Fred, retfærdighed og stærke institutioner – Understøt verdensmål 16 med hjælp fra standarder

Uden fred kan der ikke være nogen bæredygtig udvikling, og uden bæredygtig udvikling kan vi ikke opnå fred. Derfor er FN’s verdensmål 16 fundamentet for udvikling, fordi fred og sikkerhed muliggør, at vi kan nå de øvrige verdensmål.

Hvad handler verdensmål 16 om?

De fleste steder er der fred, men nogle steder i verden lever mennesker plaget af voldelige konflikter uden udsigt til fred. Fred og sikkerhed er grundlæggende for at kunne skabe udvikling og fremgang i et land. Verdensmål 16 beskriver, hvordan man sikrer de bedste vilkår for fred og sikkerhed i samfundet ved bl.a. at sikre stærke institutioner.

Verdensmålet handler om, at vi skal sørge for fredelige og inkluderende samfund samt give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner.

Hvorfor er verdensmål 16 vigtigt?

Fred og sikkerhed er grundlæggende for at kunne skabe udvikling og fremgang i et land. Derfor er det vigtigt at bekæmpe krig, alle former for vold, kriminalitet og terrorisme. Retfærdighed er et helt centralt nøgleord i verdensmål 16, da det er vigtigt, at alle bliver behandlet retfærdigt. Det vil sige, at alle skal kunne leve i et retssamfund, hvor man kan stole på, at der ikke foregår korruption og bestikkelse.

Hvordan kan din organisation understøtte og få gavn af verdensmål 16?

Der er flere måder, en organisation kan understøtte og få gavn af verdensmål 16. Ved at implementere standarder kan organisationen bidrage til en bæredygtig udvikling, hvad retfærdighed og stærke institutioner. Det kan bl.a. ske gennem standarden for antikorruption, hvor en virksomhed kan mindske risikoen for korruption i egen virksomhed, stille krav til leverandører og underleverandører og dermed bidrage til verdensmål 16. Det kan dermed være en gevinst for både virksomheden og omverdenen.

Har du brug for hjælp?

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26

Standarder kan understøtte mål 16 med henblik på retfærdighed og stærke institutioner

Standarder kan medvirke til at opnå verdensmål 16 ved at sørge for antikorruption, informationssikkerhed og whistleblowerordninger.

Ledelsessystemer vedrørende antikorruption

Standard for

Ledelsessystemer vedrørende antikorruption

Standarden hjælper organisationer med at opfylde deres bæredygtighedsansvar ved at vejlede i integration af politikker og procedurer til at bekæmpe bestikkelse i de lande, de opererer i.

Whistleblowing

Standard for

Whistleblowing

ISO 37002 Whistleblowing management systems — Guidelines er en international standard, som giver retningslinjer for implementering, styring, evaluering, vedligeholdelse og forbedring af et robust og effektivt ledelsessystem i en organisation vedr. whistleblowing.

Informationssikkerhed

Standard for

Informationssikkerhed

Formålet med standarden er at hjælpe organisationer med at etablere og fastholde en relevant informationssikkerhed til gavn for virksomheden.

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for hjælp, kan du kontakte vores informationscenter eller afdelingschef, Maibritt Agger.

Kontakt

Maibritt Agger
Maibritt Agger Afdelingschef | Head of Department
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mag@ds.dk
T: 39 96 61 26
Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Standarder kan være et nyttigt redskab til at skabe et overblik over virksomhedens aftryk og bidrag, samt vise hvor der er potentialer for forbedringer. Få hjælp fra standarder til at komme i gang.

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder der kan hjælpe i arbejdet med at nå FN’s verdensmål

Standarder inden for arbejdsmiljøledelse til beskyttelse af havmiljøet kan benyttes som værktøjer til at arbejde med forskellige verdensmål. Få inspiration, til hvilke standarder du kan arbejde med.

Sådan kan vi hjælpe dig

Sådan kan vi hjælpe dig

Hvis du har brug for rådgivning og sparring omkring, hvordan du kommer i gang med at arbejde med FN’s verdensmål, er du velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Få nemt svar på de oftest stillede spørgsmål omkring, hvordan du kan arbejde med standarder for at leve op til FN’s verdensmål.


Gå til verdensmål

1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17