FN’s verdensmål og standarder

Cirkularitet af energirelaterede produkter

DS/EN 45550 – 45559 Generelle metoder til vurdering cirkularitet af energirelaterede produkter.

Formål med standarden

Standardserien DS/EN 45550-45559 har til formål at øge produkters holdbarhed, evne til reparation og mulighed for genanvendelse for at udnytte jordens naturressourcer optimalt. Dette gøres ved at holde produkter eller dele heraf i anvendelse længst muligt og samtidig mindske mængden af affald.

Standardserien 45550-45559 indeholder:

 • Vurdering af holdbarhed for produkter
 • Vurdering af evne til reparation
 • Vurdering af mulighed for genfremstilling
 • Vurdering af genanvendelse
 • Mærkning og dokumentation
Hvilke mål/delmål retter standarden sig primært imod?

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsmængden væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Hvordan kan man bruge den til arbejdet med FN’s verdensmål (og evt. delmål)?

Standarderne kan anvendes direkte til at arbejde struktureret og effektivt med målet om en ansvarlig produktion og reduktion af affaldsmængden.

Effekter af at bruge standarden

Optimere produkter evne til at forblive i anvendelse længst muligt og spare på naturressourcer.

Hvad er den væsentligste gevinst ved at anvende standarden?

Den væsentligste gevinst ved at anvende standarderne er, at virksomheden får hjælp til at styre sit produktionsflow og tænke bæredygtighed ind allerede i designfasen, så der skabes mindst muligt affald og størst mulig anvendelse af råmaterialer. Dette vil både gavne virksomhedens bundlinje ved at mindske spild, det vil gavne forbrugerne samt ikke mindst naturressourcerne.

Hvordan kommer jeg videre med arbejdet (køb standarden, kom i gang med at bruge den, deltage i udvalgsarbejde …)

Læs mere om emnet:

Læs om Dansk Standards udvalg: S-611 Miljø og cirkulær økonomi https://www.ds.dk/da/udvalg/kategorier/elektroteknik/miljoe-og-cirkulaer-oekonomi

Kontakt: Jesper Lauridsen, jln@ds.dk

Andre kommentarer
 • Terminologi
  DS/CLC/TR 45550:2020 Definitioner relateret til materialeeffektivitet
 • Holdbarhed
  DS/EN 45552:2020 Generelle metoder til vurdering af holdbarhed for energirelaterede produkter
 • Reparation
  DS/EN 45554:2020 Generelle metoder til vurdering af muligheden for at reparere, genbruge og opgradere energirelaterede produkter
 • Genfremstilling
  DS/EN 45553:2020 Generel metode til vurdering af muligheden for genfremstilling af energirelaterede produkter
 • DS/EN 45556:2019
  Generel metode til vurdering af andelen af genbrugte komponenter i energirelaterede produkter
 • Genanvendelse/genbrug
  DS/EN 45555:2019 Generelle metoder til vurdering af genanvendeligheds- og genudnyttelsesgrad af energirelaterede produkter
  DS/EN 45557:2020 Generel metode til vurdering af proportioner for genindvundet materialeindhold i energirelaterede produkter
 • Mærkning og dokumentation
  DS/EN 45558:2019 - Generel metode til at bekendtgøre brugen af kritiske råmaterialer i energirelaterede produkter
  DS/EN 45559:2019 - Metoder til tilvejebringelse af information vedrørende aspekter for materiale-effektivitet af energirelaterede produkter

Derudover er der foreslået igangsat arbejde med en ny standard for cirkulært design.

Denne standard understøtter

Cirkularitet af energirelaterede produkter
Kontakt

Jesper Lauridsen
Jesper Lauridsen Seniorspecialist Miljø | Senior Environmental Specialist
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: jln@ds.dk
T: 39 96 62 54

Læs om de 17 verdensmål


1234567891011121314151617