gøre produktion og forbrug mere bæredygtig.

Guiden 'Bæredygtighed i produktionen' sætter fokus på hele forretningen og virksomhedens påvirkning på verdens økonomiske, sociale og miljømæssige forhold som beskrevet i FN’s verdensmål.  Som et pejlemærke har vi brugt seks delmål under verdensmål 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’, som I kan levere på som virksomhed.

Download guiden her
DS/EN ISO 14001:2015 - Miljøledelse

DS/EN ISO 14001:2015 - Miljøledelse

DS/EN ISO 14001 retter sig direkte mod verdensmål 12. Formålet med ISO 14001 er at skabe rammerne for, at organisationer og virksomheder kan beskytte miljøet og reagere på forandringer i miljømæssige omstændigheder. Standarden bruges til systematisk arbejde med at nedbringe forurening, affaldsgenerering og uhensigtsmæssige udledninger i miljøet. Standarden kan bruges til at dokumentere virksomhedens arbejde med verdensmålene, og det vil samtidig blive lettere for virksomheden at kommunikere og dokumentere arbejdet med miljøforbedringer til samarbejdspartnere og kunder.

DS/EN ISO 22000:2018 – Fødevaresikkerhed

DS/EN ISO 22000:2018 – Fødevaresikkerhed

Formålet med DS/EN ISO 22000 er at hjælpe fødevarevirksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende reducerer risici, der kan påvirke fødevaresikkerheden. Standarden sikrer således ansvarlig produktion af fødevarer og understøtter dermed verdensmål 12. Den retter sig i særdeleshed mod delmål 12.3, som bl.a. handler om at reducere fødevaretab i produktions- og forsyningskæder. Mange virksomheder vælger at blive certificeret i standarden, hvilket gør arbejdet med fødevaresikkerhed nemt at kommunikere til leverandører og kunder. Desuden fungerer certifikatet som et license to trade på eksportmarkedet.

DS/EN 45559 – Cirkularitet af energirelaterede produkter

DS/EN 45559 – Cirkularitet af energirelaterede produkter

Enhver organisation har miljømæssige, sociale og økonomiske virkninger på omgivelserne. Indkøb er et effektivt værktøj for alle organisationer, der ønsker at agere ansvarligt, bidrage til bæredygtig udvikling og bidrage til at nå FN's verdensmål. Standarden for bæredygtige indkøb, DS/ISO 20400, vejleder virksomheder, som vil tænke bæredygtighed ind i deres indkøb. Formålet med standarden er at hjælpe virksomheder med at gøre bæredygtige indkøb til deres faste indkøbspraksis. Standarden hjælper organisationer og virksomheder med at forstå, hvad bæredygtige indkøb er, hvordan bæredygtige indkøb gennemføres, samt hvilke konsekvenser og overvejelser om bæredygtighed der kan være i relation til forskellige aspekter af indkøbsaktiviteter. Derudover kan standarden hjælpe med at reducere miljøaftrykket, takle menneskerettighedsforhold og styre leverandørforhold gennem langsigtet kontrol med omkostninger og indkøb.

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17